شهید آوینی


 

چاپ عکس هاى ۱۱۶ سرباز کشته شده آمریکایی، در پرتیراژترین روزنامه آمریکا

روزنامه یواس .اى .تودى پرتیراژترین روزنامه آمریکا، روز جمعه عکسهاى ۱۱۶ نفر از نیروهاى کشته شده آمریکا در عراق را در صفحه اول خود منتشر کرد.
این عکس ها که بیش از سه چهارم از صفحه اول این روزنامه را به خود اختصاص داده است همراه با گزارشی با عنوان مرگبارترین ماه عراق در این روزنامه منتشر شده است .
این روزنامه نوشت : پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) گزارش داد که تاکنون ۱۳۴ نیروى آمریکایی در عراق کشته شده اند که اجساد۱۱۹ تن از آنان شناسایی شده که عکسهاى ۱۱۶ تن از آنان قابل دسترس بوده است .
یو.اس .اى .تودى نوشت : تا روز پنجشنبه تعداد کشته شدگان نیروهاى آمریکایی در عراق به ۱۳۴ نفر رسید که این بیش از تعداد نیروهاى کشته شده از زمان آغاز حمله این کشور به عراق تا سرنگونی مجسمه صدام در بغداد بود. این روزنامه افزود : از نگاه طرفداران جنگ ، آنان تصاویر آزادى هستند و از نظر منتقدین جنگ آنان بهاى جنگی غیرضرورى به شمار می روند.
آنچه که این ماه را اینچنین مرگبار جلوه داده ، تبادل حملات در جنگی همه -جانبه است که در آن نیروهاى آمریکایی توسط گروههاى سازمان یافته شورشی درشهرهایی نظیر بغداد و فلوجه مورد حمله قرار می گیرند.
یواس .اى .تودى تاکید کرد این تصاویر فقط بخشی از تلفات ماه آوریل هستند که شامل۱۱۷ مرد، دو زن ، و۱۵ نفر دیگر که هنوز اسامی و جنسیت آنان فاش نشده می باشد. سن متوسط آنان ۲۳ سال است و این تلفات افرادى در حدود سنین دبیرستان مانند تفنگدار دریایی آمریکا دستین داسکولا۱۸ ساله از شهر ادینبورگ در ایالت تگزاس است که در سن ۱۷ سالگی به تفنگداران دریایی آمریکا پیوست و در روز اول آوریل ۱۳( اردیبهشت ) کشته شد را شامل می شود.
تحلیلگران نظامی می گویند افزایش شدید تلفات نیروهاى آمریکایی به دلیل این است که شورشیان یاد گرفته اند که چگونه به نیروهاى آمریکایی حمله کنندو اینکه حملات در یک دوره انتقالی که در آن نیروهاى تازه نفس به این کشور وارد می شوند صورت می گیرد.
تفنگداران نیروى دریایی آمریکایی در این جنگها تلفات زیادى داشتند زیرا آنان در مناطقی ماند فلوجه و رمادى که در آن چریکها بیشتر فعال هستند می جنگند.
سرتیپ پال کندى فرمانده تفنگدران نیروى دریایی آمریکا در عراق گفت : میزان خشونت طی ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده ، نیروى زمینی بیشترین تلفات را در ماه آوریل داشت و به دنبال آن تفنگداران دریایی آمریکا در رده دوم قرار دارند، در این حال سه ملوان نیز در این جنگها کشته شده اند. براساس این گزارش ، تلفات آمریکاییان به ۳۸ ایالت از۵۰ ایالت آمریکا مربوط می شود.
یواس .اى .تودى افزود : تمام تلفات ماه آوریل ناشی از جنگ نیست . دو سربازو یک تفنگدار دریایی آمریکا در یک حادثه رانندگی کشته شدند.سرباز دیگرى نیز به هنگام کار با ژنراتور دچار برق گرفتگی شد، یک نفر درجریان یک تمرین نظامی کشته شد و فرد دیگرى نیز براثر سقوط از پل کشته شده است .
این روزنامه نوشت : حداقل ۵ نفر از نیروهایی که کشته شدند زنانی باردارداشتند و ۳۶ تن از کشته شدگان که متاهل بودند جمعا داراى حداقل۶۰ فرزند هستند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo