شهید آوینی


 

پنجم ربیع الاول سالروز وفات‎‎ حضرت سكینه‎ ( س‎ )


پنجم ربیع الاول سالروز وفات‎‎ حضرت سكینه‎‎ دختر امام‎‎ حسین‎ علیه السلام است‎ .
نـام‎ اصلی‎ آن‎ حضرت‎ آمنه‎‎ یاامیمه بود و مادرش‎ رباب‎ دختر امرالقیس‎ ، وی‎ را به‎‎ سكینه ملقب‎ كرد.
این‎‎ بانوی‎‎ شریف‎ علوی در دامن مهرانگیز پدر و مادر گرانمایه‎‎ اش‎‎ و نیز عمه بزرگـوارش حضرت‎‎ زینب‎ سلام‎ الله‎ علیها پرورش‎ یـافـت و از راهنمایی‎ های‎ برادرش‎ امام‎ سجـاد عـلیـه‎ السلام‎ بهره‎ های‎ وافر گرفت‎.
حضرت‎ سكینه‎ اززنان‎ خردمند و دانای‎ عصرخویش‎ بود كه‎‎‎ علاوه بر بهره مندی‎ كـامـل‎ از حسـن‎ جمال‎‎ از فضایل معنوی‎ مانند تعبد، تدین‎ و تقوای‎ الهی‎ بـرخـوردار بـود و در زمینـه‎ سخنوری‎، شعر، فصاحت‎ بیان‎‎ از مـمتـازان عصر و خانه‎‎ وی‎ همیشه مجمع‎ ادبا ، شعرا و سخن‎‎ سرایان عرب‎ بود.
امام‎ حـسیـن‎ ( ع ) دربـاره‎‎ حضـرت‎ سكینـه فرمودند" : و اما سكینه‎ فغـالـب‎ علیهـا الاستغراق‎ مع‎ الله‎‎ تعالی‎ (  سكینه محو و فانی‎ در خداست‎ .)
همچنین‎ حضرت‎‎ اباعبدالله‎‎‎‎ كه به حضرت سكینه علاقه‎‎ و محبت‎ خاصی‎ داشتند، فرمودند: خانه ای‎ را دوست‎ دارم‎ كه‎‎ سكینـه و ربـاب‎ در آن‎ باشند.
حضرت‎‎ سكینه‎ در زمان‎ حیات پدر پزرگوارش‎ با پسرعموی‎ خود عبدالله‎ اكبر فرزند دوم‎ حسـن‎ مجتبی‎ ( ع ) ازدواج‎ كرد و عبدالله‎ در روز عاشورا شهیـد شـد و حضـرت‎ سكینه‎ سلام‎ علیها در پنجم ربیع الاول سال‎ 117 هجری‎ قمری دارفانی‎ را وداع گفت‎

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo