شهید آوینیعرضه آثار حضرت امام (ره) به 22 زبان دنیا درهفدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب
 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، در هفدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب ، بیش از 600 عنوان كتاب را به زبانهای مختلف عرضه كرده است.

به گفته مسوول غرفه موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، گردآوری اسناد و آثار امام ، جمع آوری آثاری كه درباره زندگی و مبارزات و اندیشه های امام (ره) در داخل و خارج از كشور تهیه شده ، حفظ و نگهداری اسناد و آثار امام (ره) از فعالیت های سال 83 این موسسه است.وی گفت : در این غرفه آثار چاپ شده به 22 زبان دنیا از جمله ، انگلیسی ، عربی ، فرانسه ، بنگالی ، تركی ، روسی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، چینی ، ایتالیایی ، آلمانی و...ترجمه شده اند

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo