شهید آوینیوجود پیكر شهدای ایرانی در سه منطقه عراق
 
منابع محلی در عراق از وجود پیكرهای شهدای ایرانی در گورهایی در مناطق سماوه، صفوان و فاو خبر می دهند.

بر اساس اسناد مكشوفه از ر‍ژیم بعث عراق عده ای از اسرا و مفقود الاثرهای ایرانی به صورت دسته جمعی در این گروهها به خاك سپرده شده اند.
اشغالگران عراق همه گونه حمایت و همیاری را با دولت كویت در جهت یافتن اسیران این كشور و یا پیدا شدن اجسادشان اعمال می‌كنند، در حالی كه كارشكنی آنها برای یافتن پیكرهای بیش از هفت هزار شهید ایرانی درعراق همچنان ادامه دارد.
در همین حال اجساد یازده كویتی دیگر كه در زمان جنگ سال 1990 میلادی كه و حمله صدام به كویت اسیر و سپس در عراق كشته شدند، شناسایی شد.
تلویزیون كویت امروز با اعلام این مطلب گفت: شناسایی این افراد به وسیله آزمایشات D.N.A و مطابقت آن با ژن خانواده‌هایشان صورت گرفته است.
در بین این اجساد، جسد یك استاد دانشگاه كویت هم به چشم می‌خورد.
با شناسایی اجساد این یازده تن، تاكنون در حدود 90 جسد از اسیران كویتی در بند رژیم سابق عراق شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته و در جنوب شهر سماوه عراق یك گور بزرگ دسته جمعی كشف شد كه گفته می‌شود بیشتر اجساد آن مربوط به 570 اسیر كویتی است كه در خلال جنگ سال 1990 و 91 میلادی كه خلیج فارس به اسارت رژیم صدام درآمدند.

دولت كویت با جمع‌آوری سرهای اجساد این گور دسته‌جمعی، كه تعداد آن بیش از هزار نفر ذكر شده است آنها را به كویت منتقل و یك گروه پزشكی، جنایی وزارت كشور و وزارت بهداشت كویت با آزمایشات دقیق D.N.A در صدد ‌شناسایی آنها است. اجساد این یازده كویتی امروز با حضور مقامات ارشد دولت كویت، طی مراسمی دفن خواهد شد.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo