شهید آوینیفقر، روزانه جان سی هزار كودك را می‌گیرد‎

روزانه 30 هزار كودك زیر پنج سال جان خود را از دست می‌‏دهند. 

كشورهای فقیر بدون پول كافی نمی‌‏توانند جان كودكان خود را حفظ كنند و هنوز هم روزانه 30 هزاركودك زیر پنج سال جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش‌‏ یونیسف، كارول بلامی، مدیركل یونیسف، گفت: مانع عمده در رسیدن به اهداف یونیسف در كشورهای فقیر اختصاص بودجه ناكامی از جانب دولت و سایر بخش‌ها است. كشورهای مختلف در سال 2002 متعهد شدند كه تا مدت زمانی مشخص به اهداف تعیین شده یونیسف برای كودكان دست پیدا كنند.

این اصول كه دنیای مناسب برای كودكان نام گرفت، گام‌های اساسی برای بهبود وضعیت كودكان را در این هزاره مشخص می‌كند. مساوی كردن تعداد دختران و پسرانی كه در مدارس حضور پیدا می‌كنند، اولین هدف این برنامه است كه باید تا سال 2005 تحقق پیدا كند.

كارول بلامی، مدیر كل یونیسف گفت: 90 درصد كشورها در رسیدن به این اهداف پیشرفت‌هایی داشته‌‏اند و اكنون وقت آن رسیده كه این برنامه‌‏ها را برای كودكان گسترش دهند. وی افزود: بزرگ‌ترین مانع در رسیدن به این اهداف در كشورهای فقیر بودجه ناكافی دولتی و غیر دولتی برای كودكان است.بلامی گفت: دولت‌‏ها می‌توانند، بودجه بیشتری برای بقای زندگی و رشد كودكان اختصاص دهند.

برخلاف توافق بین‌المللی برای افزایش سهم كودكان از بودجه كشور تا 7 دهم درصد، بیشتر كشورهای در حال توسعه حتی به نصف این هدف هم نرسیده‌‏اند.

مدیر كل یونیسف ادامه داد: بدون پول كافی، كشورهای فقیر نمی‌توانند اقدامات ضروری برای حفظ جان كودكان ایجاد وضعیت مناسب برای آنها انجام دهند و هنوز هم روزانه 30 هزار كودك زیر پنج سال جان خود را از دست می‌‏دهند.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo