شهید آوینی

 

  افتتاح دفتر موساد در ناصریه عراق

دفتر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در شهر ناصریه در جنوب عراق، افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی اسلام ان لاین، این دفتر در خیابان الزیتون نزدیك ساختمان تجاری سابق ناصریه قرار دارد و بیش از دویست فرد مسلح از این مركز و خیابانهای ورودی اطراف آن پاسداری می كنند.
این منبع همچنین افزود، نیروهای موساد پس از سقوط بغداد وارد این شهر شدند و فعالیت خود را در مناطق مختلف عراق آغاز كردند.
بنابراین گزارش،‌ عوامل موساد برخی از ساختمانهای دولتی را در مناطق مختلف عراق به قیمت های بسیار گران خریداری كردند و در آن مستقر شدند. نیروهای موساد به اسم شركت های صوری تجاری به خرید تعدادی از واحدهای بازرگانی در عراق پرداختند.
این درحالی است كه برخی از اعضای شورای حكومت انتقالی عراق، هرگونه فعالیت رژیم صهیونیستی را در عراق تكذیب می كنند

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo