شهید آوینی ویرایش دوم دانشنامه امام علی (ع) آغاز می شود
پس از اتمام چاپ اول دانشنامه امام علی (ع) و تجدید چاپ آن، پروژه ویرایش این دانشنامه در دستور کار سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار گرفت .

ویرایش دانشنامه امام علی (ع) با هدف افزایش انصاب علمی و فنی مجموعه صورت می پذیرد . طراحی فرآیند و سازو کار ویرایش دوم دانشنامه امام علی (ع)توسط دفتر دانشنامه پایان پذیرفته است .

گفتنی است برخی از سیاست های پروژه ویرایش دانشنامه امام علی (ع) بدین قرار است : تالیف مقالات نو در موضوعات مغفول مانده ، بازنگری و بازسازی مقالات پیشین ، جایگزینی برخی مقالات ، ارتقاء سطح ویرایش ادبی و فنی مقالات ، چکیده سازی مقالات و نزدیک تر ساختن مجموعه به دانشنامه های متعارف و استاندارد از حیث اصول فنی ، تمرکز دهی مباحث از سیره و تاریخ به اندیشه و معارف ، بهره مندی از قلم نویسندگان غیر ایرانی

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo