شهید آوینی

 
مرتبط:   کلیپ های صوتی شهید آوینی  |  شهید آوینی در بیان دیگران

مجموعه ای از صداهای خام راوی فتح
از مجموعه چهارم روایت فتح

مجموعه اول | مجموعه دوم | مجموعه سوم | مجموعه چهارم | مجموعه پنجم | آرشیو گذشته

 
برگرفته از فیلم "یادی از آقا تقی"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 پیچیدگی شیوه‌های معمول جنگ كه ناشی از توسعه‌ی صنایع تسلیحاتی است، مسئله‌ای است كه به مهندسی _ رزمی معنا و گسترش خاص كنونی آن را بخشیده است. ماشین جنگ روز به روز، به تبعیت از قدرت‌طلبی استكبار جهانی، پیچیدگی و وسعت عمل بیش‌تری پیدا مي‌كند و به همراه آن، از مقیاس‌های انسانی دور و دورتر مي‌گردد. آنها قدرت را مطلقاً در پناه تكنولوژی مي‌جویند و اگر اینچنین باشد، با این فرض كه تكنولوژی منحصراً در اختیار آنهاست، دیگر هیچ‌گاه امید آنكه سیاره‌ی زمین از سیطره‌ی شیاطین و ارباب جور خارج شود وجود نخواهد داشت...

432
2 اكنون ما آموخته‌ایم كه قدرت ایمان بر ماشین جنگ و تكنولوژی پیچیده‌ی آن غلبه دارد و به مصداق «زكاة العلم نشره»(2)، این درس را به همه‌ی جهان خواهیم آموخت. آینده‌ی جهان از آنِ ماست و آنچه شیاطین توهم كرده‌اند سرابی بیش نیست...
چگونه مي‌توان از مهندسی _ رزمی سخنی گفت و از آقاتقی یاد نكرد؟ مگر نه این است كه مهندسی _ رزمی و آقاتقی همزاد بودند؟...
698
3 آقاتقی در همه‌ی عملیات‌های سپاه اسلام، از ثامن الائمه گرفته و پیش از آن، تا كربلای پنج و بعد از آن حضور داشت. اما بهتر است كه از فتح المبین بگوییم، از آن فتح بزرگ و از آن پنجاه و پنج هزار نفر اسیری كه رفته رفته سراب توهمات خویش را ترك مي‌كردند و پای به عالم واقعیت مي‌نهادند...
فتح المبین نخستین عملیاتی بود كه در آن مسئولیت مهندسی _ رزمی به طور رسمی و كتبی به جهاد سازندگی واگذار شده بود...
آقاتقی اگرچه همواره از دوربین مي‌گریخت، اما این بار صبورانه نشست و سخن گفت و اجازه داد تا چشم دوربین به چهره‌ی زیبا و نورانی او خیره شود و جلوه‌ی آن را در خاطره‌ی مستطیل خویش نگاه دارد...
آقاتقی اجر خود را آنچنان كه شایسته بود از خدا گرفت، اما مسئولیت خونخواهی او آنچنان كه سردار اسلام برادر مرتضی قربانی فرمانده رشید لشكر ٢٥ كربلا گفت، بر گردن ماست...
1,366
 
برگرفته از فیلم "انصار المهدی"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1

آنها انصار المهدی هستند و زمینه‌ی برقراری دولت كریمه‌ی آل محمد صلوات‌الله علیهم را فراهم مي‌كنند. هزار و چهار صد سال است كه احادیث و روایات، مسلمانان را به روزهایی اینچنین و ظهور دلاورانی حق‌جو، صبور و بااستقامت بشارت داده‌اند. اكنون عصر تحقق آن بشارت‌هاست. آنها اگرچه در زمین گمنام هستند، اما در آسمان، در بلندترین معارج جبروتی، میان عرش‌نشینان كسی از ایشان مشهورتر نیست و آنچنان كه در احادیث گفته‌اند شأنشان شأن انبیاست...
حقیقت آنچه را كه امروز ما در عرصه‌ی تحقق تاریخی آن حضور داریم جز از چشم روشن‌بین احادیث نمي‌توان باز شناخت. اكنون عصر تحقق بشارت‌های هزار و چهارصد ساله‌ی احادیث فرا رسیده است. ما انصار المهدی هستیم و خداوند زمینه‌ی برقراری دولت كریمه‌ی آل محمد صلوات‌الله علیهم را به دست ماست كه فراهم مي‌كند.

889
 
برگرفته از فیلم "بر ستیغ جبال فتح"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، ریزش كوه نیز نعمتی است كه باید شكرگزار آن باشیم، نعمتی كه چون آتش، صلصال وجود ما را در كوره‌ی امتحان می‌گدازد و ما را به مقام قرب می‌رساند. كوه ریزش می‌كند تا ما تزكیه شویم و استقامت پیدا كنیم...
جهادگری می‌گوید این پل، تنها پل ارتباطی میان ایران و عراق در این منطقه است. وقتی می‌شنود كه: «معلوم است بچه‌ها خیلی زحمت كشیده‌اند»، جواب می‌دهد: «وظیفه‌شونه، باید بكِشند.»

566
2 آشنایان ما یكایك از راه می‌رسیدند و دریچه‌هایی از یاد به باغ‌های خاطره گشوده می‌شد: حسن با آن قد بلند و چهره‌ای كه آفتاب نشاط در افق جوانی آن هرگز غروب و افول نداشت و آن دیگری كه با همه‌ی مهربانی‌اش تو را می‌شناخت و...
آفتاب خاطره گرم است هر چند كه آن روز بر فراز آن قله‌های پربرف همه چیز یخ زده بود...
600
3 راه ما به سوی اهدافمان از فراز بلندترین قله‌های منطقه می‌گذشت، قله‌هایی پیر با یخچال‌هایی همیشگی، و در آن سوی قله‌ها، روزها و روزها، راهی بسیار طولانی كه از فراز و نشیب دشواری‌ها عبور می‌كرد و در تیرگی‌های مه‌آلوده‌ی ابهام و ناشناختگی گم می‌شد. اگر آفاق وسیع دل‌های ما از آفتاب بی‌غروب توكل نور و گرما نمی‌گرفت، بدون تردید هیچ یك از ما پای در راهی اینچنین نمی‌نهاد...
رنگ، تعلق است و بی‌رنگی در نفی تعلقات. اگر بهار ریشه در زمستان دارد و بذر حیات در دل برف است كه پرورش می‌یابد، یعنی مرگ آغاز حیاتی دیگر است و راه حیات طیبه اخروی از قلل سپید و پربرف پیری می‌گذرد. «موتوا قبل ان تموتوا»(١) یعنی منتظر منشین كه مرگت در رسد؛ مرگ را دریاب. پیر شو پیش از آنكه پیر شوی، و پیری بی‌رنگی است.
 
733
4 ‌‌‌سرد است و هیچ سقفی نیست كه تو را پناه دهد. صبحانه آماده نیست و نان را باید در ماهی‌تابه پخت. وقتی انسان در فضای غفلت‌زده‌ی خانه‌های شهر و از دریچه‌ی تلویزیون به این صحنه‌ها می‌نگرد، شاید تصور معنای آوارگی و هجرت محال باشد، اما جای آن هست كه از خود بپرسد چرا این عزیزان دل از شهر مأنوس و خانه‌ی مألوف كنده‌اند و آواره‌ی كوهستان‌های سرد كردستان عراق شده‌اند... 560
5 دیدن فرماندهانی كه نانوایی می‌كنند شاید نامأنوس و غریب باشد، اما بسیار زیباست، چرا كه انجام وظیفه از هر كاری دشوارتر است. تنها یكی از آن عزیزان كه فرزند یك نانوا بود تجربه‌ی نانوایی داشت؛ بقیه را ضرورت انجام وظیفه به این كار كشانده بود. برای تحصیل رضای خدا یك روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید و چه بسا كه روز سوم باید نانوایی كرد. برای من هیچ تردیدی وجود ندارد كه این نانوایی در محضر خدا بهای جنگیدن دارد. 260
6 شب موعود فرا رسیده است و بچه‌ها عازم عملیات هستند. آنها طلیعه‌داران نهضت آخرالزمانی اسلام هستند و می‌روند تا وعده‌های حق را در قرن پانزدهم هجری قمری در كره‌ی زمین به تحقق رسانند. اكنون در سال‌های آغازین قرن پانزدهم هجری قمری، همانچنان كه نبی اكرم‌(ص) پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی _ ایرانیان _ علم قیام انبیا را بر دوش گرفته‌اند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است... 538
 
برگرفته از فیلم "اشنو، سرداری از ایل قشقایی"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 چند روزی بیش‌تر از عملیات كربلای چهار نگذشته، بار دیگر لشكر المهدی آماده‌ی عملیات شده است...
دوربین به هر كجا كه رو مي‌كند، بچه‌ها مي‌گریزند. اگر كسی هم اقبال مي‌كند، مي‌خواهد پیام استقامت خویش را ابلاغ كند. آنها مي‌دانند كه نفس، حجاب آنهاست و برای رسیدن به مقام قرب، تنها از خود گذشتن كافی است. اگرچه تنها از خود گذشتن كافی باشد، اما این نه در توان هر تازه‌رسیده‌ای است. و عجبا، باید باور كرد كه در سراسر جهان، تنها این خیل وفادارانند كه قدرت از خود گذشتگی دارند...
و بالاخره گمشده‌ی خویش، شهید مرتضی جاویدی را یافتیم، فرمانده شهید گردان فجر. او را كه مي‌بینی به یاد آن چهار روز و پنج شبی مي‌افتی كه...

1,427
2 شهادت جانمایه‌ی انقلاب اسلامی است و قوام و حیات نهضت ما در خون شهید است. رمز آنكه سیدالشهدا(ع) را خون خدا مي‌خوانند در همین‌جاست. خون پیكره‌ی حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست و اگر حقیقت را بخواهی، هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. كاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سیدالشهدا(ع) یكایك از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره‌ی زمین مي‌گذارند و در زیر خیمه‌هایی پشمینه و یا در خانه‌هایی كاهگلی بزرگ مي‌شوند و خود را به صحرای كربلا مي‌رسانند. 320
3 آخرین بار شهید مرتضی جاویدی را در كنار دریاچه‌ی پرورش ماهی ملاقات كردیم. دو سه ساعت بیش‌تر نبود كه این خط به تسخیر رزمندگان اسلام درآمده بود و برای تثبیت كامل آن هنوز بچه‌ها به‌شدت با نیروهای زرهی دشمن درگیر بودند. مرتضی كه خیال داشت گردان خود را پیش ببرد و راه گریزی هم از نگاه دوربین نیافته بود...
 
457
 
برگرفته از فیلم "ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 ‌‌در ابتدای بازار كازرون، از جانب میدان انقلاب، دكانی عطاری است متعلق به پدر شهید سید محمد جواد دیده‌ور. باید گفت پدر دو شهید: سید محمد جواد و سید محمد كاظم. حتی اگر برای یك بار او را دیده باشی، آنچه كه بیش از هر چیز از او در خاطرت باقی مي‌ماند این سخن است كه: الحمد رب العالمین...

401
2 شهید عزیزی مي‌دانست كه اگرچه لفظ اسلام را خیلي‌ها بهانه‌ی كسالت و قعود و دنیاپرستی و عافیت‌طلبی خویش گرفته‌اند، اما حقیقت اسلام در قبول ولایت حضرت امام و اطاعت از او تحقق مي‌یابد و لاغیر...
«و الذین آمنوا اشد حباً لله .»(3) شهید عزیزی معنای این سخن را دریافته بود و حیاتش تفسیر عینی آن بود...
632
3 ‌‌شهید صبوری از شوق فتح و در فراق شهدا اشك مي‌ریزد و به ما مي‌گوید: «بگویید كه این عملیات عیدانه‌ای است كه رزمندگان اسلام به حزب‌اللهي‌های سراسر كشور تقدیم داشتند.»...
از سال ٥٩ كه جنگ آغاز شد تا زمستان سال ٦٦ هفت سال بیش‌تر نگذشته است، اما در این هفت سال به بركت خون شهدا ما راهی را پیموده‌ایم كه در طول یك تاریخ هم نمي‌توان طی كرد و به‌راستی ما این‌همه را مدیون خون شهدا هستیم.
السلام علیكم یا انصار دین‌الله و رحمة‌الله و بركاته.
618
 
برگرفته از فیلم "مرثیه"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 مي‌خواهم در رثای شما، ای كبوتران خونین‌بال حرم امن، مرثیه‌ای بسرایم؛ اما كلام زمین‌گیر است و كبوتر شكسته‌بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال مي‌پرورد. كلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام كلام، و آنجا كه شما بال كشیدید پر جبرائیل عقل مي‌سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمي‌دهند و جز او و اوصیایش، یعنی آنان كه زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند مي‌دهند، دیگر كیست كه بتواند بر معرج انقطاع كامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب‌الغیوب ذات نور یابد...
چهل روز از بزرگ‌ترین فاجعه‌ی تاریخ، شكستن امنیت حرم امن، مي‌گذرد. حسین بن علي‌(ع) مكه‌ی مكرمه را ترك گفت تا این حرمت محفوظ بماند و ماند تا امروز، كه آنچه با شمشیر یزیدیان به انجام نرسید با تفنگ‌های آل سعود، این یزیدتر از یزیدیان، به انجام رسد. عقل زمین‌گیر ما از ادراك عظمت این هتك حرمت محروم است، اما آن نایب ولایت مطلقه فرمود كه از این عظیم‌تر واقعه‌ای در تاریخ رُخ نداده است و زبان او زبان صدق است...
فاجعه‌ی خونین ششم ذي‌الحجه در مكه‌ی مكرمه نقاب منافقانه‌ی فریب را از چهره‌ی مدعیان دروغین اسلام بر انداخت و سرنوشت حكام حجاز با سرنوشت آمریكا پیوند خورد و یك بار دیگر خون پیروز شد...

1,569
2 یكی دیگر از كبوتران خونین‌بالِ حرم امن، شهید سید كمال‌الدین كامرواست، از فرماندهان مهندسی جنگ جهاد سازندگی، شهید همه‌ی جبهه‌ها...
محكمه‌ی خون شهدا محكمه‌ی عدلی است كه ما را در آن به محاكمه مي‌كشند. وقتی بقای اسلام به این جنگ وابستگی یافته است، دیگر چه جای ماندن؟...
همسرش از خلق ابراهیمی كمال سخن گفت. او گفته بود كشتن فرزند در راه خدا چه دشوار است، اما من این كار را در قربانگاه خواهم كرد تا قرباني‌ام قبول حضرت حق افتد. اما گویا كمال پیش از آنكه به عید قربان رسد...
1,130
3 ‌‌بعد از گذشتن از مجموعه‌ی مسكونی حجاج اردنی و فلسطینی، تظاهرات با پاسخ دادن به شعارهای بلندگوی مركزی، در حدود ساعت شش و چهل دقیقه، به ابتدای سه‌راهه‌ی عبدالله بن زبیر رسید...
وقتی پلیس در جناح چپ خیابان به ضرب و شتم مردم پرداخت بلافاصله صدای دست زدن و سوت و هلهله‌ی چماق‌داران كه از پیش در پشت نیروهای پلیس مستقر شده بودند شنیده شد و همزمان با آن، در جناح راست خیابان نیز پلیس به همراه نیروهای امنیتی كه به چوب‌های میخ‌دار و میله‌های آهنی مجهز بودند، شروع به ضرب و شتم حجاج كرد...
823
4 حب حسین‌(ع) سر‌الاسرار شهداست. فاین تذ‌هبون؟ اگر صراط مستقیم مي‌جویی بیا؛ از این مستقیم‌تر راهی وجود ندارد: حب حسین. 387
 
برگرفته از فیلم "موجیم که آسودگی ما عدم ماست"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 ‌‌شب گذشته عملیات نصر هشت در منطقه‌ی عمومی مائوت آغاز شده است. از یك نظر، غلبه بر موانع طبیعی سر راه شاید از نفس عملیات دشوارتر باشد. با چشم ظاهر، طبیعت سرسخت منطقه‌ی كردستان عراق، رودخانه‌های پرآب، قله‌های بلند و صخره‌های سخت بیش‌تر از ارتش فریب‌خورده‌ی عراق با ما دشمنی مي‌ورزند. سربازان دشمن كه در پس سپری ظاهراً نفوذناپذیر از موانع طبیعی و غیرطبیعی پناه گرفته‌اند، غالباً خیلی زود در برابر غُرش رعدآسای تكبیر لشكریان حق دل مي‌بازند و تسلیم مي‌شوند. آنها بیش‌تر از خویش به موانعی كه در سر راه ما وجود دارد امیدوار هستند و اینچنین، غالباً دشوارترین مرحله‌ی كار ما عبور از موانع است.

و لكن ما هرگز طبیعت را دشمن خویش نمي‌پنداریم. طبیعت در اصل خلقت الهی خویش با ما متحد است و اینچنین، با سپاه حق دشمنی نمي‌ورزد كه هیچ، همواره به یاری مي‌شتابد. اگر از رزمندگان اسلام باز پرسی، از این نشانه‌ها بسیار دارند. ابرهایی كه ما را از چشم دشمن پنهان داشته‌اند، بادهایی كه همچون سپاه ر‌عب به قلب لرزان دشمن هجوم برده‌اند، آتش‌هایی كه بر ما گلستان شده‌اند و قس علی هذا... ابر و باد و آب و آتش و خاك همه جنود حق هستند و چگونه ممكن است كه جنود حق در برابر تحقق اراده‌ی او بایستند؟
 

670
2 در شیوه‌های كلاسیك جنگ هرگز مرسوم نیست كه عملیات در منطقه‌ای كه عبور نیروهای زرهی امكان ندارد انجام شود. پارتیزان‌ها از همین نقطه‌ی ضعف است كه سود مي‌جویند و دشمن را در مناطق كوهستانی مورد هجوم قرار مي‌دهند. ما نیز اگر فرض وجود یگان‌های رزمی _ مهندسی بسیار ورزیده و از جان گذشته‌ی جهاد سازندگی و سپاه پاسداران نبود، هرگز نمي‌توانستیم دامنه‌ی عملیات‌های گسترده را تا مناطق كوهستانی غرب و شمال غربی وسعت دهیم. آن مرد رشید، بولدوزرچی خوزستانی، خوب مي‌دانست كه جان خویش را وقف چه كار ارزشمندی كرده است و مي‌گفت: «بزرگ‌ترین خدمت را به نیروهای اسلام در آن دیدم كه برایشان جاده بسازم و خاكریز بزنم. اما به هر تقدیر ما وسیله‌ایم. ما در این كوه‌ها با این امید پشت دستگاه‌ها مي‌نشینیم كه خداوند كمكمان كند.»

وقتی جاده نباشد، كار دلاوران هوانیروز آنچنان كه مي‌بینید دشوارتر مي‌شود. اما چه غم! لذیذترین لذایذ، در قبول سختی برای رضای خداست.

در آن لحظات كه مي‌خواستیم به قصد خطوط مقدم عملیات سوار هلي‌كوپتر شویم، ناگاه به یاد آن سید عارف دریادلمان، شهید علي‌اصغر ربیع‌نتاج افتادیم كه شش ماه قبل در همین‌جا با او آشنا شده بودیم. روز دوم عملیات كربلای ده بود. سیلاب پل موقتی را كه یگان‌های مهندسی ستاد حمزه بر رودخانه‌ی چومان زده بودند با خود برده و كار هوانیروز دوچندان شده بود. نسیمِ باد از بوستان‌های «تجری من تحتها الانهار» وزیدن گرفت و نغمه‌ی خوش غزلی كه از آسمان سینه‌ی آن دلاور، شهید سید علي‌اصغر ربیع‌نتاج نزول مي‌یافت، فضای خاطره را پر كرد.
828
3 شهید ربیع‌نتاج اگرچه تلمیذ الهیات بود و خاك ذوقش نیز بارور شعر، اما توانسته بود كه این‌همه را با ورزش جمع آورد و حق این است كه اهل ورزش نجمِ این سخن حكیمانه‌ی او را بر تارك همه‌ی ورزشگاه‌ها بیاویزند كه: «ورزشكاری كه با توپ بیش‌تر از قرآن آشنا باشد زندگی را باخته است.»

مصلای نماز جمعه‌ی فریدون‌كنار همواره در هوای آزاد تكبیرهای بلند و حماسه‌ی دریایی اشعار رزمی او نفس مي‌كشید، اما اكنون نه تنها هنوز طنین دلنشین صدای مهربان او را گم نكرده است بلكه در پیوند با روح بلند او به ذِروه‌ی عرش آویخته و مرتبه‌ای علوی یافته است.

سایه‌ی عنایت شهید سید علي‌اصغر ربیع‌نتاج، اكنون پناه امنی است كه محبان و پیوستگان او را از آتش دور مي‌دارد و این معنای شفاعت شهید است. آن روز كه همه‌ی پیوندها جز پیوند محبت گسیخته مي‌شود، خوشا به حال بچه‌های گروه سرود كوثر و بچه‌های پایگاه مقاومت شهدای گمنام. محبت راستین آنان به شهید عزیزشان رشته‌ی شفاعت است.
554
4 وقتی از سفر خیال به عالم واقع بازگشتیم، هلي‌كوپتر به مقصد رسیده بود. لهجه‌های شیرین گیلانی نشان مي‌داد كه رزمندگان از كجا آمده‌اند؛ از حاشیه‌ی دریا، دریایی وسیع و عمیق با امواج بلند اشتیاق، برانگیخته از نسیم عشق.

مسئول تبلیغات گردان مي‌گفت: «ما آمده‌ایم تا راه انبیا و شهدا را استمرار بخشیم.» و این هدفی است باقی كه هرگز رها نخواهد شد.

ما زنده از آنیم كه آرام نگیریم‌
موجیم كه آسودگی ما عدم ماست
289
 
برگرفته از فیلم "صادقیه"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 اگر به چشم حقیقت بنگری، جز آنان را كه از ایمان نصیبی هست در تیرگی خواهی دید و اینچنین، «سپاه نور» برای این مردان خدا عجب نام مناسبی است. این نور ولایت حقه‌ی آل محمد است كه از وجود آنان ساطع است و راه شیری كهكشان را به سوی قبله هموار ساخته. اگر در جست‌وجوی امام زمان هستی، او را در میان سربازانش بجوی.

شب حیات انسان با انقلاب اسلامی ایران در فجر صادق خویش داخل شده است و شایسته است كه اكنون منتظر صبح باشیم، صبح دولت یار. بگذار آنان ما را هرچه مي‌خواهند بخوانند؛ ما كه خود مي‌دانیم این اراده‌ی خداست كه با دستان ما به تحقق مي‌رسد و این شمس ولایت است كه از افق وجود ما طلوع مي‌كند. اگر در جست‌وجوی امام زمان هستی، او را در میان سربازانش بجوی. از نشانه‌های خاص آنان این است كه همچون نور، دیگران را ظاهر مي‌كنند و خود را نمي‌بینند.

484
2 آیا آنان خود از رسالت تاریخی خویش آگاهی دارند؟ تمثیل حضرت سلمان در كنار پیامبر اكرم تمثیل جایگاهی است كه ایرانیان در تاریخ اسلام دارند. آیا آنان مي‌دانند كه آیه‌ی «فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه»(١) درباره‌ی آنان است كه نازل شده و صدها سال است كه كره‌ی بلادیده‌ی زمین انتظار قدوم ایشان را مي‌كشیده است؟ چه بیان كنند و چه نكنند، حضور آنان در این ارتفاعات نشانه‌ای است از علمشان به حقیقت تاریخی وجود خویش و رسالتی كه آن عهد ازلی با آفریدگار اقتضا دارد. 354
3 آنان همچون نور دیگران را ظاهر می کنند... 493
4 ادامه‌ی دفاع مقدس ما ایجاب مي‌كند كه متجاوز را در آن سوی مرزها و در درون خاك خویش سركوب كنیم، اگرچه هنوز مناطقی از كشورمان نیز در اشغال آنهاست. شاید این مفاهیم بلند را نتوان در زبان رسمی سیاست بیان كرد، اما فطرت‌های پاك سخن ما را در مي‌یابند و همین كافی است. اسلام بر فطرت الهی انسان مبتنی است و اینچنین، راه خویش را، اگرچه كُند، اما عمیق و دقیق باز مي‌شناسد و رفته رفته بر همه‌ی عالم تسلط مي‌یابد. مصباح فطرت الهی انسان اگرچه در پس اندوده‌ی گناهان محجوب گردد، اما هرگز خاموش نمي‌شود و سر پیروزی حق نیز در همین نكته‌ی بسیار ظریف و زیباست. انسان در عمق فطرت خویش عاشق حق است و به معاد ایمان دارد و اگرچه چند صباحی گرفتار تمایلات نفس اماره گردد، اما نهایتاً وطن مألوف خویش را در جوار حق مي‌جوید. 449
5 چشم ظاهربین دشمن هرگز وجوه تمایز و تفاوت ما را با خویشتن در نخواهد یافت. او ما را با مقیاس‌های كمی مي‌سنجد و اینچنین، هرگز نخواهد فهمید كه تفاوت‌ها یكسره در این معنا نهفته است كه ایمان به معاد، ترس از مرگ را از درون ما رانده است. شیطان حاكمیت دنیایی خویش را بر ترس و رعب بنا نهاده است و اگر كسی از مرگ نترسد، دیگر هیچ راهی برای تسلط یافتن بر او وجود ندارد.

از شقایق‌های وحشی باز پرس كه محرم اسرار ما هستند. آنها با تو خواهند گفت كه شرط شیدایی حق، آزادگی است و داغدار بودن و غسل خون. و عجیب اینجاست كه چگونه اسرار حق در این صورت‌های خاكی جهان كثرات ممثل شده است. شقایق را وحشی مي‌خوانند، چرا كه آزاده است و رنگی از تعلق ندارد. در دشت‌های دور، لابه‌لای سنگ‌ها مي‌روید و به آب باران قناعت مي‌كند تا همواره تشنه باشد و بسوزد. داغ دلش و گلبرگ‌های به خون آغشته‌اش، راستی كه او را به شهید ماننده مي‌كنند و عجبا از این تمثیل كه چه بجاست!
558
6 ادامه‌ی دفاع مقدس ما اینچنین ایجاب مي‌كند كه متجاوز را در آن سوی مرزها و در درون خاك خویش سركوب كنیم، اگرچه هنوز مناطقی از كشورمان نیز در اشغال آنهاست. شاید این مفاهیم بلند را نتوان در زبان رسمی سیاست بیان كرد، اما فطرت‌های پاك سخن ما را در مي‌یابد و همین كافی است. اسلام بر فطرت الهی انسان مبتنی است و اینچنین، راه خویش را، اگرچه كند، اما عمیق و دقیق باز مي‌شناسد و رفته رفته بر همه‌ی عالم تسلط مي‌یابد.

قدرت‌های استكباری كه ریشه در كبر شیطانی دارند، توهم و فریبی بیش نیستند و قدرت حقیقی از فقر كامل در مقابل غنی و قادر مطلق است كه منشأ مي‌گیرد. اینچنین است كه اراده‌ی انسانی ارادت مي‌شود و دست قدرت خدایی از آستین ارادت و بندگی بندگان خوب خدا ظاهر مي‌گردد و جهان كفرزده را تسخیر مي‌كند.
463
 
برگرفته از فیلم "سرباخته کوی عشق"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 صبح روز عملیات كربلای پنج در محور دریاچه‌ی پرورش ماهی، برادر شهید كاظم‌پور خود را به دژ تسخیرشده‌ی دشمن مي‌رساند تا به شهید خلیل مطهرنیا، مسئول طرح و عملیات لشكر المهدی ملحق شود. آب كه با عقل تسبیحی خود اهل حق را خوب مي‌شناسد، بر قایق‌ها آغوش مي‌گشاید و آنان را بر سینه‌ی نیلگون خویش سبكبار مي‌لغزاند و به ساحل مي‌سپارد. آسمان نیز نظاره مي‌كند و هیچ مرز و حجابی فی ما بین عالم خلق و امر باقی نمانده است. طوفان رعب مي‌پیچد و به قلب مضطرب دشمن حمله مي‌برد. ابر، حجاب خورشید مي‌شود و چشم پرندگان آهنین را كور مي‌كند. زمین زیر پای دشمن بي‌تاب مي‌شود و از خدا اذن مي‌خواهد كه دهان بگشاید و سپاه كفر را ببلعد، اما از عالم امر سروش مي‌رسد: «فمهل الكافرین امهلهم رویدآ.»(١) فرشتگان به صفوف ما مي‌پیوندند و سواد سپاه حق در چشم دشمن دوچندان مي‌گردد.

505
2 دشمن در پناه تانك‌ها آمده است تا ما را در محاصره بگیرد و از پیشروی سپاه حق به سوی دریاچه‌ی پرورش ماهی جلوگیری كند. تخریب‌چي‌ها و گردان ضد زره رفته‌اند تا راه تانك‌ها را با مواد منفجره و آرپي‌جی سد كنند، اما لنز دوربین آن‌همه قوی نیست تا بتواند سیاهی آنها را در نزدیكی تانك‌ها ببیند.

آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است و جز او، بر هر كه از ملت ابراهیم خلیل تبعیت كند. آیا تو در آن معركه‌ای كه صفیر گلوله‌ها و تیر مستقیم تانك‌ها نفس مي‌برند، كسی را از خلیل مطهرنیا آرام‌تر دیده‌ای؟ من ندیده‌ام. نه، رمز شجاعتش در آن كلاه بافتنی نیست؛ در سینه‌ی اوست كه وسعت یقین، آن را تا بي‌نهایت گسترده است.

حسن نگران است كه مبادا تانك‌های دشمن قایق‌ها را به گلوله ببندند و خلیل سعی مي‌كند كه توپخانه و كاتیوشاهای لشكر را به كمك فرا بخواند و دقایقی بعد، باران آتش بر سر تانك‌های دشمن سرازیر مي‌شود.
543
3 در جهان امروز سخن گفتن از راه انبیا و غایات الهی آفرینش بسیار غریب مي‌نماید. شیطان‌زده‌ها مي‌گویند كه این سخنان اساطیر پیشینیان است، و لكن ما برای معرفی خود راهی جز این نداریم كه از پیوند و اتحاد نهضت خویش با راه انبیا و وارثان آنها سخن بگوییم. راه ما راه سیدالشهداست و آنان كه پای یقین در این راه نهاده‌اند آرزوی سر باختن دارند تا به ذبیح‌ا اعظم از همه نزدیك‌تر شوند. تانك‌های دشمن نزدیك‌تر شده‌اند و خلیل نقشه‌ی عملیاتی را بار دیگر مرور مي‌كند تا راهی بهتر برای مقابله با تانك‌ها بیابد. آنها منتظرند كه ترس مرگ ما را به فرار وا دارد، اما نمي‌دانند كه خلیل هر روز بعد از نماز صبح، زیارت عاشورا مي‌خواند. ما اینچنین فرماندهی داریم و او این رسم عاشورایی را از امام عاشورا فرا گرفته است كه: «انی لا ار‌ی الموت ا‌لا السعاده‌ی و لا الحیات مع الظالمین ا‌لا برما.» 477
4 ‌‌اكنون خلیل مطهرنیا سر در راه عشق باخته و به ذبیح‌ا اعظم پیوسته است و از آنجا در ملكوت علیا نظاره مي‌كند خون خدا را كه از قلب شهادت او در شریان‌های مردم جهرم مي‌جوشد و آنان را به جناح حسین (ع) مي‌پیوندد. شهادت قلبی است كه خون حیات را در شریان‌های سپاه حق مي‌دواند و آن را زنده مي‌دارد.

اگر شهید نباشد، خورشید طلوع نمي‌كند و زمستان سپری نمي‌شود. اگر شهید نباشد، چشمه‌های اشك مي‌خشكد، قلب‌ها سنگ مي‌شود و دیگر نمي‌شكند، و سرنوشت انسان به شب تاریك شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها مي‌گیرد و امید صبح و انتظار بهار، در سراب یأس گم مي‌شود. اگر شهید نباشد، یاد خورشید حق در غروب غرب فراموش مي‌گردد و شیطان، جاودانه كره‌ی زمین را تسخیر مي‌كند.
 
482
5 تكامل و تعالی انسان در مبارزه با شیطان است و اینچنین، باید گفت كه خداوند شیطان را برای تكامل بشر آفریده است. این عرصه‌ای كه ما اكنون پای در آن نهاده‌ایم، عرصه‌ی مبارزه‌ی ما با شیطان و صحنه‌ی امتحانی است كه در آن صابران و مجاهدان راه خدا برگزیده مي‌شوند: «و لنبلونكم حتی نعلم المجاهدین منكم و الصابِرین...»(3)

مهرداد كه سه شب است نخفته، باز هم اجازه نمي‌دهد كه سیطره‌ی خستگی بر جانش كامل شود. بي‌سیم‌چی مهرداد كه خلوتی یافته است، نشسته اقامه‌ی نماز مي‌كند و در قامت نشسته‌ی خویش، قیام را معنا مي‌بخشد. خاك بر پای او بوسه مي‌زند و از نفخات جانبخش تسبیحات او، نسیمی خوش در بوستان‌های بهشت وزیدن مي‌گیرد و ملائك كه تاب تماشای نور عشق او را ندارند به حجاب عقل پناه مي‌آورند. اما در كره‌ی زمین، در این معركه، از آن‌همه شوری كه در عرش افتاده است خبری نیست.

بچه‌ها اسیر مجروحی را در نخلستان یافته‌اند و از مهرداد كسب تكلیف مي‌كنند. مي‌گویند چند مجروح دیگر نیز از دشمن در میان نخلستان وجود دارد. جنگ ادامه دارد، آنچنان كه هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در كره‌ی زمین تاكنون ادامه داشته است.
662
6 در جهان امروز، سخن گفتن از راه انبیا و غایات الهی آفرینش انسان بسیار غریب مي‌نماید. شیطان‌زده‌ها مي‌گویند كه این سخنان اساطیر پیشینیان است، و لكن ما برای معرفی خود راهی جز این نداریم كه از پیوند و اتحاد نهضت خویش با راه انبیا و وارثان آنها سخن بگوییم. ما وارث انبیا هستیم و غایات الهی آفرینش انسان در وجود ماست كه معنا مي‌یابد. ما از مرگ نمي‌ترسیم، كه مرگ ما شهادت است و شهادت، حیات عندالرب. عقل‌های محجوب به آیینه‌های قیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست كه معنای حیات عندالرب را دریابند؟ حیات عندالرب، نقطه‌ی پایانی معراج بشریت است كه به آن جز با شهادت دست نمي‌توان یافت. ای وجدان‌های نیم‌خفته، چشم بیداری بگشایید و ای بیداران، گوش فرا دهید: ماییم كه بار تاریخ را بر دوش گرفته‌ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خویش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است كه پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاصباح، ما را در راهی كه اینچنین عاشقانه در پیش گرفته‌ایم یاری فرما. 616
 
برگرفته از فیلم "سحر یا معجره"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 تسلیحات نظامی ما عمدتاً از ساده‌ترین تجهیزاتی است كه در ارتش‌های دنیا موجود است، حال آنكه موازنه‌ی قدرت در دنیای امروز بر سلاح‌های اتمی استوار شده است. آنها مثل گرگ‌هایی متخاصم رو در روی یكدیگر ایستاده‌اند و چشم به دندان‌های هم دوخته‌اند. آنچه كه این گرگ‌ها را از تهاجم باز داشته است، رحم و عطوفت و بشردوستی و جوانمردی و عدالت نیست؛ آنها از دندان‌های یكدیگر مي‌ترسند. معیار قدرت در جهان امروز ابزار است و آن كه ابزارهای نظامی مهلك‌تری در اختیار دارد قدرتمندتر است. صلح و امنیت در دنیایی اینچنین، بر این موازنه است كه متكی است؛ موازنه‌ی قدرت در میان گرگ‌های متخاصمی كه از ترس دندان‌های تیز یكدیگر، هر چند رو در روی هم ایستاده‌اند و مي‌غرند، اما حمله نمي‌كنند. این انگار كه در جهان وارونه‌ی امروز برای حفظ صلح و امنیت باید تسلیحات نظامی پیشرفته‌تری ساخت تا دشمن را از حمله باز دارد، یعنی بمب‌های اتمی حافظ صلح و امنیت و آرامش هستند. آیا به‌راستی در این دنیای وارونه كه منطق دیوانگان حكمفرماست، ما نیز با همین معیارها پای به میدان نهاده‌ایم؟ آیا به‌راستی قدرت و شجاعت ما بر موشك‌های استینگر و سلاح‌های پیشرفته‌ی دیگری كه در اختیار داریم متكی است؟ جواب این است: خیر، ما به حول و قوه‌ی خدا بر قوه‌ی اتم نیز دست خواهیم یافت، اما هرگز بر آن تكیه نخواهیم كرد. و اگر راستش را بخواهید، اصلاً موشك استینگر برازنده‌ی دستان ماست، چرا كه ما علمدار استمرار نهضت انبیا هستیم و برای تحقق حاكمیت احكام خدا در كره‌ی زمین قیام كرده‌ایم. آن‌گاه كه موشك استینگر بر شانه‌ی یك پاسدار مؤ‌من قرار گیرد، ابزار درست در خدمت آنچه كه باید، یعنی در خدمت اشاعه‌ی توحید بر سراسر سیاره‌ی زمین، به كار رفته است. و لیكن ما هرگز بر قدرت ابزار تكیه نخواهیم كرد؛ قدرت حقیقی در جایی دیگر است.

960
2 طبیعت وجود انسان در هوایی اینچنین گرم و مرطوب، به سوی تنبلی و تن‌آسایی میل مي‌كند و لاجرم اراده را به ضعف مي‌كشاند. برای غلبه یافتن بر جاذبه‌ای كه از جانب طبیعت بر انسان وارد مي‌آید چه باید كرد؟ وطن‌پرستی جدا از ایمان، قومیت‌گرایی، نژادپرستی، پول و یا زور... در جنگ‌های غیرمكتبی طول تاریخ و در ارتش‌های كنونی دنیا، سربازان را با اینچنین انگیزه‌هایی به صحنه كشانده‌اند، اما این جاذبه‌ها آن‌همه قدرتمند نیستند كه بتوانند زمانی طولانی با ترس از مرگ و غریزه‌ی حفظ حیات مقابله كنند. دیری نمي‌پاید كه این جاذبه‌های كاذب رنگ مي‌بازند و انسان بار دیگر، مثل سرمازده‌ای كه به آفتاب پناه مي‌آورد، خود را از این گرایش‌های بت‌پرستانه خلاص مي‌كند. اما جاذبه‌های حقیقی که ریشه در فطرت انسان دارند اینچنین نیستند. جهان بر محور عشق به حق مي‌گردد و همه‌ی جذبه‌های فطری از این عشق زاییده مي‌شوند. انگیزه‌های قدرتمندی كه از حق‌طلبی و عدالت‌خواهی فطری منشأ مي‌گیرند نه تنها هرگز در وجود انسان رو به زوال نمي‌روند، بلكه روز به روز قوي‌تر مي‌شوند و نهایتاً مظلومان سراسر جهان را به قیام علیه ظلم مي‌كشانند. آنچه كه امروز در پهنه‌ی كره‌ی زمین مي‌گذرد، مؤ‌یدی بر همین معناست. چند روزی بیش‌تر از فاجعه‌ی مكه‌ی مكرمه نگذشته و هنوز خون شهدای حرم امن الهی تازه است. 705
3 صلح و امنیت و آرامشی كه ابرقدرت‌ها از آن سخن مي‌گویند صلح و امنیت و آرامشی است كه با ترس از سلاح‌های جهنمی آنها بر دنیا سایه انداخته است. اما اكنون، دیگر وقت آن رسیده كه خورشید حقیقت از غروب غرب خارج شود و در نور جهانگیر طلعت آن، بار دیگر معیارهای حق باز شناخته شوند و شیطان كه دیری است در نقاب آزادي‌خواهی و علم و تكامل و با دست‌های استكبار جهانی بر جهان حكم مي‌راند، رسوا شود. نه عجب اگر در جهان وارونه‌ی امروز، آمریكا، یعنی مظهر بزرگ شیطان، چهره‌ی شیطانی خویش را در نقاب آزادی و دفاع از حقوق بشر پنهان كند و با سوء استفاده از جاذبه‌های غریزی وجود بشر، سیطره‌ی جهنمی خویش را بر پهنه‌ی كره‌ی ارض بگسترد. اما دوران سیاه حكومت دنیایی شیطان، با انقلاب اسلامی ایران به سر آمده است و ما كه علمدار استمرار نهضت انبیا در جهان هستیم، به حول و قوه‌ی خداوند این بت بزرگ را در هم خواهیم شكست، كه بت‌شكنی سنت انبیا و پیروان آنهاست.

بعضی از مردم درِ خانه‌هایشان را گشوده‌اند و با آب خنك از بسیجي‌ها پذیرایی مي‌كنند و چه از این دلپذیرتر، در آن هوای گرم و مرطوبی كه انسان هرگز از آب سیر نمي‌شود؛ اگرچه گاهی تشنگی از آب دلپذیرتر است. وقتی از صاحبخانه پرسیدیم: «مادر جان، اگر آمریكا به اینجا حمله كند شما چه خواهید كرد؟» با مهربانی گفت: «خون ما كه از خون شما رنگین‌تر نیست؛ شما هم اولاد ما هستید.»

آن پیرمرد اهل «سوهو» دیگر جایی برای سؤ‌ال باقی نگذاشت. او مي‌گفت: «این سلاحی كه دارم به جای خود، با چنگ و دندان هم كه شده، مبارزه خواهم كرد. شش بچه دارم كه یكی از آنها در جبهه است و بقیه كوچك هستند، اما آنچه را كه اینجا در بسیج مي‌آموزم، همراه با درس قرآن، به فرزندان خودم و همسایه‌ها آموزش مي‌دهم.»
 
896
4 جهان در آستانه‌ی تحولی عظیم قرار گرفته است. وقتی مؤ‌منین بر محور ولایت اجتماع كنند، به آنچنان منبعی عظیم از قدرت دست خواهند یافت كه هیچ نیروی دیگری در سراسر جهان با آن یارای رو در رویی ندارد. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش‌دار! اگر سحر فرعونی توانست بر معجزه‌ی موسوی غلبه كند، آمریكا نیز خواهد توانست با تسلیحات پیشرفته‌ی خویش بر ایمان ما چیره شود. قدرت حقیقی اینجاست، چرا كه دست خدا با جماعتی است كه بر محور حق گرد آمده‌اند. با این معیار، بسیج قدرتمندترین ارتش دنیاست. اگر كسی در جست‌وجوی مصادیق كاذب قدرت باشد، آن را در میان بسیجیان نخواهد یافت. آنها آرتیست‌های دروغین سینما، هركول و سامسون و یا جیمز باند و سوپرمن نیستند. آنها هم مثل من و تو، كارگر و كارمند، دانشجو و دكاندار هستند و قدرتشان نه در موهای بلند و بازوهای كلفت است و نه در بال‌های آهنین و پاهای الكترونیكی؛ در ایمان است. چیزی نخواهد گذشت كه مستضعفین سراسر عالم در خواهند یافت كه قدرت حقیقی تنها در وحدت ایمانی نهفته است و راهی جز جهاد مسلحانه برای دست یافتن به عدالت وجود ندارد. آن‌گاه حقیقتی كه در نام بسیج مستضعفین نهفته است به تحقق خواهد پیوست و همه‌ی مظلومان برای مبارزه با ظلم، لباس رزم خواهند پوشید و به صحنه‌ی نبرد خواهند آمد. 729
 
برگرفته از فیلم "یادی از گذشته های جنگ"
ردیف نام پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

1 پاییز ١٣٦٦، خلیج فارس‌
‌‌اكنون ما در آغاز مرحله‌ی تازه‌ای از سیر تكاملی انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم. به‌راستی اگر آمریكا در خلیج‌فارس حضور نمي‌یافت، چگونه ممكن بود كه ما نیروهای خویش را با این شتاب و بدین گستردگی سازماندهی كنیم و در فاصله‌ای بسیار كوتاه به تجربیاتی اینچنین ارزشمند در نبرد دریایی دست یابیم؟ انقلاب اسلامی به عنوان یگانه مظهر حق در جهان امروز، تنها در نبرد رو در رو با باطل است كه به تمامیت مي‌رسد و اینچنین، رو در رویی ما با آمریكا به عنوان مظهر بزرگ شیطان اجتناب‌ناپذیر و حتمی است. اگرچه هنوز شیطان بزرگ بر این قصد نیست كه پای در عرصه‌ی آن نبرد سرنوشت بگذارد، اما به هر تقدیر، مبارزه‌ی كنونی ما با آمریكا در خلیج‌فارس مبین این حقیقت است كه نور انقلاب اسلامی با سرعتی بسا بیش‌تر از آنچه بتوان تصور كرد، پهنه‌ی سیاه شب جاهلیت را تسخیر مي‌كند و پیش مي‌رود. وقتی انقلاب اسلامی توانسته است تنها در مدت نه سال، از زمستان سال ١٣٥٧ تاكنون، به مرحله‌ای از تكامل خویش دست یابد كه آمریكا را به دخالت نظامی وادار كند، چه بسا كه صیرورت انقلاب خیلی زودتر از آنچه ما انتظار داریم به مراحل انتهایی رشد و تمامیت خویش نزدیك شود. اكنون در جست‌وجوی حقیقت تاریخی انقلاب، شایسته است كه یك بار دیگر از این نظرگاه تازه به گذشته‌ها بنگریم و ببینیم ریشه‌ی این شجره‌ی طیبه، به مصداق قرآني‌اش _ «تؤتی اكلها كل حین»(١) _ در كدام خاكِ بارور روییده است.

گذشته‌ها محل تحقق اراده‌ی آفریدگار و مظهر و مجلای سنت‌های تغییرناپذیر آفرینش است و اینچنین، در جست‌وجوی فردا، چه چیز بهتر از آنكه در گذشته‌ها نظر كنیم و حقیقت خود را در این آیینه‌ی عبرت بیابیم؟

908
2 آنچه به انسان استقامت و صبر مي‌بخشد رضایت خداست. رضایت خدا نیز در رضایت امام است. تصور رضایت او، آفتاب بي‌غروبی است كه بر آفاق وجود ما مي‌تابد. خستگی و دلمردگی، انجماد است و زمستان را در این دیار راهی نیست.

اكنون نزدیك به یك ماه از آخرین تهاجم ما به نیروهای متجاوز دشمن در هویزه مي‌گذرد. این تهاجم ناموفق بار دیگر نشان داد كه ما با شیوه‌های كلاسیك جنگ نمي‌توانیم دشمن را از مواضع اشغالی به عقب برانیم. ما از تاریخ صدر اسلام آموخته‌ایم كه حقیقت ارتش مكتبی در بسیج عمومی مردم تحقق مي‌یابد. امام و مردم، دو كانون اصلی عهد و پیمانی هستند كه مفهوم ولایت را محقق مي‌دارد. با ولایت فقهای حائز شرایط، این عهد به امام معصوم منتهی مي‌گردد و اینچنین، حكومت عدل در زمان غیبت امام معصوم، اما در ظل ولایت او تشكیل مي‌شود. اكنون بزرگ‌ترین مانعی كه در برابر تحقق این امر وجود دارد بني‌صدر است. او به‌شدت از حضور مردم در جنگ و تحقق معیارهای مكتبی در ارتش جلوگیری مي‌كند و نمي‌خواهد اجازه دهد كه ما شیوه‌های جدیدی را، خلاف روش‌های شناخته‌شده‌ی كلاسیك، تجربه كنیم.

ویرانه‌های شهر سوسنگرد بعد از ماه‌ها غربت و تنهایی بار دیگر انس حضور یافته‌اند و آشنایانی همنوای خویش را در كوچه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌های متروك باز پذیرفته‌اند. عالم همه آكنده از ذكر حق است و اگر انسان با این ذكر همنوایی كند، غربت‌ها از میان بر مي‌خیزد و در و دیوار همچون ستون حنانه با او انس مي‌گیرد.
798
3 در اینجا دیگر آن‌همه به دشمن نزدیك هستیم كه برای آنكه صدایمان را نشنوند باید آهسته سخن بگوییم. اگر علف‌ها را كنار بزنی، كلاهك تانك‌های دشمن را نیز در یك‌صد متری و یا حتی نزدیك‌تر خواهی دید. در اینجا بچه‌ها مشغول كندن انباری هستند كه تسلیحات مورد نیاز برای عملیات را در آن پنهان كنند. آنها سعی كرده‌اند كه این انبار را حتی المقدور نزدیك‌تر به جبهه‌ی دشمن حفر كنند تا در روز عملیات به طور كامل در دسترس قرار داشته باشد. 273
4 بیست و پنجم اسفند ١٣٥٩، روز قبل از عملیات‌
‌‌چگونه مي‌توان از این لحظات سخن گفت؟ فردا ساعت هفت و نیم صبح عملیات آغاز خواهد شد.

بچه‌ها در جریان شناسایي‌ها دریافته بودند كه نیروهای دشمن از خوف شبیخون تا صبح نگهبانی مي‌دهند، اما با روشن شدن هوا مي‌خوابند و نگهباني‌ها سست مي‌شود. تاریكی شب همواره به مثابه پوششی استتاری به كمك رزمندگان اسلام مي‌آمد، اما این بار آنها مي‌خواستند به خلاف عادت در روشنایی روز حمله كنند. فردا چه خواهد شد؟ عجیب نیست اگر امروز گاه و بیگاه كسی را یافتی كه در خلوتكده‌ی درونش دل به تنهایی سپرده و در اندیشه‌ی فردا به نقطه‌ای در منظر خیال خویش خیره شده است. در این شش ماهی كه از آغاز جنگ تحمیلی گذشته، این نخستین باری است كه رزمندگان اسلام قصد دارند سنت‌های كلاسیك نبرد را در هم بشكنند و دویست تكور، تنها با سلاح‌های سبك و آرپي‌جی به قلب سپاه دشمن هجوم آورند. فردا چه خواهد شد؟

غروب‌هنگام برادر عزیزی، فرمانده عملیات، و برادر نوری، مسئول ستاد گردان، به قرارگاه‌های مختلف سر مي‌كشند و بچه‌ها را توجیه مي‌كنند. شش سال بعد شهید عزیز علیرضا نوری، قائم‌مقام لشكر ٢٧، در موقعیتی به شهادت رسید كه قبلاً دست راستش را در عملیات والفجر یك تقدیم سیدالشهدا(ع) كرده بود.
777
5 ‌‌روز بیست و ششم اسفند، ساعت هفت و نیم صبح عملیات آغاز شد. فرماندهی عملیات از یك‌صد متری جبهه و از درون خانه‌ی ویرانه‌ای كه گلوله‌های توپ و خمپاره، دیوارها و سقف آن را جای جای سوراخ كرده بودند، انجام مي‌شد. برادر عزیزی و برادر نوری از بالای یك نردبان چوبی، با دوربین همه‌ی منطقه را زیر نظر داشتند و عملیات را رهبری مي‌كردند. دشمن غافلگیر شد و عملیات با سرعت غیرقابل تصوری با پیروزی به نتیجه رسید. دشمن با از دست دادن یك گردان تانك و یك گردان مكانیزه به عقب نشست و طرح دقیقاً اجرا شد.

‌‌‌ ‌تصویری از امام كه مشت خود را گره كرده، روی دیوار دیده مي‌شود.

‌‌مشت گره‌كرده‌ی حضرت امام، دلیل راه ما و تمثیلی است كه به‌خوبی از عهده‌ی بیان راه آینده‌ی ما بر مي‌آید. تمامیت انقلاب اسلامی، به عنوان تنها مظهر حق در سراسر كره‌ی زمین، در رو در رویی كامل با مظاهر شیطان است و این همان راهی است كه انبیا و پیروان آنها از آغاز تاریخ زندگی انسان بر سیاره‌ی زمین تاكنون پیموده‌اند.
523
6 حزب‌الله كیست؟ حزب‌الله مؤ‌منی است كه در پیوند با حبل المتین ولایت معصوم قرار داشته باشد. حزب‌الله مؤ‌منی است كه در ظل ولایت معصوم، خود اهلیت خلیفة‌اللهی یافته و برای اقامه‌ی عدل در كره‌ی زمین قیام كرده است. تولا و تبر‌ا صفتی اصلی است كه خداوند حزب‌الله را بدان ستوده است: «اشد‌أ علی الكفار رحمأ بینهم.»(2) حزب‌الله مؤ‌منی اهل اطاعت است، به امام عشق مي‌ورزد و از دشمن او بیزار است و همه‌ی عمر خویش را وقف جهاد فی سبیل الله كرده است.

رزمندگان پیروز به سوسنگرد باز مي‌گردند در حالی كه باهم دعای فتح مكه را مي‌خوانند: لا اله الا الله، الهاً واحداً و نحن له مسلمون...

‌‌دعای فتح مكه نشانه‌ی پیوندی است كه بین ما و تاریخ صدر اسلام وجود دارد. اگر این پیوند حفظ شود، ما نیز هسته‌ی نخستین تمدنی خواهیم شد كه همه‌ی جهان را تسخیر خواهد كرد و زمینه‌ی ظهور دولت جهانی عدل را فراهم خواهد آورد.

برادر نهاوندی با اشتیاق بچه‌ها را مي‌بوسید و قربان صدقه‌ی سربازان اسلام مي‌رفت. آنها به‌راستی سربازان اسلام هستند و این عصر، آغاز تاریخ بعثت دیگرباره‌ی انسان است.

‌‌هفت سال بعد

برادر نهاوندی پای میز مونتاژ تصاویر عملیات امام مهدی را در مونیتور نگاه مي‌كند.

‌‌اكنون برادر نهاوندی بعد از هفت سال كه از عملیات امام مهدی مي‌گذرد، یك بار دیگر به گذشته‌ها مي‌نگرد تا در این آیینه‌ی عبرت، ما را نسبت به جایگاه و تعهد تاریخی خویش متذكر سازد.
524


  لینک های مرتبط:
1.

 درباره شهید آوینی (زندگی نامه،صدا،فیلم،عکس،مقالات،خاطرات و ...)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo