بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

کلیپ های دفاع مقدس

مجموعه سوم روایت فتح
مجموعه اول | مجموعه دوم | مجموعه سوم | مجموعه چهارم | مجموعه پنجم
 
قاسم

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: قاسم بخشی، مصطفی دالیی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۵

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 عمو جان آمدیم
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
6,885
2 نسیمی جان فزا می آید، بوی کرب و بلا می آید
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
6,176
 
رضا

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: مصطفی دالیی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۵

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 رضا صدابردار بود و در همه عملیات ها حضور داشت
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
2,716
2 رضا، از زبان مادرش 1
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
4,100
3 رضا، از زبان مادرش 2
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
1,534
 
سرباز گمنام

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: حسن پیرهادی | صدابردار: هادی قمی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 صبح روز دوم عملیات كربلای پنج، شلمچه (جاده آسفالته در آب!!) (جدید) 11,168
2 صبح روز دوم عملیات كربلای پنج، شلمچه (اینجا جای امام است،گلوله نمی خورد) (جدید) 3,748
3 صبح روز دوم عملیات كربلای پنج، شلمچه (عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد) (جدید) 9,313
4 صحنه ای از تیمم کردن یکی از رزمندگان در حین جنگ
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
4,069
 
جاده

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: مصطفی دالیی | صدابردار: رضا مرادینسب | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۵

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1
‌‌شلمچه، روز سوم عملیات كربلای پنج (رزمندگان در حال جنگ) (جدید)
17,473
2 ‌‌شلمچه، روز سوم عملیات كربلای پنج (نگه داری دژ اول عراق پس از تسخیر) (جدید) 9,433
3 ‌‌شلمچه، روز سوم عملیات كربلای پنج (اسیر گیری با دستان خالی) (جدید) 20,516
4 ‌‌شلمچه، روز سوم عملیات كربلای پنج (از دوربین می گریخت...مبادا شائبه ای در نیتش پیدا شود) (جدید) 7,267
5 ‌‌شلمچه، روز سوم عملیات كربلای پنج (جهان در انتظار عدالت است و این است كه ما را بدین‌جا كشانده است) (جدید) 10,214
6 عملیات کربلای 5 (شب هنگام)
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
4,625
 
تیم آتش

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: سعید یوسف‌زادگان | صدابردار: سعید یزدانی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۵

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 در دل آسمان
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
3,356
 
سه ورق از تاریخ مقاومت

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۵

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 چه نشسته ای، وقت نماز است
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
2,288
2 جنگ جنگ تا پیروزی
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
4,016
3 تا آخرین قطره ایستادیم
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
2,731
 
سپاه، مردم، کربلا

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: یکه‌تاز | صدابردار: ابوالقاسم بوذری | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 آموزش شیوه های نوین نبرد 1 (جدید) 19,303
2 آموزش شیوه های نوین نبرد 2 (جدید) 4,865
3 آموزش شیوه های نوین نبرد 3 (جدید) 9,770
4 پاسدار شهید ابوالقاسم بوذری (جدید) 9,289
5 اولی خدمتگزار آموزش و پرورش،دومی کارمند،سومی آهنگری روستایی (جدید) 10,479
6 سپاه پاسداران بر مردم متکی است (جدید) 4,175
7 آموزش شیوه های نوین نبرد 4
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
2,359
8 برشی از کلیپ شماره 5
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
2,009
 
انگیزه‌ها‌ی الهی

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: مصطفی دالیی، قاسم بخشی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 جوانی که آستین دست چپش خالیست
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
4,422
 
دیدار

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: حسن پیرهادی، قاسم بخشی | صدابردار: مهدی همیونفر | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 سردار شهید علیرضا عامری
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
6,582
 
راهگشیان نور

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: قاسم بخشی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 عبور رزمندگان در جاده، عملیات کربلای 5
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
3,903
 
پیام امیر و یادگار حسن

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: امیراسکندر یکه‌تاز | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 حجت الاسلام جنیدی، پدر سه شهید (جدید) 6,846
2 دوربین شهید امیر اسکندر یکه تاز (جدید) 6,354
3 پیام امیر، پیام یک امت است (جدید) 7,968
4 حسن دانشجو بود، اما همواره می ترسید که مبادا دانشگاه او را از مردم و راه آنان جدا کند (جدید) 22,081
5 یادگار حسن...فاطمه (جدید) 8,677
6 برشی از کلیپ شماره 2
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
3,045
7 برشی از کلیپ شماره 3
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
6,039
 
علمدار

کارگردان: سیدمرتضی آوینی | فیلم‌بردار: قاسم بخشی | تدوین‌گر: سیدمرتضی آوینی | سال پخش: ۱۳۶۶

ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 اصفهان، اعزام رزمندگان (جدید) 7,072
2 مصاحبه با پیرمردی که 6 بار جبهه رفته (جدید) 5,609
3 در منزل حاج حسین خرازی (جدید) 22,147
4 حاج حسین خرازی از زبان محسن رضایی (جدید) 16,837
5 فاو - عملیات والفجر 8 (همراه با شوخی های شهید خرازی) (جدید) 8,176
6 یادگار حاج حسین خرازی (جدید) 3,020
7 برشی از کلیپ شماره 5
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
5,205
8 برشی از کلیپ شماره 6
«از سری قدیمی کلیپ های روایت فتح بر روی سایت با کیفیت پایین»
3,720
 
پیران توپخانه
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 دست کم است، جانمان را فدا می کنیم (جدید) 12,705
2 مصاحبه با عموی شهید احمد کشوری درجبهه (توپچی) (جدید) 23,336
3 مداحی حاج صادق آهنگران همراه با صحنه هایی از جنگ (جدید) 26,338
 
پل حاج اسدالله
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB)
1 عملیات کربلای ده، روز دوم (پل سازی) (جدید) 17,323
2 رزمنده ای شعری زیبا از حال و هوای رزمندگان می خواند (جدید) 11,048
3 عملیات موفق (جدید) 9,695
4 عملیات کربلای ده، روز سوم (اتمام کار پل سازی) 4 (جدید) 15,665

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved