شهید آوینی
 
علل نصب لوح یادبود شهدا و جانبازان شیمیایی در مقابل سفارت آلمان

شهرداری منطقه شارلاتنبورگ در شهر برلین به مناسبت حادثه رستوران میكونوس، لوحی را كه در آن عبارات بی‌اساس و توهین آمیزی علیه جمهوری اسلامی ایران به كار رفته است، در مقابل این رستوران نصب کرد.

دكتر محمود احمدی‌نژاد به علت اقدام توهین آمیز شهردار برلین در تاریخ شنبه هشتم فروردین 83  گفت:

تصمیم اخیر شهردار برلین مبنی بر نصب لوحی حاوی عبارات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران، را اقدامی توهین آمیز است و با ارسال نامه‌ای به همتای آلمانی خود در پایتخت این كشور یادآور شد كه شهرداری برلین از دست زدن به اقدامات توهین آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران بپرهیزد.
دكتر محمود احمدی‌نژاد به هرن كلاروس ووریت شهردار برلین، هشدار داد كه چنین اقداماتی بدون پاسخ نخواهد ماند.
احمدی نژاد خطاب به همتای آلمانی خود تصریح كرده است كه شهرداری تهران از جانب مجروحان شیمیایی و خانواده‌های آنان برای معرفی دولت‌هایی كه رژیم صدام را به سلاحهای شیمیایی مسلح كردند و به ویژه دولت آلمان به عنوان حامی و تدارك كننده رژیم سابقه عراق، تحت فشار قرار دارد.
شهردار تهران همچنین تاثیرات نامطلوب و مخرب ناشی از اقدام توهین آمیز شهرداری منطقه شارلاتنبورگ برلین را متذكر شده و اظهار امیدواری كرده است كه همتای آلمانی وی تدابیر لازم را برای ممانعت از این اقدام به عمل آورد.

ولی شهردار آلمان هیچ توجهی به نامه آقای احمدی نژاد نکرده و باعث این شد که شهرداری تهران با نصب لوح یادبودی عمل توهین آمیز شهردار برلین را جواب دهد.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo