شهید آوینی


 

تیم ترور رژیم صهیونیستی سه عضو گردانهاى شهیدان الاقصی را شهید کرد


واحد عرب نماها تیم ترور و آدم ربایی ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه سه عضو گردان هاى شهیدان الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح را در شهر جنین در شمال کرانه باخترى رود اردن به شهادت رساند.
کمال الطوباسی ، محمد عازوقه و سعید حردان سه عضو گردانهاى الاقصی بودند که به ضرب گلوله تیم ترور رژیم صهیونیستی موسوم به عرب نماها به شهادت رسیدند.
به گفته شاهدان عینی ، چند نفر با پوشش لباس هاى فلسطینی به بهانه فروش مرغ از درون یک خودرو پیاده شده و با یورش به ساختمان مسکونی سه تن از اعضاى فتح را به ضرب گلوله شهید کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی سالها پیش واحد عرب نماها را براى اجراى ماموریت -هاى تروریستی بر ضد فلسطینیان تاسیس کرد و با آغاز انتفاضه در سال۱۳۷۹ فعالیت شمار این واحدها بیشتر شد.
تیم هاىعرب نما گروه ویژه وابسته به رژیم صهیونیستی هستند که افراد آن ضمن آشنایی با زبان عربی و پوشیدن لباس مخصوص فلسطینی ها با نفوذ به شهرها و اردوگاه هاى کرانه باخترى رود اردن ، به ترور و آدم ربایی مبارزان اقدام می کنند.
درهمین حال، نظامیان متجاوز اسراییلی علی حمودى خبرنگار شبکه تلویزیونی الحزیره قطر و عکاس خبرگزارى رویترز را در شهر جنین به ضرب گلوله زخمی کردند.
نظامیان صهیونیست بعد از ظهر روز چهارشنبه نیز سه فلسطینی را در منطقه یعبد در نزدیکی جنین زخمی کردند که هنوز هویت آنان مشخص نشده است . آنها همچنین به روستاى طلوزه در شمال شهر نابلس در کرانه باخترى روداردن یورش برده و به تیراندازى بی هدف به سوى خانه هاى مسکونی دست زدند.
به گزارش منابع فلسطینی از سرزمین اشغالی ، نظامیان متجاوز اسراییلی به بهانه دستگیرى قیامگران انتفاضه به این روستا حمله کردند و دست کم دو نفراز اعضاى چنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را زخمی کرده و آنان را ربودند.از سوى دیگر مبارزان فلسطینی امروز فردى به نام ابراهم طوفان ۵۶( ساله ) که براى رژیم صهیونیستی جاسوسی می کرد در شمال شهر طولکرم در کرانه باخترى به قتل رساندند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo