شهید آوینی

 

  وجود بیش از 600 هزار كتاب فارسی در كتابخانه كنگره آمریكا
كتابخانه‌ی كنگره‌ی آمریكا از مشهورترین كتابخانه‌های بزرگ جهان است. در این كتابخانه بیش از 600 هزار نسخه از نشریات، كتابها و دست‌نوشته‌های فارسی وجود دارد.این تعداد بسیار، تنها با كوشش ابراهیم پورهادی، شرق‌شناس ایرانی مقیم آمریكا، با تلاشی 50 ساله تهیه شده است.
دلبستگی یك قاضی آمریكایی به زبان و ادبیات و عرفان فارسی، درواقع راهگشای پورهادی بوده است. این مجموعه‌ی عظیم، تمام كشورهای فارسی زبان را دربرمی گیرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo