شهید آوینی

 

برگزاری مراسم بزرگداشت سعدی در 40 كشور جهان

با آنكه در چند دهه گذشته پژوهش‌ها و بررسی‌های نسبتا فراوانی درباره جنبه‌های گوناگون شخصیت، اندیشه، شعر و نثر سعدی صورت گرفته، ‌هنوز نمی‌توان گفت كه سعدي‌ پژوهی كارنامه‌یی پرباری داشته است.

علی‌اصغر محمدخانی ـ دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ـ با اظهار این مطلب افزود: هنوز زمینه‌های متعدد درباره شخصیت و آثار او هست كه چنان كه باید مطرح یا تبیین نشده است. نگاهی به كارنامه سعدی‌پژوهی گویای این حقیقت است كه بیشتر كارها درباره او از شمار پژوهش‌های لغوی و زبانی یا اموری مربوط به زندگی و وجوه تاریخی اوست، چنان كه كمتر تحلیل ژرف و شایسته‌ای در باب اندیشه و هنر او انجام گرفته است.
وی به برنامه‌های اول اردیبهشت‌ماه، روز بزرگداشت سعدی در ایران و سایر كشورها اشاره كرد و گفت: برنامه یادروز سعدی در شیراز در روز چهارشنبه دوم و پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در شیراز و در جوار زادگاه و آرامگاه این شاعر بزرگ برگزار می‌شود كه در كنار سخنرانی استادان و صاحبان نظر داخلی با دعوت شورای گسترش و همكاری مركز سعدی‌شناسی، میهمانانی از كشورهای قزاقستان، آذربایجان، تركیه، ژاپن، مغرب، چین، پاكستان، اردن، هند، بوسنی، سوریه، افغانستان در مراسم یادروز سعدی حضور دارند و درباره ترجمه آثار سعدی و تحقیق در باب سعدی در كشورهای خود سخن خواهند گفت و درباره تأثیرسعدی و آثارش در زبان و ادبیات دیگر كشورها بحث و گفتگو مي‌كنند و وضعیت سعدی پژوهی را مورد بررسی قرار مي‌دهند.
محمدخانی با اشاره به هماهنگی انجام شده با رایزني‌های ایران در بیش از 40 كشور جهان در باب بزرگداشت سعدی افزود: مراسم بزرگداشت سعدی با حضور استادان زبان و ادبیات فارسی و ایرا‌ن‌شناسان در بیش از 40 كشور جهان برگزار مي‌شود. زیرا سعدی ازجمله شاعرانی است كه مخاطبانش در سراسر جهان همگی وی را از خود دانسته و گویا زبان سحرآمیز و آشنای همه انسان‌ها از شمالي‌ترین بخش كره خاكی تا دورترین نقطه در شرق عالم است.
وی در پایان گفت: جهان شعر و ادب تاكنون كمتر چهره‌ای به فرزانگی و جامعیت سعدی به خود دیده است. نابغه‌ای كه از عالي‌ترین آبشخورهای فرهنگی ایرانی - اسلامی سیراب شد و والاترین یادگاران را در عالم معرفت و انسانیت به بشریت پیشكش كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo