شهید آوینی


 

‎عملیات‎‎ شهادت طلبانه ای‎‎ در نوار غزه

بیت‎ المقدس‎ ـ منابـع‎ خبـری‎ از زخمی‎ شـدن‎ چهار نظامی‎ صهیونیسـت‎‎‎ در عمـلیـات شهـادت طلبانه ‎‎‎( روز چهارشنبه ) در نـوار غـزه خبر دادند.
شبكه‎ تلویـزیـونی‎ الـمنــار بــدون‎ اشـاره‎‎ بـه جزئیات‎‎ در گزارشی‎ از عملیـات شهادت‎ طلبانه‎‎ در دیرالبلح‎ نوار غزه برضـد یك‎ واحد گشتی‎‎‎ نظامی صهیونیستی خبر داد.
شبكه‎‎ تلویـزیـونی‎ الجـزیـره هـم‎ از شهـادت‎ یـك‎ فلسطینی‎‎ و زخمی شـدن‎ چـهـار نظامی‎ صهیونیسـت‎ براثـر انـفجـار خـودروی‎ بمـب‎ گـذاری‎ شـده‎ در گوش‎ قـطیـف‎ در نـوار غزه‎ خبر داد.
این‎ شبكه‎‎‎ به جزئیـات‎ بیـشتـر اشـاره نكرد.

شبكه‎‎ تلویزیونی‎ العربیه نیز از انـفجـاری‎ در یك‎ مركز ایست‎ و بـازرسی‎ در نزدیك‎‎ شهـرك كفرداروم‎ گزارش‎ داد.
خبرگزاری‎ فرانسه‎‎ هـم‎ بــه نـقــل‎ از رادیو رژیم‎ صهیونیستی‎‎ از زخمی شـدن‎ چهـار نـظامی‎‎ اسرائیلی براثر انفجار یك‎ دستگاه‎ جیـپ‎ در نوار غـزه‎ خبر داد.
این‎ رادیو اعلام‎ كــرد ، در حــادثــه‎ امـروز نزدیك‎‎ شهرك كفر داروم‎ ، فلسطیـنی‎ ها یـك‎ جیپ‎ حامل‎‎ چهار نظامی‎ اسـرائیـل را منفجر كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo