شهید آوینیبخشی از مدیریت نمایشگاه كتاب به جوانان سپرده شده است

مدیر بخش جوانان هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب گفت: به منظور مشاركت هرچه بیشتر جوانان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب بخشی از مدیریت نمایشگاه به جوانان واگذار شده است.

مرتضی رضوان فر مدیر بخش جوانان هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب گفت: از آنجا كه جوانان به عنوان مخاطبین اصلی هفدهمین دوره نمایشگاه كتاب می‌باشند، بخشی از مدیریت و اجرای برنامه‌های نمایشگاه به آنان واگذار شده است.
وی تصریح كرد: از جمله این فعالیت ها می‌توان به هدایت كاروانهای دانشجویی اطلاع رسانی و مستند‌سازی برنامه‌های نمایشگاه كتاب اشاره كرد.
رضوان‌فر در ادامه اظهار داشت: نهادهایی كه در برگزاری این نمایشگاه همكاری و مشاركت دارند جوانان سازمان هلال احمر، كانون فرهنگی مساجد تهران و جوانان سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن سینمای جوان هستند


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo