شهید آوینی


 

زنگ‎ انتظار: به مناسبت روز ولایت حضرت مهدی‎ (عج‎) در مدارس‎ سراسر كشور

زنگ‎ انتظار امروز ( پنج‎ شنبه‎‎ ) به مناسبت‎‎‎ آغازین‎ روز ولایت حضرت مهدی‎ (عج‎) در مدارس‎ سراسر كشور نواخته‎ ‎ شد.

معاون‎ فرهنگی‎ و تبلیغ سازمان‎ تبلیغات‎‎ اسلامی‎ گفت: برگزاری‎ مراسم‎ جشن‎ ، مجالس‎ سخنرانی‎‎ و مداحی بـه‎ منظور آشنایی‎ با فلـسفـه‎ غیبـت‎ و وظایـف‎ منتظران‎ از ویژه‎‎‎ برنامه های‎ سـالـروز بـه امامت‎‎‎ و ولایت رسیدن‎ حضرت ولی‎ عصر (عـج‎) است‎.

وی‎ گلباران‎‎‎، نورافشانی‎ و نورباران آسمان تهران‎ و برپایی‎ همایـشهـای‎ گـل‎ نـرگـس‎ در فرهنگسراها و مناطق‎ مختلف‎ شهر را از برنامه‎ های‎ سازمان‎ تبلیغات‎‎ اسـلامی‎ بـه‎ منـاسبـت سالروز آغاز امامت‎‎ حضرت مهدی‎ (عج‎) اعلام‎ كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo