بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت هفتم

(استاد رحیم پور ازغدی، ابتدا با مروری  بر ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۹ از تبعید امام تا بیداری اسلامی، و در ادامه با بازخوانی برخی اسناد لانه جاسوسی به بیان نگرش بر انقلاب اسلامی و آثار آن در جهان اسلام از منظر جاسوسان آمریکایی پرداختند و به تشریح طرح های اولیه برای خنثی کردن  پیاده سازی تفکر امام در جامعه)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت هفتم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
41,993
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت هفتم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت هفتم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت هفتم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت هفتم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت هفتم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
23,130
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت ششم

(استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی با بررسی اسناد لانه جاسوسی در خصوص نفوذ در روحانیون و روشنفکران جامعه پرداختند. ایشان قبل از آن به بیان گوشه ای از سخنان امام در خصوص روحانیت و خطاب به روحانیون اشاره کردند)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت ششم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
41,993
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت ششم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت ششم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت ششم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت ششم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت ششم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
33,140
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت پنجم

(استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی با بررسی اسناد لانه جاسوسی به نفوذ جاسوسان در اقشار خواص جامعه، سیاسیون و جریان های اپوزیسیون پرداختند و سعی در تشریح جریان شناسی سیاسی در طول تاریخ انقلاب اسلامی داشتند)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت پنجم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
48,829
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت پنجم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت پنجم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت پنجم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت پنجم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت پنجم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
25,933
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت چهارم

(استاد رحیم پور ازغدی در این جلسه به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی در خصوص ولایت فقیه، انتخابات در ایران، نفوذ در دولت موقت، نفوذ در بین روشنفکران دانشگاهی و … از سوی جاسوسان آمریکایی بیان کردند)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت چهارم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
48,829
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت چهارم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت چهارم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت چهارم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت چهارم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
48,829
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت چهارم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
29,385
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت سوم

(استاد رحیم پور ازغدی در این جلسه به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی در خصوص دانشگاه ها و نگاه امام به دانشگاه ها از دید جاسوسان آمریکایی پرداختند. ایشان همچنین بر اساس اسناد موجود به بیان برخی روش های رخنه در فرقه ها و توده های مختلف مردمی از سوی جاسوسان آمریکایی بیان کردند)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت سوم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
41,993
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت سوم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت سوم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت سوم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت سوم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت سوم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
34,540
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت دوم

(استاد رحیم پور همچنین برخی افراد را که نامشان در اسناد مربوط به لانه جاسوسی آمده، در حد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دانست و با نام بردن از دولت موقت و بنی صدر گفت: در اسناد آمده که در قم و تهران از بیت مرجعیت تا کاخ ریاست جمهوری اسلامی و نفوذ بین انقلابیون قدیمی که سابقه همراهی و آشنایی با امام داشتند، برنامه ریزی کرده بودند که برخی از این افراد جاسوس شدند و برخی نیز جاسوس نشدند بلکه مصرف شدند. ایشان در این جلسه به بازخوانی برخی از اسناد نیز پرداختند)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت دوم
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
41,993
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت دوم
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت دوم
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت دوم
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت دوم
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت دوم
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
34,540
 
ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت اول

(استاد رحیم پور ازغدی با تأکید برضرورت بازخوانی و تحلیل اسناد کشف شده در لانه جاسوسی با هدف شناخت صحیح توطئه های استکبار گفت: اسناد کشف شده از لانه جاسوسی آمریکا باید در دانشگاه های کشور تدریس شود.استاد حسن رحیم پور ازغدی در نشست دانشجویی «زوال استکبار؛ پایان راه اندیشه های لیبرال دموکراسی غرب» که از سوی کمیته دانشجویی ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان و سازمان بسیج دانشجویی در مجتمع فرهنگی دانشجویی ۱۳ آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا) برگزار شد،  بازخوانی و تحلیل اسناد کشف شده در لانه جاسوسی را برای شناخت صحیح توطئه های استکبار علیه جمهوری اسلامی مفید عنوان کرد و اظهار داشت: اتفاقات دهه اول انقلاب که اسناد آن در لانه جاسوسی کشف شد، نشان می دهد که دشمن چقدر پیچیده عمل کرد و از هیچ موردی نیز نگذشت)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی - قسمت اول
بخش اول
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
41,993
2 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت اول
بخش دوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
3 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت اول
بخش سوم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
4 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت اول
بخش چهارم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
5 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت اول
بخش پنجم
(جدید)
wmv
(دانلود)
41,993
6 بازخوانی اسناد لانه جاسوسی -  قسمت اول
بخش ششم
(جدید)
wmv
(دانلود)
31,594

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید. 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved