شهید آوینی
 
مسجدی‌های انگلیس از کسانی که به کلیسا میروند، بیشترند

تعداد مسلمانانی كه در انگلیس به مسجد می‌روند، برای اولین بار از تعداد مسیحیانی كه هر یكشنبه برای مراسم عبادی به كلیسا می‌روند، بیشتر شده است.

به گزارش ساندی‌تایمز، آمار نشان داده است كه هر هفته 930 هزار نفر از مسلمانان به مسجد می‌روند. در حالی كه هر هفته 916 هزار نفر مسیحی در كلیساها حضور پیدا می‌كنند.

گفتنی است انگلیس بیش از 58میلیون نفر جمعیت دارد كه از این تعداد حداقل 36میلیون نفر مسیحی‌اند و تنها یك میلیون نفر مسلمان در این كشور زندگی می‌كنند.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo