شهید آوینیحضور چشمگیر حزب الله لبنان در نمایشگاه كتاب تهران
حزب الله لبنان امسال نیز همچون سالهای گذشته حضوری گسترده در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران دارد.

«ابوحسن» مسوول غرفه حزب الله در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه هفدهم، تبلیغات منطقه ای و بین المللی را برای حزب الله لبنان مهم دانست و گفت: ما بر تبلیغات بین المللی و منطقه ای برای شناساندن ارزشهای حزب الله اهمیت زیادی قایل هستیم. وی با اشاره به سانسور سیاسی در كشورهای اروپایی و برخی كشورهای عربی گفت: به دلایل سیاسی كه بر كسی پوشیده نیست، حزب الله لبنان اجازه شركت در نمایشگاه كتاب كشورهای اروپایی را ندارد و درنمایشگاههای كشورهای عربی نیز در قالب موسسه رادیویی و تلویزیونی شركت می كند. وی با تقدیر از دست اندركاران نمایشگاه كتاب تهران گفت: تنها در نمایشگاه كتاب تهران ما اجازه عرضه كتابهایمان را داریم.

مسوول غرفه حزب الله ضمن اشاره به آثار و مكتوبات حزب الله لبنان افزود: امسال ما با حدود 50 عنوان كتاب در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران شركت كرده ایم. وی افزود: آثاری كه در غرفه حزب الله موجود است تنها برای نمایش عمومی است و قابل فروش نخواهد بود.
ابوحسن حضور ناشران متعدد عرب در نمایشگاه كتاب تهران را نشاندهنده موفقیت نمایشگاه كتاب دانست و گفت: حضور بسیار ناشران عرب درنمایشگاه كتاب تهران چشمگیر است.
وی در عین حال تنوع ناشران شركت كننده در نمایشگاه را جالب توجه دانست و افزود: این موضوع نشان می دهد كه نمایشگاه تهران با كانون مهمی برای نشر كتابهای عربی تبدیل شده است.
وی در پایان ضمن تشكر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار امیدواری كرد حزب الله بتواند در سالهای آینده حضور چشمگیرتری در نمایشگاه كتاب تهران داشته باشد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo