بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 


دعاى شب بیست و دوّم

یا سالِخَ النَّهارِ مِنَ اللَّیلِ فَاِذا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَمُجْرِىَ الشَّمْسِ

اى که روز (روشن ) را از شب (تار) برکنى و ناگهان ما در تاریکى فرو رویم و اى روان کننده خورشید

لِمُسْتَقَرِّها بِتَقْدیرِک یا عَزیزُ یا عَلیمُ وَمُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنازِلَ

روى مدارش به تقدیرى که فرمودى اى نیرومند اى دانا و اى اندازه گیر ماه در منزلهاى معین

حَتّى عادَ کالْعُرْجُونِ الْقَدیمِ یا نُورَ کلِّ نُورٍ وَمُنْتَهى کلِّ رَغْبَةٍ

تا بازگردد چون شاخه خرماى لاغر خشک اى روشنى هر نور و آخرین سرحد هر شوق

وَوَلِىَّ کلِّ نِعْمَةٍ یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا اَللّهُ یا قُدُّوسُ یا اَحَدُ یا واحِدُ

و سرپرست هر نعمت اى خدا اى بخشاینده اى خدا اى منزه از هر عیب اى یگانه اى یکتا

یا فَرْدُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا

اى فرد اى خدا... از آن تو است نامهاى نیک و نمونه هاى والا

وَالْکبْرِیاءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیتِهِ

و بزرگى و نعمتها از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و خاندانش

وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

و قرار دهى نامم را در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و دیگر اینکه یقینى به من بدهى

بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ الشَّک عَنّى وَتُرْضِینى بِما قَسَمْتَ لى

که همیشه با دلم همراه باشد و ایمانى به من عطا کنى که شک و تردید را یکسره از من دور سازد و بدانچه نصیبم کرده اى خوشنودم ساز

وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنةً وَفِى الاَّْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِن ا عَذ ابَ النّ ارِ

و بده به ما در دنیا نعمت نیک و در آخرت نیز نعمت نیک و نگهدار ما را از عذاب آتش

الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک وَالرَّغَبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ

سوزان و روزیم گردان در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت و اشتیاق و بازگشت بسویت را

وَالتَّوفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السَّلامُ

و موفق دارى مرا براى انجام آنچه را موفق داشتى بدان محمد وآل محمد علیهم السلام را


دعاى شب بیست و سوّم

یا رَبَّ لَیلَةِ الْقَدْرِ وَجاعِلَها خَیراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَرَبَّ اللَّیلِ وَالنَّهارِ

اى پروردگار شب قدر و قرار دهنده آن بهتر از هزار ماه و پروردگار شب و روز

وَالْجِبالِ وَالْبِحارِ وَالظُّلَمِ والاْنْوارِ وَالاْرْضِ وَالسَّماَّءِ یا بارِئُ یا

و کوهها و دریاها و تاریکى ها و روشنیها و زمین و آسمان اى پدیدآرنده اى

مُصَوِّرُ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا اَللّهُ یا قَیومُ یا اَللّهُ یا بَدیعُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا

صورت بخش اى عطابخش اى نعمت ده اى خدا اى بخشاینده اى خدا اى پاینده اى خدا اى نوآفرین اى خدا اى خدا

اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْکبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُک

اى خدا از آن توست نامهاى نیک و نمونه هاى والا و بزرگى و نعمتها از تو خواهم که

اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ

درود فرستى بر محمد و آل محمد و قرار دهى نام مرا در این شب در زمره

فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِسائَتى

سعادتمندان و روحم را با شهیدان و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را

مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یذهِبُ الشَّک

آمرزیده و یقینى به من ببخشى که همیشه با دلم همراه باشد و ایمانى به من بدهى که یکسره شک و تردید را

عَنّى وَتُرْضِینى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ

از من دور کنى و بدانچه نصیبم کرده اى خوشنودم سازى و بده به ما در دنیا نیکى و نعمت و در آخرت نیز

حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک

نیکى و نگاهمان دار از عذاب آتش سوزان و روزیم کن در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت

وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ والتَّوبَةَ والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ الَ

و شوق و بازگشت و توبه بسوى خودت را و موفقم بدار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل

مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السَّلامُ

محمد علیهم السلام

و روایت کرده محمّد بن عیسى به سند خود از صالحین : که فرمودند مکرّر مى کنى در شب بیست و سیم از ماه رمضان این دعا را در حال سجود و قیام و قعود و بر هر حالى که هستى در تمام ماه و هر چه ممکنت شود و هر زمانى که حاضر شود تو را یعنى یادت آید این دعا در روزگار حیاتت مى گوئى بعد از ستایش کردن حقّ تعالى به بزرگوارى و فرستادن صلوات بر پیغمبر صلى الله علیه و آله :

 اَللّهُمَّ کنْ لِوَلِیک فلان بن فلان    و بجاى فلان بن فلان بگو :

خدایا باش براى ولى خود (فلان پسر فلان )

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُک عَلَیهِ وَعَلى اباَّئِهِ فى

حضرت حجت فرزند امام حسن عسکرى درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد در

هذِهِ السَّاعَةِ وَفى کلِّ ساعَةٍ وَلِیاً وَحافِظاً وَقاَّئِداً وَناصِراً وَدَلیلا

این ساعت و در هر ساعت یار و مددکار و نگهبان و رهبر و یاور و راهنما

وَعَیناً حَتّى تُسْکنَهُ اَرْضَک طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً       و مى خوانى نیز :

و دیده بان تا او را از روى میل و رغبت مردم در روى زمین سکونت دهى و بهره مندش سازى زمانى دراز

یا مُدَبِّرَ الاُْمُورِ یا باعِثَ مَنْ فِى الْقُبُورِ یا مُجْرِىَ الْبُحُورِ یا مُلَینَ

اى تدبیرکننده کارها اى برانگیزنده هرکه در گورها است اى روان کننده دریاها اى نرم کننده

الْحَدیدِ لِداوُدَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمدٍ وَافْعَلْ بى کذا وَکذا

آهن براى حضرت داود درود فرست بر محمد و آل محمد و بکن نسبت به من چنین و چنان

و به جاى این کلمه حاجات خود را بخواهد       اللَّیلَةَ اللَّیلَةَ

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * همین امشب همین امشب

و بلند کن دستهاى خود را به سوى آسمان یعنى در وقت گفتن یا مُدَبِّرَ الاُمُورِ تا آخر و بگو این دعا را در حال رکوع و سجود و ایستاده و نشسته و مکرّر کن آنرا و بگو آنرا نیز در شب آخر ماه رَمَضان .


دعاى شب بیست و چهارم

یا فالِقَ الاِصْباحِ وَجاعِلَ اللَّیلِ سَکناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً یا

اى شکافنده سپیده صبح و اى قرار دهنده شب را وسیله آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب کردن اى

عَزیزُ یا عَلیمُ یا ذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْحَوْلِ وَالْفَضْلِ والاِْنْعامِ

نیرومند اى دانا اى صاحب نعمت و بخشش و نیرو و جنبش و فضل و نعمت بخشى

وَالْجَلالِ وَالاِْکرامِ یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا اَللّهُ یا فَرْدُ یا وِتْرُ یا اَللّهُ یا

و جلالت و بزرگوارى اى خدا اى بخشاینده اى خدا اى یگانه یکتا اى خدا اى

ظاهِرُ یا باطِنُ یا حَىُّ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ

آشکار و اى نهان اى زنده اى که معبودى جز تو نیست از آن تو است نامهاى نیک و نمونه هاى

الْعُلْیا وَالْکبْرِیاَّءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

والا و بزرگى و نعمتها از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و دیگر آنکه

وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

قرار دهى نام مرا در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِسائَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و یقینى به من ببخشى که همواره

بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهَبُ بِالشَّک عَنّى وَرِضىً بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا

با دلم مقرون باشد و ایمانى بدهى که شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودى بدانچه نصیبم کرده اى و بده به ما

فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَهً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ

در دنیا نیکى و نعمت و در آخرت نیز نیکى و نعمت و بازمان دار از عذاب آتش سوزان

وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالا نابَةَ وَالتَّوْبَهَ

و روزیم کن در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت را و میل و رغبت و بازگشت و توبه کردن بسویت را

وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ

و موفقم بدار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد را درودهاى تو و بر او و بر ایشان باد


دعاى شب بیست و پنجم

یا جاعِلَ اللَّیلِ لِباساً وَالنَّهارِ مَعاشاً وَالاْرْضِ مِهاداً وَالْجِبالِ اَوْتاداً

اى که شب را پوشش قراردادى و روز را وسیله درآوردن روزى وزمین را گهواره (یا بستر گسترده ) و کوهها را چون میخ قراردادى

یا اَللّهُ یا قاهِرُ یا اَللّهُ یا جَبّارُ یا اَللّهُ یا سَمیعُ یا اَللّهُ یا قَریبُ یا اَللّهُ یا

اى خدا اى چیره اى با جبروت اى خدا اى شنوا اى خدا اى نزدیک اى خدا اى

مُجیبُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا

پاسخ ‌ده اى خدا... از آن تو است نامهاى نیک و نمونه هاى والا

وَالْکبْرِیاءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ

و بزرگى و نعمتها از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و

تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

قرار دهى نامم را در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِسائَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و یقینى به من بدهى که همیشه ملازم

بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ الشَّک عَنّى وَرِضىً بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا

دل من باشد و ایمانى به من عطا کنى که شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم کرده اى وبدهى به

فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ

من در دنیا نیکى و در آخرت نیکى و نگاهم دارى از آتش سوزان دوزخ

وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْبَةَ

و روزیم کنى در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت و بازگشت و توبه به درگاهت

والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السَّلامُ

و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد علیهم السلام را


دعاى شب بیست و ششم

یا جاعِلَ اللَّیلِ وَالنَّهارِ ایتَینِ یا مَنْ مَحا ایةَ اللَّیلِ وَجَعَلَ ایةَ

اى قرار دهنده شب و روز را دو نشانه (بر قدرتت ) اى که نشانه شب را سیاه و نشانه

النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْهُ وَرِضْواناً یا مُفَصِّلَ کلِّشَىْءٍ

روز را روشنى بخش کردى تا فزونى جویند از فضل و خوشنودى پروردگار اى جداکننده هر چیز

تَفْصیلاً یا ماجِدُ یا وَهّابُیا اَللّهُ یا جَوادُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک

بخوبى اى صاحب مجد و شوکت اى پربخشش اى خدا اى بخشنده اى خدا... از آن تو است

الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْکبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ

نامهاى نیک و نمونه هاى والا و بزرگ و نعمتها از تو خواهم

تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى

درود فرستى بر محمد و آل محمد و دیگر آنکه نامم را در این شب در زمره

السُّعَدآءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِساَّئَتى

سعادتمندان قرار دهى و روحم را با شهیدان و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را

مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ الشَّک

آمرزیده و ببخشى بر من یقینى که همواره ملازم قلبم باشد و ایمانى که یکسره شک و تردید را

عَنّى وَتُرضِینى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ

از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم کرده اى و بدهى به من در دنیا نیکى و نعمت و در آخرت نیز

حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک

نیکى و نگاهمان دارى از عذاب آتش سوزان و روزیم کنى در این شب ذکرت و سپاسگزاریت را

وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِنابَةَ [وَالتَّوْبَةَ] وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً

و شوق و رغبت و بازگشت و توبه بسویت و موفقم دارى بدانچه موفق داشتى بدان محمد

وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ

و آل محمد را که درود تو بر او و برایشان باد


دعاى شب بیست و هفتم

یا ماَّدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ ساکناً وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَیهِ دَلیلاً ثُمَّ

اى امتداد دهنده سایه که اگر مى خواستى آن را در یکجا ساکن مى کردى و قراردادى خورشید را بر آن سایه رهبر سپس

قَبَضْتَهُ [اِلَیک] قَبْضاً یسیراً یا ذَاالْجُودِ وَالطَّوْلِ وَالْکبْرِیاَّءِ وَالاْلاَّءِ لا

آن را به آسانى تدریجاً دربرگرفتى اى صاحب جود و عطا و کبریاء و نعمتهامعبودى جز تو

اِلهَ إ لاّ اَنْتَ عالِمُ الْغَیبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ لا إ لهَ إ لاّ اَنْتَ یا

نیست که داناى غیب و شهود و بخشاینده و مهربانى معبودى جز تو نیست اى

قُدُّوسُ یا سَلامُ یا مُؤْمِنُ یامُهَیمِنُ یا عَزیزُ یاجَبّارُ یا مُتَکبِّرُ یا اَللّهُ

منزه از هر عیب اى بى خلل اى ایمنى بخش اى مراقب بندگان اى نیرومند اى مقتدر اى بزرگوار اى خدا

یا خالِقُ یا بارِئُ یا مُصَوِّرُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى

اى آفریننده اى ایجاد کننده اى صورتگر اى خدا اى خدا اى خدا از آن تو است نامهاى نیکو

وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْکبْرِیاءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ

و نمونه هاى والا و کبریاء و نعمتها از تو خواهم که درود فرستى بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى

و آل محمد و اینکه نامم را در این شب در زمره سعادتمندان قرار دهى و روحم را

مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى

با شهیدان و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و ببخشى بر من

یقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ الشَّک عَنّى وَتُرْضِینى بِما

یقینى که همواره ملازم قلب من باشد و ایمانى که شک و تردید را یکسره از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه

قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ

نصیبم کرده اى و بده به من در دنیا نیکى و در آخرت نیکى و نگاهم دار از عذاب

النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ

آتش سوزان و روزیم گردان در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت بسویت و بازگشت

وَالتَّوْبَةَ والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ

و توبه به درگاهت و موفقم بدار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد را درود تو بر او

وَعَلَیهِمْ.

و بر ایشان باد.


دعاى شب بیست و هشتم

یا خازِنَ اللَّیلِ فِى الْهَواَّءِ وَخازِنَ النُّورِ فِى السَّماَّءِ وَمانِعَ السَّماَّءِ

اى جا دهنده تاریکى شب را در هوا و جا دهنده روشنى (روز) را در آسمان و جلوگیرنده آسمان از اینکه

اءَنْ تَقَعَ عَلَى الاْرْضِ إ لاّ بِاِذْنِهِ وَح ابِسَهُم ا اَنْ تَزُولا ی ا عَلیمُ ی ا [عَظیمُ]

بر زمین افتد مگر به اذن او و نگهدارنده آسمان و زمین از اینکه از جاى خود بدر روند اى داناى بزرگ

یا غَفُورُ یا دائِمُ یا اَللّهُ یا وارِثُ یا باعِثَ مَنْ فِى الْقُبُورِ یا اَللّهُ یا اَللّهُ

اى آمرزنده اى جاویدان اى خدا اى ارث برنده اى برانگیزنده مردگان در میان گورها اى خدا اى خدا

یا اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْکبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ

اى خدا از آن تو است نامهاى نیکو و نمونه هاى والا و کبریاء و نعمتها از تو

اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ

خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و اینکه قرار دهى نامم را در این

اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ

شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان و احسانم را در بلندترین درجات

وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ

و گناهم را آمرزیده و ببخش بر من یقینى که پیوسته همراه و ملازم دلم باشد و ایمانى به من ده که یکسره

الشَّک عَنّى وَتُرْضِینى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى

شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم کرده اى و بده به ما در دنیا نیکى و در

الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک

آخرت نیکى و نگاهمان دار از آتش سوزان دوزخ و روزیمان گردان در این شب یاد خود

وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ [وَالتَّوْبَةَ] والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ

و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت و بازگشت و توبه به سویت و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان

مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ

محمد و آل محمد را درود خدا بر او و بر ایشان باد


دعاى شب بیست و نهم

یا مُکوِّرَ اللَّیلِ عَلَى النَّهارِ وَمُکوِّرَ النَّهارِ عَلَى اللَّیلِ یا عَلیمُ یا

اى خدائى که شب را به روز پیچانى و روز را بر شب بپیچانى اى دانا اى

حَکیمُ یا رَبَّ الاْرْبابِ وَسَیدَ الساداتِ لا اِلهَ إ لاّ اَنْتَ ی ا اَقْرَبَ اِلَىَّ

فرزانه اى پروردگار همه پروردگاران و آقاى همه بزرگان معبودى جز تو نیست اى که نزدیکترى به من

مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ

از رگ گردن اى خدا اى خدا اى خدا از آن تو است نامهاى نیکو و نمونه هاى

الْعُلْیا وَالْکبْرِیاءُ وَالاْلاَّءُ اَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

والا و بزرگى و نعمتها از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد

وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

و قرار دهى نام مرا در این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ

و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات و گناهم را آمرزیده و ببخشى بر من یقینى که پیوسته ملازم

بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ الشَّک عَنّى وَتُرْضِینى بِما قَسَمْتَ لى وَ اتِنا

دل من باشد و ایمانى که یکسره شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه بهره ام کرده اى و به ما

فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الا خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ

عطا فرما در دنیا نیکى و در آخرت نیکى و نگاهمان دار از عذاب آتش سوزان

وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْبَةَ

و روزیم گردان در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت و شوق و رغبت بسویت و بازگشت و توبه

وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ

به درگاهت را و موفقم دار بدانچه موفق داشتى بدان محمد و آل محمد را که درود خدا بر او و بر ایشان باد


دعاى شب سى اُم

اَلْحَمْدُ لِلّهِ لا شَریک لَهُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ کما ینْبَغى لِکرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ

ستایش مخصوص خدایى است که شریک ندارد ستایش خاص خدا چنانچه شایسته بزرگوارى ذات و شوکت جلال او است

وَکما هُوَ اَهْلُهُ یا قُدُّوسُ یا نُورُ یا نُورَ الْقُدْسِ یا سُبُّوحُ یا مُنْتَهَى

و چنانچه سزاوار آن است اى منزه اى روشنى ده اى روشنى مقدس اى پاکیزه از هر عیب اى آخرین حد

التَّسْبیحِ یا رَحْمنُ یا فاعِلَ الرَّحْمَةِ یا اَللّهُ یا عَلیمُ یا کبیرُ یا اَللّهُ یا

پاکیزگى اى بخشاینده اى مهر پیشه اى خدا اى دانا اى بزرگوار اى خدا اى

لَطیفُ یا جَلیلُ یا اَللّهُ یا سَمیعُ یا بَصیرُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَک

با لطف اى برجسته اى خدا اى شنوا اى بینا اى خدا اى خدا اى خدا از آن

الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْکبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ اَسْئَلُک

تو است نامهاى نیکو و نمونه هاى والا و بزرگى و نعمتها از تو خواهم

اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیتِهِ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى

که درود فرستى بر محمد و خاندانش و قرار دهى نامم را در

هذِهِ اللَّیلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیینَ

این شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان و احسان و نیکیم را در بلندترین درجات

وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَایماناً یذْهِبُ

و گناهم را آمرزیده و ببخشى به من یقینى که پیوسته ملازم دل من باشد و ایمانى که یکسره

الشَّک عَنّى وَتُرْضِینى بِما قَسَمْتَ لى وَآتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى

شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازى بدانچه نصیبم کرده اى و بدهى به من در دنیا نیکى و در

الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِکرَک

آخرت نیکى و نگاهم دارى از عذاب آتش سوزان و روزیم کنى در این شب ذکر خود

وَشُکرَک وَالرَّغْبَةَ اِلَیک وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْبَةَ والتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ

و سپاسگزاریت و شوق و رغبت بسویت و بازگشت و توبه بدرگاهت و موفقم بدارى بدانچه موفق داشتى بدان

مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ

محمد و آل محمد را درود خدا بر او و بر ایشان باد
 
 
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved