بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

شعر خوانی در حضور رهبر سال 86

شعر خوانی شاعران آیینی و مداحان در حضور رهبر معظم انقلاب - سال 90
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 حمیدرضا برقعی شعر خوانی حمیدرضا برقعی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,439
شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
2 رحمان نوازنی شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 3,774
شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
3 مرتضی حیدری شعر خوانی مرتضی حیدری آل كثیر در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 1,947
شعر خوانی مرتضی حیدری آل كثیر در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
4 محمد صمیمی شعر خوانی محمد صمیمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 3,459
شعر خوانی محمد صمیمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
5 احمد علوی شعر خوانی احمد علوی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,791
شعر خوانی محمد صمیمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
6 قاسم صرافان شعر خوانی قاسم صرافان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 4,019
شعر خوانی قاسم صرافان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
7 امیری اسفندقه شعر خوانی امیری اسفندقه در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 2,614
شعر خوانی امیری اسفندقه در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
8 لطفی شعر خوانی لطفی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 3,264
شعر خوانی لطفی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
9 سعید حدادیان شعر خوانی سعید حدادیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 4,685
شعر خوانی سعید حدادیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
10 محمود کریمی wmv 2,239
پخش ---
11 علی انسانی wmv 5,466
پخش ---
12 غلامرضا سازگار شعر خوانی غلامرضا سازگار در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 3,081
شعر خوانی غلامرضا سازگار در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
13 حبیب چایچیان شعر خوانی حبیب چایچیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 6,811
شعر خوانی حبیب چایچیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
14 هادی جان فدا شعر خوانی هادی جان فدا در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 2,530
شعر خوانی هادی جان فدا در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
15 محمدعلی مجاهدی شعر خوانی محمد علی مجاهدی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 2,542
شعر خوانی محمد علی مجاهدی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
16 محسن عرب خالقی شعر خوانی محسن عرب خالقی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,097
شعر خوانی محسن عرب خالقی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
17 سید رضا مؤید خراسانی شعر خوانی سید رضا مؤید خراسانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,863
شعر خوانی سید رضا مؤید خراسانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
18 ولی الله کلامی شعر خوانی ولی الله کلامی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,300
شعر خوانی سید رضا مؤید خراسانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---
19 حسین رستمی شعر خوانی حسین رستمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب wmv 5,665
شعر خوانی حسین رستمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب پخش ---

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.




 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved