شهید آوینی
 
درخشش‎ دو كودك‎ ایرانی‎ در ژاپن‎
دو كودك‎ ایرانی‎ نشان نقره‎ و برنز مسابقه‎ معتبر بین ‎‎المللی‎‎ نقاشی ژاپـن رااز آن‎ خود كردند.

 
كانون‎‎‎ پرورش‎ فكری‎ كودكان و نوجوانان ایران‎ ,اعلام‎ كرد :كیمیا كتـابـفـروش‎ 7 ساله‎ از تهران‎‎‎ با موضوع پرندگـان، نـشـان نقره‎‎ و دیپلم‎افتخار مسابقه اینوهیكاری‎ ژاپن‎ در سال‎ 2003 را به‎ خود اختصاص‎ داد.

همچنین‎ سارا محمد امانی‎11 ساله‎ از گنبدكاووس‎ استـان‎‎ گلـستـان كـه‎ بـازار را موضوع اثر هنری‎ خود قرار داده‎ بود, نشـان‎ برنز و دیپلم‎ افتخار این‎ مسابقـه‎ را كسـب‎ كرد.
این‎‎‎ كودكان ایرانی‎ از میان 47 هـزار اثر نقاشی‎ و 57 كشور جهان‎‎‎ این عناویـن را به‎ دست‎ آوردند. كانون‎‎‎ پرورش‎ فكری‎ كودكان و نوجوانان ایران‎‎ در این رقابت‎‎ هنری‎ با 60 نقاشی‎ شركت كرد.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo