شهید آوینی

 

دعوت‎ از مردم‎ برای‎‎ شناسایی‎ شهدای كربلا

 تهران‎‎ ـ كمیته‎ جستجوی‎ مفقـودان ارتـش‎ از مردم‎ خواست‎ برای‎‎ شناسایی‎‎ شهدای ایرانی كه‎ آمریكاییان‎ در كربلا آنها را ترور كرده‎اند به‎‎ معراج‎ شهدای‎ تهران‎ مراجعه كنند.
این‎ كمیته‎‎ در اطلاعیهای‎ اعـلام‎ كـرد: درپی‎ تلاشهای‎‎ صورت‎ گرفته‎ برای شناسایی‎ شـهـدا، متاسفانـه‎ پیكر 8 شهید 6( مرد و 2 زن‎) با وجـودی‎ كــه‎‎ از نـظر چهـره كـامـلا قـابـل‎ شناسایی‎‎ هسـتنـد، تاكنون‎ شناسایی نـشـده‎ اند. دراین‎‎ اطلاعیه‎‎‎ از هموطنان خواسته شده اسـت‎ كه‎‎ طی‎‎ 10 روز برای‎ شناسایی اجساد شهدا به ستاد معراج‎ شهـدا مـركـز در تهـران‎، جنـب‎ سازمان‎ پزشكی‎‎ قانونی كشور مراجعه‎ كنند.
در این‎‎ اطلاعیه‎‎ خاطرنشان شده اسـت‎: پـس‎ از گذشت‎‎‎ این‎‎ مدت پیكر این شهدا در بهشت زهرا تهران‎ به‎‎ خاك‎ سپرده خواهد شـد. عاشورای‎ پارسال‎ در كربلا نظامیان‎ آمریكایی‎ به‎‎ بهانه كنترل‎ اوضاع، شمـاری‎ از زائران‎ و عزاداران‎‎ حرم‎‎ مطهر امامحسین (ع) ازجمله‎ گروهی‎‎ از زائران‎ ایـرانی را بـه‎ شهـادت‎ رساندند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo