شهید آوینی


 

سومین روز همایش جهانی حکمت مطهر آغاز شد
در آخرین روز همایش جهانی حکمت مطهر پنج نشست تخصصی برگزار می شود .

در اولین نشست صبح امروز که تحت عنوان مطهری و مطالعات تطبیقی برگزار می شود ، دکتر محمد لگنهاوزن استادموسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) ، دکتر سید علی حسینی استاد دانشگاه شیراز ، دکتر ماریا هابیتو استاد و مدیر برنامه های بین الملل ادیان جهان ، دکتر علیرضا فیض استاد دانشگاه تهران، و دکتر اندرو گوستافسون استادیار دانشگاه مینوسوتا سخنرانی می کنند . ریاستاین نشست بر عهده دکتر رونالد پیچ استاد دانشگاه مونیخ آلمان است .
دیگر نشستهای امروز ، به ترتیب عبارتند از : علم جدید، دین واخلاق ( از ساعت 13-11) ، اندیشه های کلامی و دینی استاد مطهری ( از ساعت30/16-30/14) ، دین ، حقوق بشر و اندیشه های سیاسی و اجتماعی مطهری ( از ساعت 30/16-30-14) ، و دین و تکثر گرایی دینی ( از ساعت 19-17) .

برنامه اختتامیه همایش جهانی حکمت مطهر از ساعت30/8 روزچهارشنبه 9/2/83 در محل همایش هایبین المللی صدا وسیما برگزار می شود

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo