شهید آوینیناشران برگزيده هفدهمين نمايشگاه کتاب تهران معرفي شدند‎
در مراسم اختتاميه نمايشگاه بين المللي کتاب تهران که با اختتاميه نمايشگاه مطبوعات همراه بود، ناشران برگزيده اين دوره از معرفي شدند و مورد تقدير قرار گرفتند.

راي هيات داوران هفدهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران به اين شرح اعلام شد.

بخش ناشران داخلي:
از ميان ناشران خصوصي حوزه بزرگسال انتشارات اساطير به مديريت عبدالکريم جربزه دار، انتشارات اسناد انقلاب اسلامي به مديريت حسينيان و انتشارات علمي- فرهنگي به مديريت بهروز صحابه معرفي شدند.

بخش ناشران کودک و نوجوان:
در ميان ناشران خصوصي، انتشارات افق به مديريت رضا هاشمي نژاد و در ميان ناشران دولتي، انتشارات مدرسه به مديريت محمد صادق عزيزي برگزيده شدند.

بخش ناشران شهرستاني:
انتشارات امامت مشهد  به مديريت حجت الاسلام محمد علي دستور انتخاب شد.

بخش ناشران خارجي:
دراين بخش ضمن قدرداني از انتشارات آوند دانش، انتشارات ويژه نشر به مديريت احد رضايي به عنوان برگزيده معرفي شد.

بخش ناشران عربي:
موسسه العلم المطبوعات به مديريت حسين اعلمي در اين بخش برگزيده شد.

بخش بازار جهاني کتاب:
انتشارات شباويز به مديريت خانم خلعتبري و غرفه موسسه پکاه به مديريت مهندس پايدار مورد تقدير قرار گرفتند.

بخش ناشران الکترونيک:
در اين بخش ضمن قدرداني از مجتمع فني تهران، لوح تقدير به مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي به مديريت حجت الاسلام سعيد سالاريان اهدا شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo