شهید آوینی

 

سکوت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل دربرابر جنایات رژیم صهیونیستی 

"ترى رود لارسن " نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل روز جمعه طی سخنانی درشوراى امنیت نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن شیخ "احمدیاسین " و دکتر "عبدالعزیز رنتیسی " رهبران حماس سکوت کرد. وى در سخنان خود در شوراى امنیت بدون ذکر نامی از رهبران حماس که در فاصله اى کمتر از یک ماه توسط نیروهاى رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند تنها از به شهادت رساندن رهبران حماس با عبارت "آخرین ترورها" یاد کرد و گفت : من این بار در گزارش خود در زمینه دور باطل خشونت و یا آخرین حملات تروریستی ، و یا آخرین ترورها سخن نمی گویم .
"دبیرکل سازمان ملل آشکارا مواضع خود را در این زمینه اظهار داشته و شوراى امنیت نیز در این هفته به طور مفصل در این مورد بحث کرده است."
لارسن همچنین گفت برخلاف گزارشهاى قبلی از وضعیت غم انگیز حقوق بشر درکرانه باخترى و وضعیت تیره و تار نهادهاى سازمان ملل که درمنطقه درحال فعالیتند گزارشی ارائه نمی دهم . شما بااین مشکلات آشنا هستید. وى تقریبا تمامی گزارش خود را به مساله عقب نشینی نیروهاى صهیونیستی ازفلسطین اشغالی اختصاص داد و ضمن ستایش از تصمیم آریل شارون نخست وزیر اسراییل در زمینه عقب نشینی نیروهاى صهیونیستی از غزه ، این تصمیم را شجاعانه و فرصتی تاریخی خواند.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه ، "احمد قریع " نخست وزیر حکومت خودگردان را "مرد صلح " توصیف کرد و گفت : با وجود حسن نیت فراوان وى ، اعتبار حکومت خودگردان در حال زوال است و در حقیقت در آستانه فلج شدن قرار دارد.
لارسن در سخنان خود در شوراى امنیت گفت : امروزه شارون و احمد قریع ، تعهدات خود را نسبت به "نقشه راه " تکرار کرده اند و فرصتی براى اجراى نقشه راه وجود دارد و هیچ بهانه اى براى تاخیر بیشتر در این زمینه وجودندارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در کشتن افراد غیرنظامی ، بویژه زنان و کودکان گفت : رهبرى فلسطین باید قاطعانه علیه خشونت و دهشت افکنی اقدام کند.
وى گفت : "یاسر عرفات " رئیس حکومت خودگردان با یارى بین المللی می تواند اقدامی تاریخی را در این زمینه انجام دهد. لارسن در عین حال گفت : اسراییل در حالی که براى عقب نشینی خود را آماده می کند می بایستی فورا تمامی آبادیهاى یهودى نشین را که از مارس ۲۰۰۱ در کرانه باخترى ایجاد کرده است برچیند و به فعالیتهاى احداث آبادیها را در این منطقه که برخلاف حقوق بین الملل است پایان دهد.
لارسن ضمن استقبال از عقب نشینی نیروهاى صهیونیستی از غزه و کرانه باخترى گفت : من معتقدم اگر این عقب نشینی به طریق درستی انجام شود طلیعه اى در عصرجدیدى از صلح در خاورمیانه خواهد بود و اگر این عقب نشینی به گونه نادرستی انجام شود، موجب خشونتهاى بیشترى خواهد شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo