شهید آوینی


 

  جشنواره دانشجویی همایش جهانی حکمت مطهر آغاز شد
ساعت 9.15 دقیقه صبح امروز ،بخش دانشجویی همایش جهانی حکمت مطهر ، کار خود را آغاز کرد .

بخش دانشجویی جشنواره جهانی حکمت مطهر با تاخیر چهل و پنج دقیقه ای  صبح امروزدرساعت 9.15 دقیقه با حضور خانواده شهید مطهری ، دکترجعفر توفیقی (وزیرعلوم)  و جاسپی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی) در تالار زکریای رازی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo