بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

کلیپ های مذهبی

فیلم های تلاوت قرآن
 
عبد الباسط مصطفی غلوش احمد نعینع علی طاروطی محمد النور سید سعید
کریم منصوری سعید طوسی عبدالوهاب طنطاوی متولی عبدالعال جواد فروغی  شعیشع
 پور زرگری حسین رضائیان حسین منصور مصطفی اسماعیل محمود طیلاوی حامد شاکر نژاد
منشاوی متفرقه

محمد صدیق منشاوی

ردیف نام سوره

عکس

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 چرا از محمد صدیق منشاوی فایل تصویری موجود نیست؟ flv 11.3
 

عبد الباسط

ردیف نام سوره

عکس

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 تلاوت سوره ی بلد تلاوت سوره ی بلد / عبدالباسط محمد عبدالصمد flv 11.1
2 ان هذا القرآن یهدی للتی .. دانلود wmv 2,469
3 الرحمن و قمر دانلود wmv 8,290
4 بقره دانلود wmv 11,917
5 بلد دانلود wmv 7,943
6 انفطار دانلود wmv 9,911
7 قدر دانلود wmv 3,992
8 غاشیه دانلود wmv 8,964
9 نصر دانلود wmv 2,413
10 شمس دانلود wmv 6,987
11 طارق دانلود wmv 7,912
12 ضحی دانلود wmv 6,942
 

راغب مصطفی غلوش

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 سوره اسراء آیات 9 تا 15 تلاوت سوره اسراء / غلوش تلاوت سوره اسراء / غلوش flv
2 سوره تین flv
3 سوره شمس flv
4 سوره بروج آیات 11 تا 22 flv
5 سوره بروج آیات 11 تا 22 flv
6 تلاوت سوره ی بقره آیات 183 تا 186 با صدای راغب مصطفی غلوش تلاوت سوره ی بقره / راغب مصطفی غلوش flv
7 تلاوت سوره ی بقره آیات 197 تا 202 با صدای راغب مصطفی غلوش تلاوت سوره ی بقره / راغب مصطفی غلوش flv
 

احمد احمد نعینع

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی احزاب آیات 28 تا 34 با صدای احمد احمد نعینع تلاوت سوره ی احزاب / احمد احمد نعینع flv
2 تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 55 با صدای احمد احمد نعینع (قسمت اول) تلاوت سوره ی قمر / احمد احمد نعینع flv
3 تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 55 با صدای احمد احمد نعینع (قسمت دوم) تلاوت سوره ی قمر / احمد احمد نعینع flv
 

عبدالفتاح علی طاروطی

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی بقره آیات 183 تا 186 با صدای عبدالفتاح علی طاروطی
(جدید)
تلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخی wmv
2 تلاوت سوره البروج جزء 30 با صدای عبدالفتاح علی طاروطی
(جدید)
تلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخی wmv
3 تلاوت سوره ی آل عمران آیات 102 تا 109 با صدای عبدالفتاح علی طاروطی تلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخی flv
 

شحات محمد النور

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی بقره آیات 252 تا 260 با صدای شحات محمد النور
(جدید)
تلاوت سوره ی حجرات / شحات محمد النور wmv
1 سوره ی حجرات آیات 7 تا 10 تلاوت سوره ی حجرات / شحات محمد النور flv
2 سوره آل عمران
آیات 193 تا 195
تلاوت مجلسی محمود شحات انور flv
 

استاد سید سعید

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی فتح آیات 17 تا آخر با صدای سید سعید
(جدید)
تلاوت سوره ی انبیا / سید سعید wmv
1 تلاوت سوره ی انبیا آیات 101 تا 112 با صدای سید سعید تلاوت سوره ی انبیا / سید سعید flv
 

کریم منصوری

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی قصص آیات 1 تا 10 با صدای کریم منصوری
(جدید)
تلاوت سوره ی قمر / کریم منصوری wmv
2 تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 50 با صدای کریم منصوری تلاوت سوره ی قمر / کریم منصوری flv
 

سعید طوسی

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی نور آیات 35 تا 38 با صدای سعید طوسی
(جدید)
تلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیل flv
1 تلاوت سوره ی حشر آیات 20 تا 24 با صدای سعید طوسی
(جدید)
تلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیل flv
 

محمد عبدالوهاب طنطاوی

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 سوره ی ذاریات 47 تا 60 تلاوت سوره ی ذاریات / شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی flv
2 سوره ی اسراء
آیات 9تا15
تلاوت سوره ی اسراء / محمد عبدالوهاب طنطاوی flv
 

سید متولی عبدالعال

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 سوره ی یوسف آیات 16 تا 29 تلاوت سوره ی یوسف / سید متولی عبدالعال flv
2 سوره ی نازعات
آیات 15تا46
تلاوت سوره ی نازعات / سید متولی عبدالعال flv
 

جواد فروغی

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی (تین آیات 1 تا 8)تلاوت سوره ی (علق آیات 1 تا 8) با صدای جواد فروغی تلاوت سوره ی تین و علق / جواد فروغی flv
2 تلاوت سوره ی طارق آیات 1 تا 17 با صدای جواد فروغی تلاوت سوره ی طارق / جواد فروغی flv

استاد ابوالعینین شعیشع

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی اسراء آیات 110 تا11 با صدای استاد ابوالعینین شعیشع تلاوت سوره ی اسراء / استاد ابوالعینین شعیشع flv
 

محمد رضا پور زرگری 

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی انبیاء آیات 83 تا 107 با صدای محمد رضا پور زرگری تلاوت سوره ی انبیاء / محمد رضا پور زرگری flv
 

حسین رضائیان

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی انعام آیات 159 تا 165 با صدای حسین رضائیان تلاوت سوره ی انعام / حسین رضائیان flv
 

محمود حسین منصور

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی انعام آیات 95 تا 107 با صدای محمود حسین منصور تلاوت سوره ی انعام / محمود حسین منصور flv
 

مصطفی اسماعیل

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی نازعات(15 تا 41) و سوره ی علق(1 تا 8) با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیل flv
 

محمد محمود طیلاوی

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره ی نساء آیات 69 تا 76 با صدای محمد محمود طبلاوی تلاوت سوره ی نساء / محمد محمود طبلاوی flv
 

حامد شاکر نژاد

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت سوره طه از ابتدا تا آیه 28 با صدای حامد شاکرنژاد تلاوت سوره طه / حامد شاکر نژاد flv
 

متفرقه

ردیف نام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1 تلاوت زیبای قاری نوجوان در محضر رهبر انقلاب
(جدید)
mp4
2 تلاوت سوره ی شمس ابتدا تا انتها تلاوت سوره ی شمس flv
3 تلاوت سوره ی فتح آیات 26 تا 29 تلاوت سوره ی فتح / کامل یوسف البهیمی flv
4 تلاوت سوره ی طه آیت 9 تا 35 تلاوت سوره ی طه / محمد حسین سعیدیان flv
5 تلاوت سوره ی حجرات آیات 15 تا 18 تلاوت سوره ی حجرات / احمد احمد نعینع flv
6 تلاوت سوره ی احزاب آیات 38 تا 48 تلاوت سوره ی احزاب / سعید طوسی flv
7 تلاوت سوره ی آل عمران آیات 189 تا 194 تلاوت سوره ی آل عمران / حمید رضا رلاج کردی flv
8 تلاوت سوره ی نور آیات 10 تا 30 تلاوت سوره ی نور / محمد جواد پناهی flv
9 تلاوت سوره ی فرقان آیات ابتدا تا 20 تلاوت سوره ی فرقان / محمد جواد پناهی flv
10 تلاوت سوره ی نور آیات57 تا 64 تلاوت سوره ی نور / رضا جاویدی flv
11 تلاوت سوره ی نور آیات 31 تا 57 تلاوت سوره ی نور / رضا جاویدی و رضا عابدین زاده flv
12 تلاوت سوره ی نور آیات 10 تا 30 تلاوت سوره ی نور / محمد جواد پناهی flv
13 تلاوت سوره ی مومنون 89 تا 118 سوره ی نور 1 تا 10 تلاوت سوره ی مومنون و نور / رضا جاویدی flv
14 تلاوت سوره ی مومنون آیات 42 تا 89 تلاوت سوره ی مومنون / رضا عابدین زاده flv
15 تلاوت سوره ی مومنون آیات 1 تا 42 تلاوت سوره ی مومنون flv
16 تلاوت سوره ی علق آیات 1 تا 8 با صدای محمد الیشی تلاوت سوره ی علق / محمد الیشی flv
17 تلاوت سوره ی توبه (128ات129)و یونس (1تا3) با صدای احمد ابوالقاسمی تلاوت سوره ی توبه و یونس / احمد ابوالقاسمی flv
18 تلاوت سوره حدید (آیه 1 تا 7) و سوره کوثر با صدای سید مرتضی سادات فاطمی تلاوت سوره حدید / سادات فاطمی flv
19 تلاوت سوره صافات آیات 75 تا 111 با صدای حسین فردی تلاوت سوره صافات / حسین فردی flv

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

  
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved