بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

فصل پنجم: پاسداشت‌ حضور

 

 شكرانة‌ حضور

 شركت‌ شما در انتخابات‌، تیري‌ بر قلب‌ كفر و استكبار و نفاق‌ بود

 177- خداي‌ را سپاسگذارم‌ كه‌ یك‌ بار دیگر در امتحاني‌ بزرگ‌ و الهي‌، سربلند و پیروز و موفق‌ گشتید و با حضور گسترده‌ و چشمگیر خود در صحنة‌ همه‌پرسي‌ و انتخابات‌، ضمن‌ اداي‌ وظیفة‌ حق‌شناسي‌ خود نسبت‌ به‌ امام‌ عظیم‌الشأن‌ فقید ـ اعلي‌الله مقامه‌ ـ و میثاق‌ مجدد با آرمان‌هاي‌ والاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، اصلاحات‌ قانون‌ اساسي‌ را تصویب‌ كردید و رئیس‌ جمهور خود را برگزیدید.

 خنّاسان‌ و بدخواهاني‌ كه‌ با انواع‌ وسوسه‌هاي‌ شیطاني‌ و با بهره‌گیري‌ از كاستي‌ها و فشارهاي‌ ناشي‌ از توطئه‌هاي‌ دشمنان‌ و جنگ‌ تحمیلي‌، تلاش‌ مذبوحانه‌اي‌ را به‌ همراه‌ همة‌ بوق‌هاي‌ تبلیغاتي‌ دشمنان‌ براي‌ ناامید كردن‌ مردم‌ و خالي‌ كردن‌ صحنه‌ با تمام‌ توان‌ آغاز كرده‌ بودند، امروز ناكام‌ و مأیوس‌ گردیدند و صفوف‌ فشردة‌ ملت‌ در جمعة‌ ششم‌ مرداد كه‌ متبرك‌ به‌ نزدیكي‌ با ایام‌ عید بزرگ‌ غدیر خم‌ و روز ولایت‌ و امامت‌ بود، ان‌شاءالله زمینة‌ نزول‌ رحمت‌ و بركت‌ بیشتر از جانب‌ خداوند متعال‌ بر این‌ ملت‌ و رضایت‌ و خرسندي‌ ولي‌الله الاعظم‌ ـ ارواحنا فداه‌ ـ را فراهم‌ كرد و تیري‌ بر قلب‌ كفر و استكبار و نفاق‌ بود.

 این‌جانب‌ به‌ عنوان‌ خدمتگزاري‌ كوچك‌ از آحاد مردم‌ غیور و عزیز، برادران‌ و خواهران‌ و جوانان‌ و سالخوردگان‌ كه‌ با زحمت‌ خود را به‌ صندوق‌ها رساندند و نیز از همة‌ برگزار كنندگان‌ انتخابات‌، از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ و وزارت‌ محترم‌ كشور و صدا و سیما و نیرهاي‌ انتظامي‌ و مباشرین‌ امور صندوق‌هاي‌ آراء كه‌ آن‌چنان‌ باشكوه‌ و آرامش‌ و نظم‌ این‌ مانور عظیم‌ انقلابي‌ را برگزار كردند و سایر دست‌اندركاران‌ صمیمانه‌ تشكر مي‌كنم‌ و براي‌ همگان‌ از خداي‌ متعال‌ موفقیت‌ و سعادت‌ استدعا دارم‌.

 

 ملت‌ ایران‌ به‌ عهد خود با رسول‌ خدا و امام‌ و انقلاب‌ عمل‌ كرد

  178-  اینك‌ پس‌ از گذشت‌ دو دورة‌ كامل‌ ریاست‌ جمهوري‌ كه‌ بحمدالله با وجود آن‌همه‌ دشواري‌ها و توطئه‌هاي‌ دشمنان‌، به‌ خیر و صلاح‌ و عزت‌ و عظمت‌ اسلام‌ و مسلمین‌ سپري‌ شده‌ است‌، ملت‌ رشید و مقاوم‌ و باوفا به‌ وصیت‌ امام‌ فقید عظیم‌الشأن‌ خود عمل‌ كرد و در نخستین‌ امتحان‌ و در همان‌ حال‌ كه‌ دشمنان‌ قسم‌خوردة‌ اسلام‌، نیرنگ‌ها پرداخته‌ و امیدها بدان‌ بسته‌ بودند، جهانیان‌ را به‌ حیرت‌ و اعجاب‌ واداشت‌ و با حضور وسیع‌ و سیل‌آساي‌ خود، بنیان‌ آمال‌ بدخواهانة‌ دشمن‌ را بركند و با شناخت‌ و آگاهي‌ و آزادي‌ كامل‌ و كم‌نظیر در انتخاباتي‌ كه‌ نقش‌ تبلیغات‌ مرسوم‌ در آن‌ به‌ كم‌ترین‌ حد ممكن‌ رسید، به‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ رفت‌ و به‌ پیمان‌ خود با خدا بر نفي‌ پرستش‌ شیطان‌ و به‌ عهد خود با رسول‌ خدا در پاسداري‌ از ثقلین‌ و به‌ تعهد خود در برابر امام‌ و انقلاب‌ در وحدت‌ كلمه‌ و كلمة‌ توحید و استقامت‌ تا استقرار قسط‌ عمل‌ كرد.

 

 شركت‌ وسیع‌ مردم‌، مایة‌ سربلندي‌ براي‌ انقلاب‌ و نظام‌ شد

  179-  اولین‌ مطلبي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حق‌شناسي‌ از ملت‌ بزرگ‌ و هوشیارمان‌ لازم‌ است‌ عرض‌ كنم‌، تشكر از شركت‌ وسیع‌ مردم‌ در انتخاب‌ ریاست‌ جمهوري‌ است‌ كه‌ حقیقتاً در دنیا و در چشم‌ تحلیل‌گران‌ عالم‌، یك‌ نقطه‌ افتخارآمیز و مایه‌ سربلندي‌ براي‌ انقلاب‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ شد.

 

 حضور مردمي‌، دشمن‌ را تا سرحد جنون‌ عصباني‌ كرد

  180- ملت‌ ایران‌ باید خدا را شاكر باشد كه‌ در این‌ برهه‌ توانست‌ دشمن‌ را به‌ خشم‌ بیاورد. حضور شما مردم‌ ایران‌ در صحنه‌ انتخابات‌ و شركتتان‌ در این‌ انتخابات‌ عظیم‌ و تعیین‌ كننده‌ و مهم‌، استكبارجهاني‌ و عمّال‌ و بوق‌ها و تبلیغاتچي‌هایشان‌ را تا سرحد جنون‌ عصباني‌ كرد. خدا از شما راضي‌ باشد. ملت‌ عزیز! كار بزرگي‌ انجام‌ دادید.

 

 این‌ نعمت‌ حضور را باید با تمام‌ وجود سپاس‌ گوییم‌

  181-  حضور مردم‌، نعمت‌ بزرگي‌ است‌. این‌ نعمت‌ كه‌ بحمدالله در همین‌ روزها یك‌ تجربه‌ و آزمایش‌ شیرین‌ و باشكوه‌ دیگر از آن‌ مشاهده‌ شد و صحنة‌ بسیار زیبایي‌ را آفرید كه‌ در دنیا و در تاریخ‌، مایة‌ افتخار ملت‌ ایران‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ و انقلاب‌ شد انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ـ همه‌ از بركات‌ همین‌ مردمي‌ بودن‌ و همین‌ نعمت‌ بزرگ‌ خداست‌.

 عزیزان‌ من‌! در برابر نعمت‌ باید شكر كرد. آنچه‌ مهم‌ است‌، این‌ است‌ كه‌ كسي‌ كه‌ از سوي‌ پروردگار عالم‌ نعمت‌ مي‌گیرد، در مقابل‌ آن‌ چه‌ روشي‌ از خود نشان‌ خواهد داد. در سورة‌ حمد مي‌خوانید كه‌ «صراط‌ الّذین‌ انعمت‌ علیهم‌ غیر المغضوب‌ علیهم‌ و لاالضّالین‌» یعني‌ كساني‌ كه‌ نعمت‌ هم‌ مي‌گیرند، ممكن‌ است‌ «مغضوب‌ علیهم‌» بشوند؛ مثل‌ بني‌اسرائیل‌. بارها خداي‌ متعال‌ به‌ بني‌اسرائیل‌ فرمود: «اذكروا نعمتي‌ الّتي‌ انعمت‌ علیكم‌»  آنها مورد نعمت‌ خدا قرار گرفته‌ بودند. در سورة‌ حمد «مغضوب‌ علیهم‌» به‌ بني‌اسرائیل‌ تعبیر شده‌ است‌. بنابراین‌ نعمت‌ را كه‌ گرفتیم‌، باید مواظب‌ باشیم‌ كه‌ بعد از تسلّم‌ نعمت‌، شكرگزار آن‌ باشیم‌ تا جزو «مغضوب‌ علیهم‌» و یا «ضالّین‌» نشویم‌. راهش‌ هم‌ این‌ است‌ كه‌ شكر كنیم‌.

 

 در میدان‌ تكلیف‌، بازنده‌ وجود ندارد

  182-  بحمدالله آزمایش‌ بسیار خوب‌ و شیریني‌ بود. همان‌طور كه‌ عرض‌ كردیم‌، در این‌ آزمایش‌ بازنده‌اي‌ هم‌ وجود ندارد؛ همه‌ برنده‌اند. من‌ اصرار دارم‌ كه‌ این‌ تعبیرات‌ به‌ كار نرود. متأسفانه‌ بعضي‌ از مطبوعات‌ هنوز نتوانسته‌اند تمرین‌ كنند كه‌ این‌ قدر خود را تحت‌ تأثیر تعبیرات‌ غلط‌ فرهنگ‌ غربي‌ قرار ندهند. شركت‌ در میدان‌ انجام‌ وظیفه‌، بازنده‌اي‌ ندارد؛ همه‌ برنده‌اند. من‌ در همین‌جا به‌ مردم‌ گفتم‌ كه‌ هر كسي‌ پاي‌ صندوق‌ رأي‌ برود و از روي‌ احساس‌ مسئولیت‌ و طبق‌ تشخیص‌ خود رأي‌ بیندازد، باید احساس‌ كند كه‌ تكلیف‌ خود را انجام‌ داده‌ است‌. الان‌ هم‌ قضیه‌ همین‌ است‌. آقایان‌ نامزدهاي‌ مختلف‌كه‌ در صحنة‌ انتخابات‌ وارد شدند و نیز طرفداران‌ آنها باید خوشحال‌ باشند.

 از خداوند متعال‌ شاكر باشید كه‌ به‌ شما توفیق‌ داد تا در این‌ صحنه‌ وارد شوید. این‌ عرصه‌ را براي‌ حضور ملت‌ عظیم‌الشأن‌ ایران‌ هموار كنید و آنان‌ را در این‌ آزمایشي‌ كه‌ این‌قدر شیرین‌ آغاز گردید و شیرین‌ تمام‌ شد، درگیر نمایید. این‌ برایتان‌ افتخار است‌ و همة‌ شما پیش‌ خداي‌ متعال‌ مأجورید. همة‌ كساني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در این‌ انتخابات‌ شركت‌ نمودند، دخالت‌ كردند، تبلیغات‌ انجام‌ دادند و از كسي‌ كه‌ مورد علاقة‌ آنهاست‌ و به‌ نظرشان‌ اصلح‌ بوده‌ است‌، حمایت‌ كردند، پیش‌ خداوند متعال‌ مأجورند.

 همة‌ میلیون‌ها انساني‌ هم‌ كه‌ به‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ رفتند و از روي‌ احساس‌ مسئولیت‌ رأي‌ خود را نوشتند، در آن‌ سهیم‌ و شریكند. این‌، شرط‌ اصلي‌ قضیه‌ است‌.  «انّما یتقبّل‌ الله من‌ المتقین‌» ؛ این‌ دستور قرآني‌ ماست‌. همة‌ كساني‌ كه‌ از روي‌ احساس‌ مسئولیت‌ رأي‌ نوشتند و در صندوق‌ انداختند چه‌ آن‌ رأیي‌ كه‌ آنها نوشتند و با این‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ مردمي‌ كه‌ بحمدالله امروز مشغول‌ مقدمات‌ انجام‌ تكلیف‌ و وظیفة‌ بزرگ‌ خود است‌، منطبق‌ شد و چه‌ منطبق‌ نشد؛ فرقي‌ نمي‌كند، همه‌ در این‌ جهت‌ یكسانندـ باید بدانند كه‌ براي‌ آنها حسنات‌ الهي‌ نوشته‌ شد.

 

 مراقب‌ باشید دشمن‌ با اختلافات‌، شیریني‌ پیروزي‌ را در كام‌ شما تلخ‌ نكند

  183-  این‌ آموزش‌ قرآني‌ ماست‌ كه‌ هر كس‌ براي‌ خدا كار كند، خداي‌ متعال‌ اجر او را ضایع‌ نمي‌كند؛ ولو یك‌ مثقال‌ ذره‌اي‌ باشد. این‌ صحنة‌ امتحاني‌ بود كه‌ مردم‌ وارد شدند. البته‌ پیروزي‌ بزرگ‌، هم‌ شكر دارد و هم‌ پرهیز از خطر دارد. بعد از همة‌ پیروزي‌ها یك‌ احتمال‌ خطر وجود دارد. ملت‌ ایران‌ كه‌ در این‌ حادثه‌ پیروز شده‌ است‌، باید خدا را شكر كند. احتمال‌ خطر چیست‌؟ احتمال‌ خطر این‌ است‌ كه‌ یك‌ وقت‌ خداي‌ ناكرده‌ بعضي‌ از افراد كوتاهي‌هایي‌ در رفتارشان‌ نشان‌ بدهند، نسبت‌ به‌ دیگران‌ بگومگوهایي‌ بین‌ مردم‌ انجام‌ بگیرد. هم‌ شما آقایان‌ و خانم‌هاي‌ محترمي‌ كه‌ نمایندگان‌ مردمید و جزو برگزیدگان‌ ملت‌ هستید، نگذارید و هم‌ آحاد مردم‌ نگذارند كه‌ دشمن‌ خوشحال‌ بشود.

 دشمن‌ منتظر است‌ كه‌ بین‌ شما بگومگو باشد. دشمن‌ منتظر است‌ كه‌ صفوف‌ متحد شما به‌ هم‌ بخورد. دشمن‌ منتظر است‌ كه‌ نمایش‌ رأي‌ سي‌ میلیوني‌ را كه‌ نمایش‌ اتحاد ملت‌ ایران‌ در دفاع‌ از نظام‌ اسلامي‌ است‌ـ به‌ یك‌ دعوا و تنازع‌ و تنافس‌ و بگومگو تبدیل‌ كند و این‌ شیریني‌ را از شما بگیرد؛ نگذارید. این‌جا، جاي‌ هوشیاري‌ شماست‌. همة‌ نامزدها متعلق‌ به‌ نظام‌ اسلامي‌ هستند. همه‌ از نظام‌ اسلامي‌ دفاع‌ كردند، همه‌ براي‌ نظام‌ اسلامي‌ و براي‌ خطوط‌ اصلي‌ آن‌ و آنچه‌ كه‌ جزو بینات‌ انقلاب‌ است‌، شعار دادند. بنابراین‌ حركت‌ متحدي‌ به‌ نفع‌ نظام‌ اسلامي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌.

 

 مسئولان‌ باید قدردان‌ مردم‌ باشند

  184-  در درجه‌ اول‌ مسئولان‌ باید این‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ هدیه‌ عظیم‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ تلقي‌ كنند و از آن‌ قدرداني‌ نمایند. قدرداني‌ در زبان‌ هم‌ كافي‌ نیست‌. باید عملا قدرداني‌ كنند.

 خود مردم‌ هم‌ باید خدا را شكر كنند كه‌ نظامشان‌، نظام‌ تثبیت‌ شده‌ و مستحكمي‌ است‌. كشورشان‌ آن‌طوري‌ كه‌ دشمن‌ بخواهد با ایجاد اختلافات‌ بحران‌ بیافریند، نیست‌. مردم‌ با متانت‌ تمام‌ پاي‌ صندوق‌ها رفتند و طبق‌ تشخیص‌ خودشان‌ عمل‌ كردند. من‌ قبل‌ از انتخابات‌ هم‌ گفتم‌، الان‌ هم‌ مي‌گویم‌: هر كس‌  كه‌ به‌ خاطر تثبیت‌ نظام‌ و به‌ خاطر انجام‌ وظیفه‌، رأي‌ در صندوق‌ انداخته‌ است‌ و نام‌ هر كسي‌ را كه‌ طبق‌ تشخیص‌ او درست‌ بوده‌، روي‌ آن‌ ورقه‌ نوشته‌ است‌، پیش‌ خدا مأجور است‌ و امام‌ زمان‌ ـ ارواحنا فداه‌ ـ كه‌ این‌ كشور و این‌ ملت‌ در ید قدرت‌ و قبضة‌ اوست‌، مراقب‌ این‌ كشور و این‌ ملت‌ است‌ و از یكایك‌ آحادي‌ كه‌ در این‌ كار بزرگ‌ سهیم‌ شدند، پاي‌ صندوق‌ رأي‌ رفتند یا مردم‌ را به‌ پاي‌ صندوق‌ رفتن‌ تشویق‌ كردند، یا كاري‌ براي‌ این‌ مسأله‌ انجام‌ دادند، اجر خواهد داد و پیش‌ خداي‌ متعال‌ از آنها تشكر خواهد شد.

 

 حضور پرشكوه‌ مردم‌، بدخواهان‌ ملت‌ را ناكام‌ گذاشت

   185- به‌ مناسبت‌ صحنة‌ پرشكوه‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ در روز جمعة‌ گذشته‌ و حضور مردم‌ و ورود آگاهانة‌ آنها در میدان‌ انتخاب‌، لازم‌ است‌ صمیمانه‌ از همة‌ ملت‌ ایران‌ تشكر كنم‌. حقاً ملت‌ عظیم‌الشأن‌ ما بعد از گذشت‌ سال‌هاي‌ متلاطم‌ ابتداي‌ انقلاب‌ تا امروز، توانسته‌ است‌ آگاهي‌ و هوشیاري‌ خود را در زمینه‌هاي‌ مختلف‌ مورد علاقة‌ یك‌ ملت‌ ارتقاء ببخشد. خداي‌ متعال‌ را بسیار سپاسگذاریم‌ كه‌ این‌ توفیق‌ را به‌ ملت‌ ما داده‌ است‌. هر چه‌ در طول‌ سال‌هاي‌ متمادي‌، بدخواهان‌ این‌ ملت‌ و این‌ كشور خواسته‌اند كه‌ مردم‌ را از حضور در صحنه‌هاي‌ عمومي‌ كشور دور كنند، موفق‌ نشده‌اند و علي‌رغم‌ آنها مردم‌ شركت‌ گسترده‌ و افتخارآفریني‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ كشور داشته‌اند و این‌ موجب‌ تحسین‌ هر بیننده‌اي‌ است‌. امیدواریم‌ كه‌ خداي‌ متعال‌ این‌ ملت‌ بزرگ‌ و فهیم‌ و هوشیار و مؤمن‌ و نجیب‌ را مشمول‌ تفضلات‌ ویژة‌ خود قرار دهد.

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved