شهید آوینیادامه‎ ناآرامی‎ها در شهر مقدس‎ كربلا و نجف

اوضاع دركربلا همچنان‎ ناآرام‎ است‎. صدای درگیریهای شدید دیروز در مناطق‎ مختلف‎ ایـن‎ شهـر بـه‎ گوش‎ می‎رسید، و بیشتر درگیری‎هـا در منـاطق‎ خیمه‎‎گاه ومسجد خیم‎ درنزدیكی‎ حرمین‎‎ شریفین متمركز شده‎ بود.

شهر كربلا اكنون‎ كاملا تعطیل‎ اسـت‎، و بـرای‎ چندمین‎‎ روز متوالی‎ حرم‎‎ امام حـسیـن "ع" و حضرت‎‎ عباس‎ "ع " به‎‎ روی‎ زائران‎ بسته اسـت، این‎ در حالی‎ است‎ كه‎ مردم‎‎ كربلا ازبیم آسیب‎ دیدن‎‎‎ منازل‎‎ و اماكن خود درحال مسدود كردن درها و پنجره‎های‎ اماكن‎ خود هستند.

مردم‎ این‎‎ شهرهمچنین خواستار دخالت‎‎ مرجعیت شیعه‎‎ برای‎‎ پایان‎‎‎ دادن به بحران و درگیـری در كربلا هستند. كربلا امن‎‎‎ تریـن استـان عـراق‎ در یـك‎ سـال‎ گذشته‎ بود، اما اكنون‎‎ مانند دیگر استانها شاهد درگیری‎‎ و انفجارهای خونین‎ و پیـاپی‎ است‎. یكی‎‎ از اهالی شهـر كـربـلا بـا اشـاره‎‎ بـه پیامدهای‎‎ ناامنی‎های اخیر درشهر كربلا گفت‎: ما از كشورهای‎ عربی‎ و همه‎‎ دنیا و هركس‎ كه خواهان‎‎ حق‎ و عدالت‎‎ است می‎خواهیم‎ تـا ایـن اوضاع را محكوم‎ كند. وی‎‎ افزود: خانواده‎‎ها و بچههـای مـا 5 روز اسـت‎ كه‎‎‎ در خانـهها زنـدانی‎انـد، و هـمه فعالیـت‎‎های‎ مردم‎ در شهـر به‎ حالت تعـطیل‎ درآمده‎ است‎.

و بر اساس آخرین گزارشها شهر نجف همچنان مورد هدف گلوله های تانك و جنگنده های آمریكایی است.
به نقل از شبكه خبری العربیه ،  جنگنده های  اف 16 و بالگردهای آپاچی  آمریكا  با پرواز در ارتفاع پایین مواضعی را در شهر نجف مورد هدف قرار می دهند  و این درحالی است كه منطقه قبرستان مقدس ( وادی السلام ) همچنان مورد هدف نظامیان  آمریكا قرار می گیرد و بر اثر آن خساراتهای زیادی به ساختمانهای اطراف حرم علوی وارد آمده است.

شبكه العربیه همچنین از كشته و زخمی شدن چندین تن در درگیریهای مسلحانه  امروز شهر نجف خبر داد.پیشروی نیروهای آمریكایی به مركز نجف با درگیری و مقابله شدید شبه نظامیان مقتدی صدر روبرو شده است.تانكهای آمریكایی با تردد در خیابانهای مركزی شهر، در حال مسدود كردن ورودی های اصلی شهر هستند.

نظامیان آمریكایی همچنین از طریق بلند گو از اهالی نجف می خواهند  تا  از خانه های خود خارج نشوند  و در غیر این صورت همه افراد هدف شناخته می شوند. دقایقی پیش نیز تانكهای آمریكایی یكی از مواضع  شبه نظامیان مقتدی صدر را هدف قرار دادند و هم اكنون دود غلیظی آسمان شهر را فرا گرفته است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo