شهید آوینی


نامه 50 دیپلمات آمریكایی در انتقاد از سیاست های بوش

بیش از  50 دیپلمات پیشین آمریکایی امروز نامه‌ای را منتشر می‌کنند که در آن، از سیاست‌های جورج بوش، رییس‌جمهور این کشور، در خاورمیانه ابراز نگرانی شده است. این نامه مشابه نامه‌ای است که دولتمردان سابق بریتانیا هفته گذشته به تونی بلر، نخست‌وزیر آن کشور نوشتند.

به گزارش خبرگزار‌ی‌ها، در این نامه هشدار داده شده است که سیاست بوش به از دست رفتن آبرو، اعتبار و دوستان آمریکا در سراسر جهانی می‌انجامد. دیپلمات‌های پیشین، حمایت بی‌دریغ بوش از سیاست‌های آریل شارون، نخست‌وزیر اسراییل را مورد نكوهش قرار دادند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo