شهید آوینی


كارمندان باحجاب، در مصر بیكار می‌شوند

داشتن حجاب اسلامی در محل كار، بری نخستین بار به یكی از بحث‌هی مهم و حساس مردم مصر تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحث در ین خصوص در حالی اوج گرفت كه سه نفر از مجریان زن تلویزیون، به علت حفظ حجاب خود در برنامه‌هی تلویزیونی، از ادامه كار منع شدند، كه ین امر بری نخستین بار در تلویزیونی دولتی رخ داد. پیش از ین هم یك زن مسلمان مصری كه خلبان بود، به دلیل استفاده از روسری، از كار بركنار شد.

در حال حاضر، كاركنان محجبه ادارات بری ینكه كار خود را از دست ندهند، روسری‌هیشان را در محل كار برمي‌دارند، اما به محض خروج، آنها را بر سر می‌گذارند. گفتنی است، چندی پیش شیخ طنطاوی، مفتی اعظم مصر، از قانون منع حجاب فرانسه دفاع كرده بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo