شهید آوینی


 

متن قانون منع حجاب در مدارس فرانسه
 

قانون شماره 228ـ2004، 15 مارس 2004، با توجه به اصل لائیسیته، داشتن نشانه‌ها یا پوششی كه نمایانگر وابستگی مذهبی در مدارس، كالج‌ها و دبیرستان‌های دولتی باشد، ممنوع می‌باشد.

ماده 1: در مقررات آموزشی، ماده ل/141ـ5ـ1 بعد از ماده ل 141ـ5 ضمیمه می‌گردد:

ماده ل/141ـ5ـ1: در مدارس، كالج ها و دبیرستانهای دولتی، داشتن نشانه یا پوششی كه از طریق آن دانش آموزان آشكارا وابستگی مذهبی خود را نشان دهند، ممنوع می‌باشد.

آیین‌نامه انضباطی داخلی یاد آور می‌شود كه برای به اجرا گذاشتن اقدام انضباطی، می‌بایست بدوا با دانش‌آموز به گفت‌وگو نشست.

ماده2: مربوط به حوزه جغرافیایی قانون یعنی كشور فرانسه و كلونی(مجموعه)های سابق می‌باشد.

ماده 3: موارد این قانون از شروع سال تحصیلی كه متعاقب تصویب قانون باشد، به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 4: موارد این قانون پس از یكسال از اجرای آن مجددا برآورد خواهند شد.


این قانون در مقام قانون دولتی به اجرا در خواهد آمد.

 

منبع: سایت بازتاب

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo