شهید آوینی


 

برگزاري همايش بزرگداشت فردوسي در توس و بزرگداشت خيام در نيشابور


استان خراسان با برپايي هفت نمايشگاه ، سه همايش و افتتاح سه موزه در هفته ميراث فرهنگي اين ايام را گرامي مي‌دارد.همايش و بزرگداشت فردوسي و شاهنامه روز 25 ارديبهشت در آرامگاه فردوسي و همايش و بزرگداشت خيام روز 28 ارديبهشت‌ماه در آرامگاه خيام برگزار خواهد شد. 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo