شهید آوینی

عكس سانسورشده سربازان آمریكایی توسط وزارت دفاع آمریكا 
خانم تامی سیلیسیو ،كارگر پیمانكاری بود كه در شهر كویت كار می‌كرد، اما هم‌اكنون به خاطر به تصویر كشیدن عكسی از كشته‌شدگان آمریكایی در «سیاتل تایمز» بیكار شده است.

با وجود آنكه فیتزسیمون، سردبیر «سیاتل تایمز» به سیلیسیو هشدار داد كه انتشار این عكس ـ كه تابوت بیش از 20 سرباز كشته شده را در حین سوار كردن به هواپیما در فرودگاه بین‌المللی كویت به تصویر می‌كشد ـ واكنش‌های بسیاری به همراه خواهد داشت، اما او مصر بود كه «تایمز» این عكس را منتشر كند تا احترام قابل توجهی را كه نسبت به اجساد سربازان در زمان بازگشت به خانه انجام می‌شود، نشان دهد.


 عكس توقیف شده  وزارت دفاع آمریكا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo