شهید آوینی

یازدهمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا، آغاز شد

 
یازدهمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا براى دانشجویان و مشتاقان شناخت ایران ، روز یکشنبه در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهورى اسلامی ایران در شهر رم آغاز شد.
در این مرحله ۲۰ نفر در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ، فارسی را از استادان برجسته آموزش این زبان در ایتالیا فرا خواهند گرفت . تاکنون ۵۰ نفر از علاقه مندان با شرکت در این دوره ها موفق به یادگیرى زبان و آشنایی با ادبیات فارسی شده اند.


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo