شهید آوینی



اعتراض دانشجویان به جنایات نیروهای اشغالگر روبروی سفارت آمریکا برگزار شد
تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران در تجمعی اعتراض آمیز جلوی سفارت انگلیس در تهران با اعتراض به جنایات نیروهای اشغالگر در عراق خواستار تعطیل شدن سفارت انگلیس و تغییر در دیپلماسی کشور شدند .

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان بسیجی مقابل سفارت انگلیس در تهران در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی حضوری چشمگیر در محل داشتند. استانداری تهران گفت برای برگزاری این تجمع مجوزی گرفته نشده است.

تجمع کنندگان که جمعیت آنها 150نفر تخمین زده می شد پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده است : مسوولان کشور از مسامحه دست بردارند؛ مرگ بر انگلیس ؛کربلا و نجف را ترک کنید؛ عراق باتلاق صهیونیسم؛ رویای اسرائیل بزرگ را به کابوس مبدل خواهیم کرد؛ خون مردم را بریزید تا اسرائیل آرام بماند .

همچنین تجمع کنندگان شعارهایی چون سفارت انگلیس تعطیل باید گردد ، سفیر انگلستان اخراج باید گردد ، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد ، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا ، دوقاتل بی حیا انگلیس آمریکا ، بوش جنایت میکند بلرحمایت می کند را سر می دادند.

شرکت کنندگان در این تجمع که خود را جنبش اسلامی دانشجویان آزاد اندیش نامیده بودند ، سربندهای به سر داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «یا قدس انا قادمون ».

دانشجویان معترض در این تجمع قطعنامه ای در محکومیت ادامه اشغال عراق و جنایات اشغالگران صادر کردند .
در قطعنامه پایانی تجمع بسیج دانشجوییآمده است :اکنون که گستاخی اشغالگران به حد اعلا رسیده و خود را آماده نموده اند تا با موج عظیم جنایات حادث در زندان ابوغریب ، حرمهای شریف در کربلا ونجف را مورد تعرض قرار دهند ، تنها وظیفه ما قیام و جهاد علیه کفار و تحریض دولتمردان کشورهای اسلامی به مبارزه جهانی علیه دیپلماسی خشونت و زور اشغالگران است که این مبارزه نه با حرف که با مقابله به مثل صورت خواهد پذیرفت.

این قطعنامه می افزاید : اشغاگران باید بدانند که ملت اسلام به زودی زود چون سیلی خروشان و طوفانی سهمگین ، مبارزه و جهاد علیه آنها را آغاز نمودهو تا محو کامل ظلم واستکبار ادامه خواهند داد . پس بهتر است قبل از ورود سپاه اسلام، متجاوزین هر چه سریعتر از سرزمینهای اسلامی محترمانه خارج گردند تا به خشم مسلمانان مجبور به فرار ذلت بارانه نگردند .

در بند دیگری از این قطعنامه آمده است : دولتمردان کشورهای اسلامی باید توجه نمایند که اکنون به هیچ وجه وقت مسامحه و عقب رفت نیست . لازم است دولتمردان به خواست مردم توجه جدی داشته باشند و برای اولین اقدام ضمن محکومیت اعمال ددمنشانه اشغالگران، فعالیت سیاسی و اقتصادی آنها را در کشورهای اسلامی معلق و حتی تعطیل نمایند .

دانشجویان تجمع کننده در این قطعنامه با مخاطب قرار دادن مسئولین دستگاه سیاسی خارجی کشورمان، افزودند: صبر ملت عزیز و مقاوم نیز حدی خواهد داشت . نباید کاری کرد که این صبرها از رشته کنترل خارج گشته و به یک خروش اجتماعی خود جوش و غیرقابل کنترل تبدیل گردد .

دانشجویان بسیجی ضمن تاکید بر آرمانهای امام راحل تصریح کردند: نباید اجازه داد خانه عزت پیامبر و ائمه معصومین به دست قدرتهای جبار ویران گردد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo