شهید آوینی

تصویب قطعنامه تازه علیه ایران در كنگره آمریكا

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی قطعنامه‌ای را به منظور توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران به تصویب رساند.

به نقل از روزنامه «آمریکن دیلی»، هنری هاید، رییس کمیته روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان آمریکا و تام لنتوس، عضو برجسته آن، این قطعنامه را به شش عضو این کمیته تقدیم کردند.

در این قطعنامه کنگره نسبت به توسعه برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است.

این قطعنامه همچنین از جورج بوش، رییس‌جمهوری آمریکا و جامعه بین‌المللی خواسته است از تمامی اقدامات مناسب برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای استفاده کند.

این روزنامه افزود: انتظار می‌رود، تمام اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در چند هفته آینده به این قطعنامه رأی دهند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo