شهید آوینی
 
همایش‎ بین ‎المللی‎‎ انقلاب‎ اسلامی و آینده،‎ آغاز به كار كرد
 همایش‎ انقلاب‎ اسلامی‎ و چشـم‎ انـداز آینده‎ باحضور رئیس‎ مجمع‎ تشخیص‎ مصلحت‎ نظام‎ درحسینیه ‎الزهرای‎ سازمان‎ فرهنگ‎ و ارتباطات‎ اسلامی‎ امروز یكشنبه‎‎ آغاز به كار كرد.

در ایـن‎ همایش‎ دو روزه‎ 40 اندیشمند ومتفكـر از 35 كشور همراه‎ با جمعی‎‎ از اندیشمندان‎ داخلی، بیش‎ از 50 مقاله‎ درموضوعات‎ و ابعاد مختلف‎ انقلاب‎ اسلامی‎‎ ارائه‎ می دهند.

انقلاب‎ اسـلامی‎ و نـظریـه ‎هـای‎ علـوم‎ اجتماعی‎‎‎، انقلاب‎ اسلامی و رویكردبازاندیشی، انقلاب‎ اسلامی‎ و جهان‎ امروز و دستـاوردهـای‎ انقلاب‎ اسلامی‎‎از محورهایی اسـت‎ كـه‎ در ایـن‎ همایش‎ در باره‎ آن‎ بحث و بررسی‎‎ می شود.

همچنین‎ مـطالعـات‎ انقـلاب‎ پـژوهی‎ در موضوع نقد و ارزیـابی‎‎، انقـلاب‎ اسـلامی و نظریه‎‎های‎‎ جامعه شناختی‎‎، مردم‎ سالاری دینی در انقلاب‎‎ اسلامی‎‎، چالش‎های‎ انقلاب اسلامی در دهه‎‎های‎ آینده، آسیب‎‎ شناسی‎‎ انقلاب اسـلامی، راهبرد جدید امـریكـا در بـرابـر اسـلام‎ و انقلاب‎‎‎ اسلامی‎‎، بـازتـاب انقـلاب اسـلامی در جهان‎، انقلاب‎ اسلامی‎ و جریانهـای‎‎ فكـری در جهان‎‎ معاصر، جهانی‎‎ شدن و انقـلاب‎ اسـلامی، انقلاب‎ اسلامی‎ و مسئله‎ فلسطین‎، دستاوردهـای‎ فرهنگی‎‎‎ انقلاب‎ اسلامی، دستاوردهای‎ سیاسی و مسئله‎ فلسطین‎ و دستاوردهای‎‎اقتصادی انقـلاب‎ اسلامی‎ از دیگر موضوعات‎‎ مقالات این‎ همـایـش‎ است‎.

این‎‎ همایش‎ با همكاری‎ سازمان فرهنگ‎ و ارتباطات‎‎ اسلامی‎ و با مشاركت سازمان‎ صدا و سیما، دانشگـاه‎ تهـران‎ و دفتـر مـطالعـات‎ سیاسی‎‎ و بین ‎المـللی وزارت‎ امـور خـارجـه‎ برگزار شده‎ است‎.
فعالیت‎ همایش‎ بین ‎المللی‎‎ انقلاب‎ اسلامی و چشم‎ انداز آینده‎‎ امروز و روز دوشنبه 28 اردیبهشت‎‎ در تالار دانشكده‎ ادبیات دانشگاه‎‎ تهران‎ ادامه می‎ یابد.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo