شهید آوینی


 

تغییر NPT : آخرین اقدام آمریكا علیه ایران
مقامات ایالات متحده در حال ارایه پیشنهادی به سازمان ملل در رابطه با حذف یكی از بندهای اصلی كنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌باشند.

بنا بر این گزارش، با اصرار آمریكا قرار است ماده 10 NPT كه خروج كشورهای عضو این كنوانسیون را مجاز می‌داند، از متن NPT حذف شود. در صورت تصویب این اصلاحیه، هیچ یك از كشورهای عضو NPT، حق خروج از این قرارداد را نخواهند داشت.

این اقدام ایالات متحده در كنار ارایه پروتكل الحاقی دوم، اقداماتی است كه فناوری هسته‌ای را به صورت انحصاری در اختیار كشورهای معدودی قرار می‌دهد و از دستیابی دیگر كشورهای جهان به ویژه ایران به این تكنولوژی خودداری می‌كند.

براساس پروتكل الحاقی دوم، كشورهایی كه تاكنون به فناوری كامل چرخه صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای دست نیافته‌اند، متعهد خواهند شد كه همه تلاش‌های خود در این زمینه به ویژه غنی‌سازی را متوقف و سوخت هسته‌ای را تنها از كشورهای صنعتی و دارای تكنولوژی هسته‌ای خریداری كنند. 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo