بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 


الاْوَّلینَ وَالسَّلامُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الاْ خِرینَ وَالسَّلامُ عَلى

اولین و سلام بر محمد و آلش در آخرین و سلام بر

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الدُّنْیا وَالا خِرَةِ اَللّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ وَرَبَّ

محمد و آلش در دنیا و آخرت خدایا اى پروردگار شهر محترم مکه و پروردگار

الرُّکنِ وَالْمَقامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرامِ اَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبیک عَنَّا السَّلامَ

رکن و مقام و پروردگار حل و حرم از ما به محمد پیامبرت سلام برسان

اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ الْبَهاَّءِ وَالنَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ وَالْکرامَةِ

خدایا عطا کن به محمد از جلوه و درخشندگى و شادى و بزرگوارى و خوش حالى

وَالْغِبْطَةِ وَالْوَسیلَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَقامِ وَالشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ وَالشَّفاعَةِ

و وسیله و منزلت و مقام و شرافت و بلندى مقام و شفاعت

عِنْدَک یوْمَ الْقِیامَةِ اَفْضَلَ ما تُعْطى اَحَداً مِنْ خَلْقِک وَاَعْطِ مُحَمَّداً

نزد تو در روز رستاخیز بهترین چیزى را که عطا کنى به یکى از خلق خود و عطا کن به محمد

فَوْقَ ما تُعْطِى الْخَلاَّئِقَ مِنَ الْخَیرِ اَضْع افاً کثیرَةً لا یحْصیها غَیرُک

بالاترین خیرى را که به خلایق عطا مى کنى به چندین برابر که شماره اش نتواند کسى جز تو

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَطْیبَ وَاَطْهَرَ وَاَزْکى وَاَنْمى

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد پاکترین و پاکیزه ترین و نیکوترین و فزاینده ترین

وَاَفْضَلَ ما صَلَّیتَ عَلى اَحَدٍ مِنَ الاْوَّلینَ وَالاْ خِرینَ وَعَلى اَحَدٍ مِنْ

و بهترین درودى که بر یکى از اولین و آخرین و بطور کلى بر یکى از

خَلْقِک یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلی اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ

خلق خود فرستى اى مهربانترین مهربانان خدایا درود فرست بر على علیه السلام امیرمؤ منان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِک

و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر آنکس که در ریختن

فى دَمِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى فاطِمَةَ بِنْتِ نَبیک مُحَمَّدٍ عَلَیهِ وَآلِهِ

خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت محمد بر او و آلش

السَّلامُ وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیک فیها اَللّهُمَّ صَلِّ عَلىَ الْحَسَنِ

سلام باد و لعنت کن کسى که پیامبرت را در مورد دخترش آزرده کرد خدایا درود فرست بر حسن

وَالْحُسَینِ اِمامَىِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُما وَعادِ مَنْ عاداهُما

و حسین دو پیشواى مسلمانان و دوست بدار هر که دوستشان داردو دشمن دار هر که دشمنشان دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِک فى دِمائِهِما اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

و دو چندان کن عذابت را برهرکس که در ریختن خونشان شرکت کرد خدایا درود فرست بر

عَلِىِّ بْنِ الْحُسَینِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ

على بن الحسین پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بنِ عَلِی

و دو چندان کن عذابت را بر هر که به او ستم کرد خدایا درود فرست بر محمد بن على

اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ

پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را

عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اِمامِ الْمُسْلِمینَ

بر هر که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر جعفر بن محمد پیشواى مسلمانان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ

و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر که به او ستم کرد

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ

خدایا درود فرست بر موسى بن جعفر پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد

وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِک فى دَمِهِ اَللّهُمَّ

و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا

صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُوسى اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ

درود فرست بر على بن موسى پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار

عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِک فى دَمِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ

محمد بن على پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر على بن محمد

اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ

پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را

عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِی اِمامِ الْمُسْلِمینَ

بر هر کس که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر حسن بن على پیشواى مسلمانان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ

و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرده

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ

خدایا درود فرست بر یادگار پس از او پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد

وَعادِ مَنْ عاداهُ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقاسِمِ وَالطّاهِرِ

و دشمن دار هر که دشمنش دارد و در فرجش شتاب فرما خدایا درود فرست بر قاسم و طاهر

اِبْنَىْ نَبِیک اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَیةَ بِنْتِ نَبِیک وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیک

پسران پیامبرت خدایا درود فرست بر رقیه دختر پیامبرت و لعنت کن بر آن کس که پیامبرت را در مورد او

فیها اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى اُمِّ کلْثُومَ بِنْتِ نَبِیک وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیک فیها

آزرد خدایا درود فرست بر ام کلثوم دختر پیامبرت و لعنت کن کسى را که پیامبرت را در مورد او آزرد

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّیةِ نَبِیک اَللّهُمَّ اخْلُفْ نَبِیک فى اَهْلِ بَیتِهِ

خدایا درود فرست بر فرزندان پیغمبرت خدایا بجاى پیامبرت سرپرستى خاندانش را به عهده گیر

اَللّهُمَّ مَکنْ لَهُمْ فِى الاْرْضِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا مِنْ عَدَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ

خدایا پابرجا کن حکومتشان را در زمین خدایا ما را در زمره عدّه و کمک کاران و یاران

وَاَنْصارِهِمْ عَلىَ الْحَقِّ فِى السِّرِّ وَالْعَلانِیةِ اَللّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ

آنها برحق قرارمان ده چه در پنهانى و چه آشکارا خدایا بِسِتان انتقام

وَوِتْرِهِمْ وَدِماَّئِهِمْ وَکفَّ عَنّا وَعَنْهُمْ وَعَنْ کلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ بَاْسَ

و قصاص و خونشان را و باز دار از ما و از ایشان و از هر مرد مؤ من و زن با ایمانى شر

کلِّ باغٍ وَطاغٍ وَکلِّ داَّبَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیتِها اِنَّک اَشَدُّ بَاْساً وَاَشَدُّ تَنْکیلاً

هر ستمگر و سرکش و هر جانورى را که مهارش بدست تو است زیرا تو در سخت گیرى از همه سخت تر ومجازات عقوبتت از همه شدیدتر است

سید بن طاوس فرموده و مى گویى :

یا عُدَّتى فى کرْبَتى وَیا صاحِبى

اى ذخیره ام در حال غمزدگى و اى همدمم

فى شِدَّتى وَیا وَلِیى فى نِعْمَتى وَیا غایتى فى رَغْبَتى اَنْتَ السّاتِرُ

در سختى و اى سرپرستم در نعمت و اى منتهاى شوق و رغبت من توئى پوشاننده

عَوْرَتى وَالْمُؤْمِنُ رَوْعَتى وَالْمُقیلُ عَثْرَتى فَاغْفِرْ لى خَطیئَتى یا

زشتیم و امان بخش ترس و بیمم و نادیده گیر لغزشم بیامرز خطاى مرا اى

اَرْحَمَ الرّاحِمینَ   و مى گوئى   اَللّهُمَّ اِنّى اَدْعُوک لِهَمٍّ لا یفَرِّجُهُ غَیرُک

مهربانترین مهربانان     * * *    خدایا تو را بخوانم در مورد اندوهى که برطرفش نکند کسى جز تو

وَلِرَحْمَةٍ لا تُنالُ اِلاّ بِک وَلِکرْبٍ لا یکشِفُهُ اِلاّ اَنْتَ وَلِرَغْبَةٍ لا تُبْلَغُ

و در مورد رحمتى که نرسد جز بوسیله تو و براى گرفتگى که برطرفش نکند جز تو و در مورد شوقى که بدان نتوان رسید

اِلاّ بِک وَلِحاجَةٍ لا یقْضیها اِلاّ اَنْتَ اَللّهُمَّ فَکما کانَ مِنْ شَاْنِک ما

جز به توفیق تو و در مورد حاجتى که کسى آن را برنیاورد جز تو خدایا هم چنانکه شاءن تو بود که به من

اَذِنْتَ لى بِهِ مِنْ مَسْئَلَتِک وَرَحِمْتَنى بِهِ مِنْ ذِکرِک فَلْیکنْ مِنْ شَاْنِک

اجازه فرمودى از تو درخواست کنم و بوسیله یادآوریت به من مهر ورزیدى پس اى آقاى من از شاءن تو

سَیدِى الاِْجابَةُ لى فیما دَعَوْتُک وَعَواَّئِدُ الاِْفْضالِ فیما رَجَوْتُک

باید چنین باشد که در آنچه تو را خواندم اجابتم فرمائى و در آنچه امید به تو دارم عایدات فزون بخشى باشد

وَالنَّجاةُ مِمّا فَزِعْتُ اِلَیک فیهِ فَاِنْ لَمْ اَکنْ اَهْلا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَک فَاِنَّ

و نجاتم دهى از آنچه درباره اش به تو پناه آوردم و اگر من شایستگى ندارم که به رحمت و

رَحْمَتَک اَهْلٌ اَنْ تَبْلُغَنى وَتَسَعَنى وَاِنْ لَمْ اَکنْ لِلاِْجابَةِ اَهْلا فَاَنْتَ

مهر تو برسم مسلماً رحمت تو شایسته است که به من برسد و مرا فراگیرد و اگر من شایستگى اجابت دعا را ندارم

اَهْلُ الْفَضْلِ وَرَحْمَتُک وَسِعَتْ کلَّشَىْءٍ فَلْتَسَعْنى رَحْمَتُک یا اِلهى

ولى تو اهل فضلى و رحمتت همه چیز را شامل گردد پس باید مرا هم شامل شود اى خداى من

یا کریمُ اَسْئَلُک بِوَجْهِک الْکریمِ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیتِهِ

اى خداى کریم از تو خواهم به حق ذات بزرگوارت که درود فرستى بر محمد و خاندانش

وَاَنْ تُفَرِّجَ هَمّى وَتَکشِفَ کرْبى وَغَمّى وَتَرْحَمَنى بِرَحْمَتِک

و اینکه اندوه دلم را بگشائى و گرفتارى و غصه ام را برطرف کنى و به رحمت خود به من رحم کنى

وَتَرْزُقَنى مِنْ فَضْلِک اِنَّک سَمیعُالدُّعاَّءِ قَریبٌ مُجیبٌ

و از فضل خود روزیم گردانى که براستى تو شنواى دعائى و نزدیک و پاسخ دهنده هستى

چهارم و نیز شیخ و سید فرموده اند در هر روز بخوان :

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ فَضْلِک بِاَفْضَلِهِ وَکلُّ

خدایا از تو خواهم از فضلت از برترین آن و همه

فَضْلِک فاضِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِفَضْلِک کلِّه اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ

فضل تو برتر است خدایا از تو خواهم به حق فضل تو همگى خدایا از تو خواهم از

رِزْقِک بِاَعَمِّهِ وَکلُّ رِزْقِک عاَّمُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِرِزْقِک کلِّهِ

روزیت از عمومى ترین آنها (که شامل همه مى شود) گرچه تمام روزى تو عمومى است خدایا از تو خواهم به همه اقسام روزیت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ عَطاَّئِک بِاَهْنَاءِهِ وَکلُّ عَطاَّئِک هَنى ءٌ اَللّهُمَّ

خدایا از تو خواهم از عطایت از گواراترین عطاها با اینکه همه انواع عطاى تو گوارا است خدایا

اِنّى اَسْئَلُک بِعَطاَّئِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ خَیرِک بِاَعْجَلِهِ وَکلُّ

از تو خواهم به همه اقسام عطاى تو خدایا از تو خواهم از خیر و نیکیت به زود رس ترین آنها در صورتى که تمام

خَیرِک عاجِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِخَیرِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ

نیکیهایت زودرس است خدایا از تو خواهم به همه انواع نیکیت خدایا از تو خواهم

اِحْسانِک بِاَحْسَنِهِ وَکلُّ اِحْسانِک حَسَنٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک

بهترین احسانت و همه احسان تو نیکو است خدایا از تو خواهم

بِاِحْسانِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِما تُجیبُنى بِهِ حینَ اَسْئَلُک

تمام انواع احسانت را خدایا از تو خواهم بدانچه اجابتم کنى هنگامى که از تو خواهم

فَاَجِبْنى یا اَللّهُ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِک الْمُرْتَضى

پس اجابتم کن اى خدا و درود فرست بر محمد بنده پسندیده ات

وَرسُولِک الْمُصْطَفى وَاَمینِک وَنَجِیک دُونَ خَلْقِک وَنَجیبِک مِنْ

و فرستاده برگزیده ات و امین بر وحیت و محرم رازت از میان خلق و نیک گوهرت از

عِبادِک وَنَبِیک بِالصِّدْقِ وَحَبیبِک وَصَلِّ عَلى رَسُولِک وَخِیرَتِک مِنَ

بندگان تو و پیامبرت براستى و دوستت و دورد فرست بر رسول و برگزیده ات از

الْعالَمینَ الْبَشیرِ النَّذیرِ السِّراجِ الْمُنیرِ وَعلى اَهْلِ بَیتِهِ الاْبْرارِ

جهانیان نوید دهنده و ترساننده آن چراغ تابناک و بر خاندان نیکو

الطّاهِرینَ وَعَلى مَلاَّئِکتِک الَّذینَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِک وَحَجَبْتَهُمْ

و پاکیزه اش و بر فرشتگانت که خالص گرداندى آنها را براى خویش و آنها را از خلق خود مستور

عَنْ خَلْقِک وَعَلى اَنْبِیاَّئِک الَّذینَ ینْبِئُونَ عَنْک بِالصِّدْقِ وَعَلى

داشتى و بر پیامبرانت که از تو براستى خبر دهند و بر

رُسُلِک الَّذینَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْیک وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْعالَمینَ

رسولانت که به وحى خویش مخصوصشان داشتى و بوسیله رسالتهاى خویش بر جهانیان برتریشان

بِرِسالاتِک وَعَلى عِبادِک الصّالِحینَ الَّذینَ اَدْخَلْتَهُمْ فى رَحْمَتِک

دادى و بر بندگان شایسته ات که داخلشان کردى در رحمتت آن

الاْئِمَّةِ الْمُهْتَدینَ الرّاشِدینَ وَاَوْلِیاَّئِک الْمُطَهَّرینَ وَعَلى جَبْرَئیلَ

پیشوایان راهنمائى شده و رهبر و دوستان پاکیزه ات و بر جبرئیل

وَمیکاَّئیلَ وَاِسْرافیلَ وَمَلَک الْمَوْتِ وَعَلى رِضْوانَ خازِنِ الْجِنانِ

و میکائل و اسرافیل و فرشته مرگ و بر ((رضوان )) خزینه دار بهشت

وَعَلى مالِک خازِنِ النّارِ وَرُوحِ الْقُدُسِ وَالرُّوحِ الاْمینِ وَحَمَلَةِ

و بر ((مالک )) خزینه دار دوزخ و روح القدس و روح الامین و حاملین

عَرْشِک الْمُقَرَّبینَ وَعَلى الْمَلَکینِ الْحافِظَینِ عَلَىَّ بِالصَّلاةِ الَّتى

مقرب عرش تو و بر دو فرشته نگهبان من درودى که

تُحِبُّ اَنْ یصَلِّىَ بِها عَلَیهِمْ اَهْلُ السَّماواتِ وَاَهْلُ الاْرَضینَ صَلوةً

دوست دارى که درود فرستند بدان آسمانیان و زمینیان بر ایشان درودى

طَیبَةً کثیرةً مُبارَکةً زاکیةً نامِیةً ظاهِرَةً باطِنَةً شَریفَةً فاضِلَةً تُبَینُ

پاک و بسیار و مبارک و پاکیزه و فزاینده و آشکار و پنهان و شریف و برترى که آشکار سازى

بِها فَضْلَهُمْ عَلَى الاْوَّلینَ وَالاْ خِرینَ اَللّهُمَّ وَاَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسیلَةَ

بدان درود برترى ایشان را بر اولین و آخرین خدایا و عطا کن به محمد وسیله

وَالشَّرَفَ وَالْفَضیلَةَ وَاجْزِهِ خَیرَ ما جَزَیتَ نَبِیاً عَنْ اُمَّتِهِ اَللّهُمَّ

و شرف و فضیلت را و پاداشش بده به بهتر چیزى که پاداش دهى پیمبرى را از امتش خدایا

وَاَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ مَعَ کلِّ زُلْفَةٍ زُلْفَةً وَمَعَ کلِّ

و عطا کن به محمد صلى الله علیه و آله با هر مقام و رتبه اى مقام و رتبه اى دیگر و با هر

وَسیلَةٍ وَسیلَةً وَمَعَ کلِّ فَضیلَةٍ فَضیلَةً وَمَعَ کلِّ شَرَفٍ شَرَفاً تُعْطى

وسیله اى وسیله اى دیگر و با هر فضیلتى فضیلتى دیگر و با هر شرافتى شرافتى دیگر بدهى

مُحَمَّداً وَ الَهُ یوْمَ الْقِیامَةِ اَفْضَلَ ما اَعْطَیتَ اَحَداً مِنَ الاْوَّلینَ

به محمد و آلش در روز قیامت بهترین چیزى که عطا کنى به احدى از اولین

وَالاْخِرینَ اَللّهُمَّ وَاجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ اَدْنَى

و آخرین خدایا و قرار ده محمد صلى الله علیه و آله را نزدیکترین

الْمُرْسَلینَ مِنْک مَجْلِساً وَاَفْسَحَهُمْ فِى الْجَنَّةِ عِنْدَک مَنْزِلاً وَاَقْرَبَهُمْ

رسولان بخود در مجلس و منزلش را در بهشت وسیع ترین منازل در پیش خود گردان و نزدیکترین

اِلَیک وَسیلَةً وَاجْعَلْهُ اَوَّلَ شافِعٍ وَاَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَاَوَّلَ قاَّئِلٍ وَاَنْجَحَ

افراد از نظر وسیله در نزد خود و قرارش ده نخستین شفیع و هم نخستین کسى که شفاعتش پذیرفته است و نخستین

سائِلٍ وَابْعَثْهُ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ الَّذى یغْبِطُهُ بِهِ الاْوَّلُونَ وَالاْ خِرُونَ

گوینده و حاجت رواترین خواهنده و برانگیزش به مقامى شایسته که غبطه برند به او اولین و آخرین

یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَاَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ

اى مهربانترین مهربانان و از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و اینکه

تَسْمَعَ صَوْتى وَتُجیبَ دَعْوَتى وَتَجاوَزَ عَنْ خَطیئَتى وَتَصْفَحَ عَنْ

صدایم بشنوى و دعایم را اجابت کنى و از خطایم بگذرى و از ستمم چشم پوشى

ظُلْمى وَتُنْجِحَ طَلِبَتى وَتَقْضِىَ حاجَتى وَتُنْجِزَ لى ما وَعَدْتَنى

کنى و حاجت روایم کنى و خواسته ام بدهى و بدانچه وعده ام کرده اى وفا کنى

وَتُقیلَ عَثْرَتى وَتَغْفِرَ ذُنُوبى وَتَعْفُوَ عَنْ جُرْمى وَتُقْبِلَ عَلَىَّ

و لغزشم را نادیده گیرى و گناهم را بیامرزى و از جرمم بگذرى و به من رو کنى

وَلاتُعْرِضَ عَنّى وَتَرْحَمَنى وَلا تُعَذِّبَنى وَتُعافِینى وَلا تَبْتَلِینى

و رو از من نگردانى و به من رحم کنى و عذابم نکنى و تندرستم کنى و مبتلایم نسازى

وَتَرْزُقَنى مِنَ الرِّزْقِ اَطْیبَهُ وَاَوْسَعَهُ وَلا تَحْرِمَنى یا رَبِّ وَاقْضِ

و روزیم ده از پاک ترین و فراخ ‌ترین روزیها و محرومم نکنى اى پروردگار و قرضم

عَنّى دَینى وَضَعْ عَنّى وِزْرى وَلا تُحَمِّلْنى ما لا طاقَةَ لى بِهِ

را اداء کنى و بار گناهم را از دوشم بردارى و بارى بر دوشم ننهى که طاقتش را ندارم

یامَوْلاىَ وَاَدْخِلْنى فى کلِّ خَیرٍ اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ

اى سرور من و داخل گردانى مرا در هر خیرى که داخل کردى در آن محمد و آل محمد را

وَاَخْرِجْنى مِنْ کلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک

و بیرونم آورى از هر بدى (و شرى ) که برون آوردى از آن محمد و آل محمد را که درودهاى تو

عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ وَالسَّلامُ عَلَیهِ وَعَلَیهِمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ

بر او و بر ایشان باد و سلام بر او و بر ایشان و رحمت خدا و برکاتش

پس سه مرتبه بگو:

اَللّهُمَّ اِنّى اَدْعُوک کما اَمَرْتَنى فَاسْتَجِبْ لى کما وَعَدْتَنى

خدایا تو را خوانم چنانکه دستورم دادى پس به اجابت رسان دعایم را چنانچه وعده ام فرمودى

پس بگو:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک قَلیلاً مِنْ کثیرٍ مَعَ حاجَةٍ بى اِلَیهِ عَظیمَةٍ

خدایا از تو خواهم اندکى از بسیار با نیاز بس بزرگى که من بدان دارم

وَغِناک عَنْهُ قَدیمٌ وَهُوَ عِنْدى کثیرٌ وَهُوَ عَلَیک سَهْلٌ یسیرٌ فَامْنُنْ

ولى تو از قدیم بى نیاز بدان بوده اى و آن حاجت پیش من بسیار ولى براى تو سهل و آسان است پس

عَلَىَّ بِهِ اِنَّک عَلى کلِّشَىْءٍ قَدیرٌ امینَ رَبَّ الْعالَمینَ

بر من بدان حاجت منت نه که تو بر هر چیز توانایى اجابت کن اى پروردگار جهانیان

پنجم خواندن این دعا است :

اَللّهُمَّ اِنِّى اَدْعُوک کما اَمَرْتَنى فَاسْتَجِبْ لى کما وَعَدْتَنى

خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادى پس دعایم را به اجابت رسان چنانچه وعده ام کردى

وچون طولانى است بجهت اختصار آنرا ذکر نکردیم هر که طالب است به اقبال یا زادالمعاد رجوع کند ششم شیخ مفید درکتاب مُقنعه روایت کرده از ثِقِه جلیل علىّ بن مهزیار از حضرت امام محمّد تقى علیه السلام که مستحب است آنکه بسیار بگوئى در هر وقت از شب و روز ماه رمضان از اوّل ماه تا آخر :

یا ذَاالَّذى کانَ قَبْلَ کلِّشَىْءٍ ثُمَّ خَلَقَ کلَّشَىْءٍ ثُمَّ یبْقى

اى که بوده اى پیش از هر چیز و آفرید هر چیز را و سپس تنها او باقى ماند

وَیفْنى کلُّشَىْءٍ یا ذَا الَّذى لَیسَ کمِثْلِهِ شَى ءٌ وَیا ذَاالَّذى لَیسَ فِى

و هر چه هست فانى شود اى که نیست مانندش چیزى اى که معبودى جز او در

السَّماواتِ الْعُلى وَلا فِى الاْرَضینَ السُفْلى وَلا فَوقَهُنَّ وَلا تَحْتَهُنَّ

آسمانهاى بالا و نه در زمینهاى پائین و نه فوق آنها و نه زیر آنها

وَلا بَینَهُنَّ اِلهٌ یعْبَدُ غَیرُهُ لَک الْحَمْدُ حَمْداً لا یقْوى عَلى اِحْصاَّئِهِ

و نه در مابین آنها نیست خاص تو است ستایش آن ستایشى که توانائى ندارد بر شماره اش

اِلاّ اَنْتَ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمِّدٍ صَلوةً لا یقْوى عَلى

کسى جز تو درود فرست بر محمد و آل محمد درودى که توانائى نداشته باشد بر

اِحْصاَّئِها اِلاّاَنْتَ

شماره اش کسى جز تو

هفتم شیخ کفعمى در بلدالا مین ومصباح از اختیار سیدبن باقى نقل کرده که هر که بخواند این دعا را در هر روز ماه رمضان بیامرزد حقّ تعالى گناهان چهل ساله
او را :

اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ الَّذى اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ وَافْتَرَضْتَ

خدایا اى پروردگار ماه رمضانى که فرود آوردى در آن قرآن را و واجب کردى

عَلى عِبادِک فیهِ الصِّیامَ ارْزُقْنى حَجَّ بَیتِک الْحَرامِ فى هذَا الْعامِ

بر بندگانت در این ماه روزه را روزى من کن حج خانه محترمت (کعبه ) را در این سال

وَفى کلِّ عامٍ وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الْعِظامَ فَاِنَّهُ لا یغْفِرُها غَیرُک یا

و در هر سال و بیامرز برایم گناهان بزرگ را که براستى نیامرزد آنها را کسى جز تو اى

ذَاالْجَلالِ وَالاِْکرامِ

صاحب جلالت و بزرگوارى

هشتم در هر روز صدمرتبه این ذکر رابگوید که محدّث فیض در خلاصة الا ذکار ذکر فرموده :

سُبْحانَ الضّآرِّ النّافِعِ سُبْحانَ الْقاضى بالْحَقِّ

منزه است خداى زیان رسان و سودرسان منزه است خداى داور بر حق

سُبْحانَ الْعَلِىِّ الاْعْلى سُبْحانَهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى

منزه است خداى والاى برتر منزه است او و به حمد او مشغولم منزه است او و برتر

 نهم شیخ مفید در مُقنعه فرموده و از سُنَنِ ماه رمضان صلوات فرستادن بر رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله است در هر روز صد مرتبه و اگر زیادتر فرستاد افضل است .

 

اعمال مخصوصه شب و روز ماه مُبارک رمضان

دعا و اعمال شب اول ماه رمضان

شب اول در آن چند عمل است :
اوّل آنکه طلب هلال کند و بعضى استهلال این ماه را واجب دانسته اند
دوّم چون رؤ یت هلال کرد اشاره به هلال نکند بلکه رو به قبله کند و دستها را به آسمان بلند کند و خطاب کند هلال را و بگوید:

رَبّى وَرَبُّک اللّهُ رَبُّ الْعالَمینَ اَللّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَینا بِالاْمْنِ

پروردگار من و پروردگار تو خدا پروردگار جهانیان است خدایا این ماه را بر ما نو کن با امنیت

وَالاِیمانِ وَالسَّلامَةِ وَالاِسْلامِ وَالْمُسارَعَةِ اِلى ما تُحِبُّ وَتَرْضى

و ایمان و سلامتى و اسلام و پیشى گرفتن بدانچه تو دوست دارى و خوشنود شوى

اَللّهُمَّ بارِک لَنا فى شَهْرِنا هذا وَارْزُقْنا خَیرَهُ وَعَوْنَهُ وَاصْرِفْ عَنّا

خدایا برکت ده به ما در این ماه و خیر و خوبى و کمک آن را روزى ما کن و بگردان از ما

ضُرَّهُ وَشَرَّهُ وَبَلاَّئَهُ وَفِتْنَتَهُ

زیان این ماه و شر و بلا و فتنه اش را

و روایت شده که حضرت رسول صلى الله علیه و آله چون رؤیت مى کرد هلال ما رمضان را روى شریف را به جانب قبله مى فرمود و مى گفت :

اَللّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَینا بِالاْمْنِ والاِْیمانِ وَالسَّلامَةِ وَالاِسْلامِ وَالْعافِیةِ الْمُجَلَّلَةِ وَدِفاعِ

خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان و تندرستى و اسلام و عافیت کامل و دفاع از

الاْسْقامِ وَالْعَوْنِ عَلَى الصَّلاةِ وَالصِّیامِ وَالْقِیامِ وَتِلاوَةِ الْقُرانِ

دردها و کمک بر نماز و روزه و شب زنده دارى و تلاوت قرآن

اَللّهُمَّ سَلِّمْنا لِشَهْرِ رَمَضانَ وَتَسَلَّمْهُ مِّنا وَسَلِّمْنا فیهِ حَتّى ینْقَضِىَ

خدایا سالم کن ما را براى ماه رمضان و سالم از ما دریافتش کن و ما را در آن سالم بدار تا بگذرد

عَنّا شَهْرُ رَمَضانَ وَقَدْ عَفَوْتَ عَنّا وَغَفَرْتَ لَنا وَرَحِمْتَنا

از ما ماه رمضان و تو از ما گذشته باشى و ما را آمرزیده و مورد مهر خویش قرار داده باشى

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون رؤ یت هلال نمودى بگو:

اَللّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضانَ وَقَدِ افْتَرَضْتَ عَلَینا صِیامَهُ وَاَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرانَ هُدىً

خدایا ماه رمضان آمد و تو واجب کرده اى بر ما روزه این ماه را و فرو فرستادى در آن قرآن را که راهنماى

لِلنّاسِ وَبَیناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ اَللّهُمَّ اَعِنّا عَلى صِیامِهِ

مردم است و حجتهائى از هدایت و تمیز حق و باطل است خدایا کمک خده ما را بر روزه آن

وَتَقَبَّلْهُ مِنّا وَسَلِّمْنا فیهِ وَسَلِّمْنا مِنْهُ وَسَلِّمْهُ لَنا فى یسْرٍ مِنْک

و آن را از ما بپذیر و سالم بدار ما را در این ماه و از این ماه و آن را نیز براى ما سالم گردان در آسانى

وَعافِیةٍ اِنَّک عَلى کلِّشَىْءٍ قَدیرٌ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ

و تندرستى که براستى تو بر هر چیز قادرى اى بخشاینده اى مهربان 
 
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved