شهید آوینی


 

 دیدار شیخ عبدالكریم عبید روحانی مبارز و آزاده لبنانی با رییس‌جمهور
شیخ عبدالكریم عبید روحانی مبارز و آزاده لبنانی با سید محمد خاتمی رییس‌جمهوری دیدار كرد.

خاتمی در این دیدار به مقاومت چندین ساله زندانیان از جمله شیخ عبید در زندانهای رژیم اسرائیل اشاره كرد و با بیان اینكه آزادگان مظهر مقاومت دینی و آزادی‌خواهی هستند، آزادی وی را رمز پیروزی حق و نشانه شكست باطل دانست.

رییس‌جمهوری در ادامه اظهار داشت: مقاومت لبنان افتخار مسلمانان، اعراب و ایرانیان است و امروز مقاومت ملی لبنان توانسته است در میان تمام طوایف و گروههای سیاسی این كشور حول محور مقابله با سیاست‌های تجاوزكارانه اسرائیل همبستگی و وحدت ایجاد كند.

خاتمی، مقاومت و ایستادگی زندانیان لبنان را پیروزی بزرگی برای مسلمانان دانست و گفت: مقاومت لبنان این كشور را آزاد كرد و در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین مانع تجاوزات اسرائیلی‌هاست.

رییس‌جمهوری مقاومت لبنان را مستقل و آزاد دانست و گفت: پیوستگی‌های دینی و فرهنگی ما را به یكدیگر نزدیك كرده است و باید مانع از ایجاد تفرقه میان مسلمانان توسط دشمنان شد.

شیخ عبدالكریم عبید، روحانی مبارز و آزاده لبنان نیز در این دیدار با بیان حوادث تلخ و سخت دوران زندان و نحوه برخورد رژیم صهیونیستی با وی، از موضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مقاومت لبنان و كمك به آزادی زندانیان قدردانی كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo