شهید آوینی25 اردیبهشت ، نمایشگاه کتاب تعطیل می شود 
امروز و فردا ، آخرین مهلت بازدید از نمایشگاه هفدهم کتاب

روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ، نمایشگاه کتاب تهران تعطیل است ، پیشتر گفته شده بود که ناشران و غرفه داران ، روز جمعه نیز می توانند به نمایش و فروش کتاب های خود ادامه دهند.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی هفدهمین نمایشگاه کتاب گفته بود که در صورت تقاضای ناشران ،  هفدهمین نمایشگاه کتاب تهران روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت نیز می تواند به کار خود ادامه دهد. 

این گزارش حاکی است که روز گذشته مسئولان چند سالن نمایشگاه به غرفه داران از ادامه کار نمایشگاه در روز جمعه خبر داده بودند ، اما مسئول ستاد خبری هفدهمین نمایشگاه کتاب ، این خبر را تکذیب کرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo