شهید آوینیتدریس الحاد در مدارس انگلیس

بر اساس آیین نامه جدید آموزش دینی منتشره در تاریخ 28 سپتامبر 2004 ، الحاد و كفر نیز از جمله متون درسی دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا انتهای دبیرستان خواهد بود.البته اتخاذ هر گونه تصمیمی در این مورد در اختیار خود مدارس قرار می گیرد و در واقع با این آیین نامه ، بخش برنامه آموزش دینی دولتی مشمول اصلاحاتی قرار خواهد گرفت.

هرچند دانش آموزان مجبور نیستند كه در امتحانات دروس دینی پایان سال شركت كنند ، ولی آموزش دینی همچنان جزو مواد درسی مدارس تا انتهای مقطع دبیرستان محسوب خواهد شد. بر اساس این آیین نامه ، مسیحیت در همه مقاطع تحصیلی جزء مواد درسی بوده و دانش آموزان از سن هفت سالگی باید حداقل در كلاس درس یكی از سه دین عمده شركت نمایند یا اینكه گرایش اكثریت جمعیت در محل ، تدریس دین دیگری را اقتضاء نماید.

دانش آموزان یازده ساله باید حد اقل سه دین عمده از جمله مسیحیت و همچنین جهان بینی آنان شامل نظریات فلسفی بی دینی و سكیولار را فرا بگیرند.رئیس نظارت بر كیفیت آموزش و مواد درسی اعلام داشت كه تصمیم گیری درمورد امر مذكورنیز در اختیار اولیای آموزش هر محل و مدارس نهاده شده است .مثلا در مورد مدرسه كاتولیك دولتی ،خود معلمان در باره عدم اعمال نظام آموزش عقاید سكیولار در مدرسه تصمیم گرفته اند.به گفته رئیس نظارت بركیفیت ، اقتضاء به این معنی است كه اعتقادات سكولار تنها در مدارسی تدریس شود كه دانش آمزان به هیچ یك از ادیان وابستگی نداشته باشند.

چارلز كلارك وزیر آموزش و پرورش اعلام داشت كه او از برنامه مذكور خوشحال شده است ، زیرا مقامات عالی كلیسا ، شورای مسلمانان بریتانیا و هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا نیز از آن پشتیبانی كرده اند.او همچنین اضافه كرد كه آموزش دینی نقش مهمی در تحول معنوی ، اخلاقی ، اجتماعی ، و فرهنگی دانش آموزان دارد، و به همین دلیل است كه ما اقداماتی را در جهت تقویت آموزش دینی در مدارس برداشته ایم.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo