بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

فصل اول:اهمیت انتخابات ریاست جمهوری
1 . تعيين‌ سرنوشت‌ كشور

ملت‌ بايد بدانند: آنچه‌ مي‌كارند، درو مي‌كنند.

1- آحاد ملت‌ بايد بدانند آنچه‌ بكارند، مي‌دروند. بعضي‌ ممكن‌ است‌ در رأي‌گيري‌ شركت‌ نكنند؛ بعد بگويند چرا فلان‌ كار نشد. شما بايد شركت‌ مي‌كرديد و آن‌ كسي‌ را كه‌ فكر مي‌كنيد مي‌تواند اين‌ كار را انجام‌ دهد و مي‌پسنديد، انتخاب‌ مي‌كرديد تا آن‌طور كه‌ مي‌خواهيد بشود. نمي‌شود ما در انتخابات‌ شركت‌ نكنيم‌ بعد نتيجة‌ انتخابات‌ احياناً آن‌طور كه‌ ما مي‌پسنديم‌، نشود؛ سپس‌ بگوييم‌ چرا نشد! بله‌ وقتي‌ انسان‌ شركت‌ نكند، همين‌ است‌.

انتخابات‌ مظهر آزادي‌ ملت‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود است‌.

2- انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادي‌ ملت‌ ايران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. شما وقتي‌ رئيس‌ جمهور را انتخاب‌ مي‌كنيد، يعني‌ تمام‌ سررشته‌هاي‌ اجرايي‌ كشور را در دست‌ كسي‌ مي‌گذاريد كه‌ منتخب‌ شما و برخاستة‌ از رأي‌ و ارادة‌ شماست‌. وقتي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ را انتخاب‌ مي‌كنيد، يعني‌ قانون‌گذاري‌ و همچنين‌ نظارت‌ بر كار اجرايي‌ را به‌ دست‌ كساني‌ مي‌سپريد كه‌ شما آنها را شناخته‌ و انتخاب‌ كرده‌ايد.

بنابراين‌، شما هستيد كه‌ انتخاب‌ مي‌كنيد. اين‌ كار به‌ معناي‌ قدرت‌ مردم‌ در ادارة‌ امور كشور و در دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ كشور به‌ وسيلة‌ ملت‌ است‌. اين‌ چيز كم‌ و كوچكي‌ نيست‌؛ اين‌ براي‌ ما همه‌ چيز است‌ و من‌ به‌ شما عرض‌ كنم‌ چيزي‌ كه‌ در اين‌ بيست‌ و پنج‌ سال‌ كشور و ملت‌ ما را در مقابل‌ تهاجم‌ وحشيانة‌ زياده‌خواهان‌ بين‌المللي‌ حفظ‌ كرد، همين‌ بود كه‌ مي‌ديدند ملت‌، صاحب‌ دولت‌ و مجلس‌ و صاحب‌ مسئولان‌ است‌. تا امروز پشتوانة‌ حضور ملي‌ بوده‌ كه‌ هميشه‌ دولت‌هاي‌ متجاوز و مقتدر جهاني‌ را ترسانده‌ است‌. اين‌ حضور، مثل‌ سنگري‌ براي‌ كشور ما محسوب‌ شده‌ است‌. اين‌ چيز خيلي‌ مهمي‌ است‌. اگر در كشور ما انتخابات‌ و مردم‌سالاري‌ و حضور مردمي‌ و اراده‌هاي‌ جوشان‌ شما مردم‌ در وسط‌ صحنه‌ و ميدان‌ نمي‌بود، بدانيد يك‌ سال‌ هم‌ اين‌ انقلاب‌ دوام‌ نمي‌آورد. در مقابل‌ يكي‌ از تهاجم‌هاي‌ سياسي‌ و محاصره‌هاي‌ اقتصادي‌ هم‌ دولت‌ها نمي‌توانستند ايستادگي‌ كنند؛ آن‌ سنگر اصلي‌، شما بوديد.

انتخابات‌ براي‌ رأي‌ اولي‌ها، جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ است.‌

3- حضور جوانان‌ در صحنه‌هاي‌ انتخابات‌ اين‌ كشور در طول‌ زمان‌، يك‌ حضور شاد و مؤثر و تعيين‌ كننده‌ بوده‌؛ حالا هم‌ بايد همين‌طور باشد. در آيندة‌ نه‌چندان‌ دوري‌ ـ حدود دو سه‌ ماه‌ ديگر ـ ما انتخابات‌ داريم‌. چون‌ ما بايد به‌ مسأله‌اي‌ مثل‌ انتخابات‌، به‌ چشم‌ يك‌ عمل‌ صالح‌ و يك‌ كار بزرگ‌ نگاه‌ كند. جناب‌ آقاي‌ علي‌اكبري‌ در صحبت‌ خود تعبير خوبي‌ كردند؛ در واقع‌ انتخابات‌ براي‌ جوانان‌ ما كه‌ براي‌ اول‌ بار وارد اين‌ صحنه‌ مي‌شوند، جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ است‌. جشن‌ تكليف‌ عبادي‌ روزي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مكلف‌ مي‌شود و نماز مي‌خواند. جشن‌ تكليف‌ سياسي‌ روزي‌ است‌ كه‌ براي‌ اول‌ بار مي‌رود نقش‌ خود را براي‌ انتخاب‌ يك‌ فرد، يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ مجلس‌ يا به‌ عنوان‌ نمايندة‌ در شوراي‌ شهر يا به‌ عنوان‌ رئيس‌ جمهور ايفا مي‌كند. اينها خيلي‌ باارزش‌ است‌.

انتخابات‌ مطلوب‌، زمينه‌ساز آبادي‌ كشور و رفع‌ دشمني‌ است.‌

4- از همين‌ حالا به‌ فكر روز بيست‌ و هفتم‌ خرداد ـ كه‌ روز انتخابات‌ است‌ ـ باشيد و از الان‌ جستجو و تفحص‌ خودتان‌ را آغاز كنيد. البته‌ نامزدها هنوز به‌ طور رسمي‌ به‌ ملت‌ معرفي‌ نشده‌اند، ولي‌ در زمان‌ قانوني‌ خود معرفي‌ خواهند شد. هر كس‌ در اقصي‌ نقاط‌ كشور اين‌ حق‌ را دارد كه‌ به‌ سهم‌ خود در اين‌ انتخابات‌ بزرگ‌ شركت‌كند.

كسي‌ كه‌ در اقصي‌ نقاط‌ اين‌ كشور زندگي‌ مي‌كند، حق‌ او با كسي‌ كه‌ در مركز كشور زندگي‌ مي‌كند، يكي‌ است‌؛ لذا هر كسي‌ حق‌ دارد. از اجتماع‌ اين‌ اشخاص‌ و افراد، رأي‌ سهمگين‌ و ارادة‌ مستحكم‌ و عزم‌ راسخ‌ اين‌ ملت‌ بروز خواهد كرد و شكل‌ خواهد گرفت‌ و اين‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ براي‌ ايجاد زمينة‌ مساعد براي‌ آبادي‌ كشور و براي‌ دفع‌ دشمنان‌ مي‌تواند مؤثر باشد.

انتخابات‌ مهم‌ترين‌ وسيله‌ براي‌ اجرايي‌ كردن‌ آرمان‌ها و آرزوهاست‌.

5- انتخابات‌ دارد نزديك‌ مي‌شود. مردم‌ بايد آگاهانه‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ بروند و انتخاب‌ كنند. همان‌طور كه‌ عرض‌ كرديم‌، انتخابات‌ جلوة‌ بسيار زيبا و جذاب‌ مشاركت‌ عمومي‌ است‌؛ مؤثرترين‌ وسيله‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ هر فردي‌ بتواند آرمان‌ها و خواست‌ها و مطلوب‌ خود را در قالب‌ اجرايي‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ تحقق‌ نزديك‌ كند. اگر كسي‌ را طبق‌ آرمان‌ها و آرزوهاي‌ خودتان‌ انتخاب‌ كرديد، اين‌ امكان‌ كه‌ آن‌ آرزوها تحقق‌ پيدا كند، به‌ واقعيت‌ نزديك‌ مي‌شود. كسي‌ كه‌ فكر مي‌كنيد براي‌ تحقق‌ خواست‌ها و آرزوها و گشودن‌ گره‌هاي‌ مهمي‌ كه‌ براي‌ شما در زندگي‌ مطرح‌ است‌، مناسب‌ و شايسته‌ است‌. وقتي‌ او را انتخاب‌ كرديد، در واقع‌ بلندترين‌ قدم‌ را برداشته‌ايد؛ براي‌ اين‌كه‌ اين‌ مشكلات‌ از بين‌ برود، هر خواسته‌اي‌ ـ چه‌ مادي‌ و چه‌ معنوي‌ ـ در اين‌ انتخاب‌ و در تعيين‌ مسئول‌ قوة‌ اجرايي‌ مي‌تواند تحقق‌ پيدا كند.

هر انتخابات‌ مثل‌ نسيمي‌، فضاي‌ كشور را معطّر مي‌كند.

6- امسال‌، سال‌ تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ است‌؛ اين‌ هم‌ مقطع‌ بسيار مهمي‌ است‌. هر انتخاباتي‌ براي‌ ملت‌ ما و فضاي‌ عمومي‌ كشور مثل‌ نسيمي‌ است‌ كه‌ فضا را تغيير مي‌دهد و معطر مي‌كند؛ هواي‌ تازه‌اي‌ در فضاي‌ كشور به‌ وجود مي‌آورد و اميدهاي‌ تازه‌اي‌ در دل‌ها برمي‌انگيزد. صحنة‌ انتخابات‌ ـ بخصوص‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ ـ يكي‌ از جدي‌ترين‌ و پُرشورترين‌ و پُرجاذبه‌ترين‌ صحنه‌هاي‌ مشاركت‌ عمومي‌ مردم‌ است‌.

2 . نمودار اقتدار و محافظ‌ كشور

حضور مردمي‌، در افزايش‌ قدرت‌ جهاني‌ رئيس‌ جمهور مؤثر است.‌

7- برادران‌ و خواهران‌ عزيز! ملت‌ بزرگ‌ ايران‌! شما امتحان‌هاي‌ بسيار خوبي‌ را در اين‌ دوران‌ طولاني‌ داديد؛ امتحان‌ اتحادتان‌، امتحان‌ آگاهيتان‌، امتحان‌ همراهي‌ و همكاري‌تان‌ با مسئولين‌، امتحان‌ حضورتان‌ در صحنه‌هاي‌ گوناگون‌، امروز موضوع‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ مطرح‌ است‌. شركت‌ در انتخابات‌ يك‌ وظيفه‌ عمومي‌ براي‌ آحاد ملت‌ ايران‌ است‌. رأي‌ شما به‌ كسي‌ كه‌ توفيق‌ پيدا خواهد كرد از طرف‌ شما منتخب‌ شود، در روحيه‌ او، در عملكرد او، در توانايي‌هاي‌ او، در حيثيت‌ جهاني‌ او و در قدرت‌ فعاليت‌ او در داخل‌، چقدر اثر مي‌گذارد! بدانيد كه‌ حضور شما بسيار تعيين‌ كننده‌ است‌. شما كسي‌ را كه‌ تشخيص‌ مي‌دهيد براي‌ تصدّي‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ كشور و در رأس‌ قوة‌ مجريه‌ كشور مناسب‌ است‌، انتخاب‌ مي‌كنيد. اين‌، همان‌ حضور مردمي‌ است‌ كه‌ هنر بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بوده‌ است‌ و در اين‌ كشور تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌، در طول‌ تاريخ‌ و در طول‌ قرن‌ها سابقه‌ نداشته‌ است‌.

ملت‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ آينده‌ سرنوشت‌ كشور در دستان‌ اوست‌.

8- امروز مسأله‌ انتخابات‌، حقيقتاً يك‌ عرصه‌ امتحان‌ الهي‌ است‌. ببينيد امتحان‌هاي‌ الهي‌ چگونه‌ براي‌ همه‌ هست‌. مگر مي‌شود انسان‌ در دوران‌ زندگي‌، با امتحان‌ الهي‌ مواجه‌ نشود؟ عمده‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ بتواند از امتحان‌ الهي‌ سربلند بيرون‌ بيايد.

آنچه‌ امروز در سطح‌ كشور در زمينة‌ انتخابات‌ جريان‌ دارد، همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ براي‌ ملت‌ ايران‌ و براي‌ سرنوشت‌ اين‌ كشور امري‌ لازم‌ و ضروري‌ و مطلوب‌ است‌. شور و شوق‌ انتخابات‌ همه‌ جا را فرا گرفته‌ است‌ و همه‌ احساس‌ مي‌كنند كه‌ در اين‌ امر بزرگ‌ سهيم‌ و شريكند. ملت‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ آيندة‌ امور اجرايي‌ كشور در دستان‌ اوست‌؛ زيرا يك‌ نفر را در رأس‌ قوة‌ مجريه‌ مي‌فرستد.

آيندة‌ سازندگي‌ كشور، ادارة‌ كشور، روابط‌ كشور، فرهنگ‌ كشور، اقتصاد كشور، مسايل‌ اجتماعي‌، مسايل‌ انساني‌، همه‌ و همه‌ از همين‌جا آغاز مي‌شود. يك‌ دورة‌ ديگر به‌ دنبال‌ دوره‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بحمدالله با موفقيت‌ همراه‌ بوده‌ است‌ـ در پيش‌ است‌. مردم‌ احساس‌ مي‌كنند كه‌ در اين‌ قضايا سهيمند. اين‌، درست‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ ما آن‌ را از خداي‌ متعال‌ مي‌خواستيم‌ و دشمن‌ مايل‌ نبود و در دل‌ از آن‌ ناراحت‌ بود و مي‌خواست‌ اين‌گونه‌ نباشد.

با حضور در انتخابات‌، همه‌ مسلمانان‌ عالم‌ احساس‌ عزّت‌ مي‌كنند.

9- امروز جمهوري‌ اسلامي‌، در صحنه‌هاي‌ سياسي‌ و بين‌المللي‌ و در عرصة‌ سازندگي‌ كشور و در نمايش‌هاي‌ سياسي‌ عظيمي‌ كه‌ اين‌ ملت‌ به‌ وجود مي‌آورد ـ مثل‌ همين‌ مسأله‌ انتخابات‌ يا بقيه‌ عرصه‌هايي‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ حضور پيدا مي‌كنند ـ سربلند است‌. هرگاه‌ يكي‌ از اينها به‌ وجود مي‌آيد، يكي‌ از نمونه‌هاي‌ عزت‌ و استقلال‌ هم‌ ظاهر مي‌شود.

هر جاي‌ عالم‌ مسلماني‌ زندگي‌ مي‌كند، وقتي‌ اين‌ خبر را مي‌شنود، احساس‌ عزت‌ مي‌كند؛ چرا؟ چون‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را متعلق‌ به‌ خودش‌ مي‌داند و اين‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ امام‌ بزرگوار طراح‌ و معمار اين‌ انقلاب‌ ـ اين‌ نظام‌ را بر اساس‌ هدف‌هاي‌اسلامي‌ به‌ وجود آورد و به‌ آن‌، جنبة‌ فرامرزي‌ و جهاني‌ و بين‌المللي‌ داد.

انتخابات‌، سنگر حفظ‌ كشور است‌.

 10- حضور شما در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌، بارزترين‌ مظهر حضور مردمي‌ است‌ و اين‌ پشتوانة‌ انقلاب‌ و كشور است‌. كساني‌ كه‌ با اخبارسر و كار دارند، مي‌بينند كه‌ مراكز سياسي‌ دنيا از گوشه‌ و كنار سر بلند مي‌كنند و مي‌گويند ما نگران‌ انتخابات‌ ايران‌ هستيم‌ و مسائل‌ انتخابات‌ ايران‌ را پيگيري‌ مي‌كنيم‌؛ اين‌ به‌ همين‌ خاطر است‌. نگاه‌ مي‌كنند تا ببينند آيا مردم‌ در صحنه‌ حضور دارند يا نه‌؛ اگردارند، مثل‌ گذشته‌ نمي‌شود با اين‌ نظام‌ كاري‌ كرد. اگر حضور مردم‌ ضعيف‌ شود، آن‌ وقت‌ استنتاج‌ مي‌كنند كه‌ بين‌ مردم‌ و نظام‌ فاصله‌ افتاده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ راه‌ را براي‌ دخالت‌ و سلطه‌ و پنجه‌ انداختن‌ دوبارة‌ بر كشور هموار مي‌بينند. از اين‌ جهت‌ متوجه‌ انتخاباتند.

پس‌ اهميت‌ اول‌ انتخابات‌ به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ سنگر كشور است‌. حضور مردم‌ در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌، مصون‌ساز سرنوشت‌ ملت‌ و مردم‌ است‌ و دشمن‌ را از تعرض‌ و تجاوز و پُررويي‌ بيشتر بازمي‌دارد.

در اين‌ بيست‌ و پنج‌ سال‌، دشمنان‌ ايران‌ براي‌ تسلط‌ بر اين‌ كشور راه‌هاي‌ گوناگوني‌ را پيمودند و همه‌ ناكام‌. يك‌ راه‌ براي‌ آنها باقي‌ ماند است‌ و آن‌ جدا كردن‌ مردم‌ از مسئولان‌ و نظام‌ است‌؛ چشم‌ به‌ اين‌ راه‌ دوخته‌اند. همة‌ تلاش‌ها و تبليغاتي‌ كه‌ مي‌كنند و همة‌ حرف‌هاي‌ زيادي‌اي‌ هم‌ كه‌ مي‌زنند، به‌ خاطر همين‌ است‌. مي‌خواهند مردم‌ را جدا كنند. انتخابات‌ توي‌ دهن‌ دشمن‌ مي‌زند و او را مأيوس‌ مي‌كند. احساس‌ مي‌كند كه‌ مردم‌ در ميدان‌ دفاع‌ از كشور و مرزها مصالح‌ و نظامشان‌، قرص‌ و محكم‌ ايستاده‌اند.

حضور آگاهانه‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌، بيمه‌كننده‌ كشور است‌.

11- حضور آگاهانه‌ در انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌ از سوي‌ آحاد مردم‌، يك‌ مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور است‌. كشور ما متكي‌ به‌ آراي‌ مردم‌ است‌. علت‌ اين‌كه‌ دشمنان‌ ملت‌ و طمع‌ورزان‌ به‌ اين‌ آب‌ و خاك‌ نتوانسته‌اند در طول‌ بيست‌ و شش‌ سال‌ گذشته‌ گزندي‌ وارد كنند، حضور و اراده‌ و مشاركت‌ مردم‌ در صحنه‌هاي‌ مختلف‌ بوده‌ است‌. راهپيمايي‌هاي‌ شما در بيست‌ و دوم‌ بهمن‌ يا در روز قدس‌ و شركت‌ شما در انتخابات‌هاي‌ گوناگونِ سال‌هاي‌ گذشته‌، اين‌ كشور را بيمه‌ كرده‌ است‌. مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور علاوه‌ بر اين‌كه‌ در اداره‌ و تعيين‌ مديريت‌ كشور نقش‌ دارد، در خنثي‌ كردن‌ دشمني‌ دشمنان‌ هم‌ بزرگ‌ترين‌ نقش‌ را ايفامي‌كند.

انتخابات‌ مي‌تواند وسيلة‌ مصونيت‌ و نمودار اقتدار باشد.

12- انتخابات‌ مي‌تواند براي‌ كشور و ملت‌ ما يك‌ وسيلة‌ مصونيت‌ و يك‌ نمودار اقتدار و ملت‌ و نظام‌ اجرايي‌ كشور را در مقابلة‌ با چالش‌هاي‌ گوناگون‌ جهاني‌، از گذشته‌ مستحكم‌تر كند. انتخابات‌ مي‌تواند نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را جوان‌تر از آنچه‌ هست‌، بكند. انتخابات‌ پُرشور از سوي‌ مردم‌ مي‌تواند روز نويي‌ را براي‌ آنها رقم‌ بزند. انتخابات‌، هم‌ در صحنة‌ خارجي‌ و در مقابل‌ چشم‌ بيگانگان‌، هم‌ در صحنة‌ داخلي‌ و هم‌ براي‌ پيشرفت‌ كشور، يكي‌ از مهم‌ترين‌ و اساسي‌ترين‌ رويدادهاست‌.

3 . تأمين‌ امروز و تضمين‌ آينده‌

حضور شما پايه‌هاي‌ انقلاب‌ را محكم‌ و آينده‌ را تضمين‌ مي‌كند.

13- انتخاب‌ فرد اصلح‌ و داراي‌ تقوا و تدبير براي‌ مقام‌ مهم‌ رياست‌ جمهوري‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ جديد داراي‌ اختيارات‌ وسيع‌ در ادارة‌ كشور است‌ـ وظيفه‌اي‌ شرعي‌ و عقلي‌ و انقلابي‌ است‌ و كوتاهي‌ در اين‌ امر يا در حضور در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌، خسارت‌هاي‌ جبران‌ناپذيري‌ به‌ بار خواهد آورد. حضور شما، پايه‌هاي‌ انقلاب‌ را محكم‌ مي‌كند و به‌ مديران‌ آيندة‌ كشور، جرأت‌ و قدرت‌ كار مي‌بخشد و آينده‌ را تضمين‌ مي‌كند.

انتخابات‌ مطلوب‌، آينده‌ را تضمين‌ و امنيت‌ كنوني‌ را تأمين‌ مي‌كند.

14- يكي‌ از چيزهايي‌ كه‌ براي‌ مردم‌ ما بسيار مهم‌ است‌ و از مسائل‌ جاريِ امسال‌ ماست‌ و من‌ بايد روي‌ آن‌ تكيه‌ كنم‌، مسأله‌ انتخابات‌ آينده‌ است‌. انتخابات‌ آينده‌، مثل‌ همة‌ انتخابات‌ دوران‌ بيست‌ و پنج‌ سال‌ گذشته‌، در زمان‌ خود مهم‌ترين‌ مسأله‌ كشور است‌. انتخابات‌ اگر به‌ صورت‌ مطلوب‌ انجام‌ بگيرد، آينده‌ را تضمين‌ و امنيت‌ كنوني‌ را هم‌ تأمين‌ مي‌كند. انتخابات‌ مطلوب‌ كدام‌ است‌؟ انتخابات‌ مطلوب‌ انتخاباتي‌ است‌ كه‌ سالم‌، آزاد و طبق‌ قانون‌ برگزار شود؛ انتخاباتي‌ كه‌مردم‌ با شور و نشاط‌ در آن‌ شركت‌ كنند؛ انتخاباتي‌ كه‌ به‌ عنوان‌وظيفة‌ ديني‌، همة‌ مردم‌ خود را موظف‌ به‌ برگزاري‌ باشكوه‌ آن‌ بدانند.

4 . تكيه‌گاه‌ نظام‌ اسلامي‌

سرّ شكست‌ناپذيري‌ نظام‌ اسلامي‌ ما اتكاء به‌ مردم‌ است‌.

15- مسألة‌ انتخابات‌ مسألة‌ بسيار مهم‌ و اساسي‌ و تعيين‌ كننده‌اي‌ است‌. اهميت‌ انتخابات‌ از جهات‌ گوناگوني‌ است‌. يكي‌ از آنها اين‌ است‌ كه‌ نظام‌ ما نظامي‌ است‌ متكي‌ به‌ ايمان‌ها و عواطف‌ و علايق‌ مردم‌. اساساً سرّ شكست‌ناپذيري‌ اين‌ نظام‌، اين‌ است‌ كه‌ به‌ مردم‌ متكي‌ است‌؛ اين‌ چيز مهمي‌ است‌. اتكاي‌ به‌ مردم‌ هم‌ آسان‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد و همه‌ جا حاصل‌ نمي‌شود. اگر يك‌ سرّ الهي‌ در ميان‌ نباشد، توجه‌ نفوس‌ و دل‌هاي‌ مردم‌ هم‌ ممكن‌ نيست‌.

شما ملاحظه‌ بفرماييد خداي‌ متعال‌ به‌ پيغمبر با آن‌ عظمت‌ مي‌فرمايد: «هو الّذي‌ ايّدك‌ بنصره‌ و بالمؤمنين‌» ؛ يعني‌ مؤمنين‌ را در كنار نصرت‌ الهي‌ مي‌آورد. هيچ‌ بعدي‌ هم‌ ندارد كه‌ آدم‌ بگويد كه‌ اين‌ «بالمؤمنين‌» تفسير جزيي‌ است‌ مفهوم‌ «بنصره‌» هم‌ هست‌ كه‌ اصلاً نصر الهي‌ به‌ وسيلة‌ مؤمنين‌ تحقق‌ مي‌پذيرد. البته‌ در مواردي‌ هم‌ نصرت‌هاي‌ خارج‌ از مقولات‌ عادي‌ در زمان‌ آن‌ بزرگوار بوده‌ است‌ مثل‌ ملائكة‌ مسوّمين‌ و غيرذلك‌ـ ليكن‌ عمده‌اش‌ مؤمنين‌اند. بعد هم‌ مي‌فرمايد : «لو انفقت‌ ما في‌ الارض‌ جميعاً ما الّفت‌ بين‌ قلوبهم‌ و لكنّ الله الّف‌ بينهم‌» يعني‌ اي‌ نبي‌ گرامي‌ ما! اين‌ «بالمؤمنين‌»ي‌ هم‌ كه‌ ما مي‌گوييم‌، اي‌ نبي‌ گرامي‌ ما! خيال‌ نكن‌ كه‌ خودت‌ توانستي‌ آنها را جذب‌ كني‌؛ نه‌ اين‌ كار من‌ و ما و كار عوامل‌ مادي‌ و بشري‌ نيست‌ـ اين‌ سرّ الهي‌ و سرّ معنوي‌ است‌.

حالا آن‌ نكتة‌ باريك‌تر ز مو اين‌جاست‌ كه‌ همين‌ سرّ الهي‌ و معنوي‌ هم‌ قابل‌ تعريف‌ است‌. چيزي‌ نيست‌ كه‌ بگوييم‌ عقل‌ شما مردم‌ نمي‌رسد؛ يك‌ چهار نفري‌ هستند كه‌ اين‌ چيزها را مي‌فهمند؛ نخير، اين‌ چيز واضحي‌ است‌. اين‌ سرّ الهي‌ عبارت‌ است‌ از ايمان‌. وقتي‌ ايمان‌ها در دل‌هاي‌ مردم‌ مي‌جوشد و به‌ مرحلة‌ عمل‌ سرازير مي‌شود، نتيجه‌ اين‌ است‌ كه‌ هر پديده‌اي‌ كه‌ متكي‌ به‌ ايمان‌ الهي‌ است‌، تقويت‌ پيدا مي‌كند. اين‌جا چون‌ نظام‌، نظام‌ الهي‌ و نظام‌ قرآني‌ است‌ و مردم‌ هم‌ معتقد و متكي‌ به‌ دين‌ و به‌ هر آنچه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دين‌ است‌، هستند. قهري‌ است‌ كه‌ چنين‌ نظامي‌ را به‌ راحتي‌ مي‌شود با اين‌ مردم‌ ادامه‌ داد و اين‌ مردم‌ بدون‌ اين‌كه‌ از كسي‌ طلبكاري‌ كنند، بدون‌ اين‌كه‌ منتي‌ بر سر كسي‌ بگذارند، بدون‌ اين‌كه‌ براي‌ اين‌همه‌ اخلاص‌ خود از كسي‌ جز خدا بهايي‌ بطلبد، وارد ميدان‌ مي‌شوند. نتيجه‌ اين‌ است‌ كه‌ بزرگ‌ترين‌ طراحان‌ سياسي‌ و قوي‌ترين‌ شبكه‌هاي‌ جاسوسي‌ دنيا بنا مي‌كنند عليه‌ اين‌ كشور و اين‌ نظام‌ كار كردن‌؛ امّا كارشان‌ بعد از هفده‌ سال‌ به‌ نتيجه‌ نمي‌رسد و ان‌شاءالله ده‌ها هفده‌ سال‌ هم‌ خواهد گذشت‌، ولي‌ باز به‌ نتيجه‌ نخواهد رسيد. پس‌ ببينيد نقش‌ حضور مردم‌ چقدر زياد است‌.

نظام‌ اسلامي‌ به‌ آراي‌ مردم‌ متكي‌ است‌.

16- وقتي‌ امام‌ بر روي‌ عنصر «مردم‌» تكيه‌ مي‌كرد، لفاظي‌ نمي‌كرد؛به‌ معناي‌ حقيقي‌ كلمه‌ به‌ اصالت‌ عنصر «مردم‌» در نظام‌ اسلامي‌ معتقد بود و مردم‌ را در چند عرصه‌ مورد توجه‌ دقيق‌ و حقيقي‌ خود قرار داد.

عرصة‌ اول‌، عرصة‌ تكية‌ نظام‌ به‌ آراي‌ مردم‌ است‌. تكية‌ نظام‌ به‌ آراي‌ مردم‌، يكي‌ از ميدان‌هايي‌ است‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ نقش‌ دارند. حضور مردم‌ و اعتقاد به‌ آنها بايد در اين‌جا خود را نشان‌ دهد. در قانون‌ اساسي‌ ما و در تعاليم‌ و راهنمايي‌هاي‌ امام‌، هميشه‌ بر اين‌ نكته‌ تأكيد شده‌ است‌ كه‌ نظام‌ بدون‌ حمايت‌ و رأي‌ و خواست‌ مردم‌، در حقيقت‌ هيچ‌ است‌. بايد با اتكاء به‌ رأي‌ مردم‌ كسي‌ بر سر كار بيايد. بايد با اتكاء به‌ ارادة‌ مردم‌، نظام‌ حركت‌ كند.

انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، انتخابات‌ خبرگان‌، انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخابات‌ ديگر، مظاهر حضور رأي‌ و اراده‌ و خواست‌ مردم‌ است‌. اين‌ يكي‌ از عرصه‌هاست‌. لذا امام‌ بزرگوار هم‌ در دوران‌ حيات‌ خود به‌ شدت‌ به‌ اين‌ عنصر در اين‌ عرصه‌ پايبند باقي‌ ماند؛ هم‌ در وصيت‌نامة‌ خود آن‌ را منعكس‌ و به‌ مردم‌ و مسئولان‌ توصيه‌ كرد. در حقيقت‌، انتخابات‌ و حضور مردم‌ در صحنة‌ انتخاب‌ رئيس‌ جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ و يا ساير انتخاب‌هايي‌ كه‌ مي‌كنند، هم‌ حق‌ مردم‌ است‌، هم‌ تكليفي‌ بر دوش‌ آنهاست‌. در نظام‌ اسلامي‌ مردم‌ تعيين‌ كننده‌اند. اين‌ هم‌ از اسلام‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد.

مسألة‌ اساسي‌اي‌ كه‌ بنده‌ بارها بر آن‌ تأكيد كرده‌ام‌، اين‌ است‌ كه‌ اسلام‌گرايي‌ در نظام‌ اسلامي‌، از مردم‌گرايي‌ جدا نيست‌. مردم‌گرايي‌ در نظام‌ اسلامي‌، ريشة‌ اسلامي‌ دارد. وقتي‌ ما مي‌گوييم‌ «نظام‌ اسلامي‌» امكان‌ ندارد كه‌ مردم‌ ناديده‌ گرفته‌ شوند. پايه‌ و اساس‌ حق‌ مردم‌ در اين‌ انتخاب‌، خود اسلام‌ است‌. لذا مردم‌سالاري‌ ما كه‌ مردم‌سالاري‌ ديني‌ است‌ـ داراي‌ فلسفه‌ و مبناست‌. چرا بايد مردم‌ رأي‌ دهند؟ چرا بايد رأي‌ مردم‌ داراي‌ اعتبار باشد؟ اين‌ متكي‌ بر احساسات‌ توخالي‌ و پوچ‌ و مبتني‌ بر اعتبارات‌ نيست‌؛ متكي‌ بر يك‌ مبناي‌ بسيار مستحكم‌ اسلامي‌ است‌. پس‌ يكي‌ از عرصه‌هايي‌ كه‌ امام‌ همواره‌ بر آن‌ تأكيد مي‌كرد و آن‌ را در ساخت‌ نظام‌ اسلامي‌ كار گذاشت‌ و براي‌ هميشه‌ آن‌ را ماندگار كرد، مسألة‌ حضور مردم‌ در انتخاب‌ مسئولان‌ نظام‌ و منتهي‌ شدن‌ مسئوليت‌ها به‌ اراده‌ و خواست‌ مردم‌ است‌.

5 . اختيارات‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور

انتخابات‌، سپردن‌ سرنوشت‌ امكانات‌ كشور به‌ يك‌ نفر است‌.

 17- مسألة‌ سپردن‌ سرنوشت‌ بخش‌ عمدة‌ امكانات‌ كشور به‌ يك‌ نفر و يك‌ مجموعه‌ است‌. سرنوشت‌ مسائل‌ اقتصادي‌، مسائل‌ فرهنگي‌، روابط‌ خارجي‌ و مسائل‌ گوناگون‌ ديگر تا حدود زيادي‌ به‌ اين‌ قضيه‌ وابسته‌ است‌. درست‌ است‌ كه‌ قواي‌ ديگر هم‌ هركدام‌ وظايفي‌ دارند، امّا مهم‌ترين‌ مسائل‌ و فعاليت‌هايي‌ كه‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌ كشور به‌ جريان‌ مي‌افتد، به‌ قوة‌ مجريه‌ مربوط‌ است‌ كه‌ سرنوشت‌ آن‌ در اين‌ انتخابات‌ معلوم‌ مي‌شود.

امكانات‌ و اختيارات‌ رئيس‌ جمهور منحصر به‌ فرد است‌.

18- در قانون‌ اساسي‌ ما، رئيس‌ جمهور مقام‌ والايي‌ است‌. در قانون‌ اساسي‌، هم‌ وظايف‌ سنگيني‌ بر دوش‌ رئيس‌ جمهور گذاشته‌ شده‌ كه‌ اصول‌ مختلف‌ آن‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ـ هم‌ اختيارات‌ و امكانات‌ زيادي‌ در اختيار رئيس‌ جمهور است‌. در مجموعة‌ نظام‌ قانون‌ اساسي‌ ما اين‌ اختيارات‌ و امكانات‌ و وظايف‌، منحصر به‌ فرد است‌. رئيس‌ جمهور اختيارات‌ فراواني‌ دارد. قوة‌ مجريه‌ و بودجة‌ كشور و وزارتخانه‌هاي‌ گوناگون‌ در اختيار اوست‌. حقاً و انصافاً جا دارد كه‌ آحاد مردم‌ نسبت‌ به‌ اين‌ قضيه‌ احساس‌ مسئوليت‌ كنند.

بودجه‌، امكانات‌ و مديران‌ كشور در اختيار رئيس‌ جمهورند.

19- رئيس‌ جمهور جايگاه‌ بسيار والايي‌ دارد. توانايي‌ و اختيارات‌ فراواني‌ از لحاظ‌ قانوني‌ متوجه‌ رئيس‌ جمهوري‌ است‌. بودجة‌ كشور در اختيار رئيس‌ جمهور است‌. مديران‌ كشور در سطوح‌ مختلف‌ در اختيار رئيس‌ جمهور هستند. بنابراين‌ تعيين‌ رئيس‌ جمهور، يعني‌ تعيين‌ مديري‌ كه‌ بتواند ثروت‌ عظيم‌ مردم‌ را كه‌ در بودجه‌ و امكانات‌و مديريت‌هاي‌ كشور متبلور است‌، به‌ نحوي‌ در سرتاسر آفاق‌ اين‌ملت‌ گسترش‌ دهد تا نيازهاي‌ مردم‌ با اين‌ ثروت‌ عظيم‌ برآورده‌ شود.

رئيس‌ جمهور، مؤثرترين‌ عنصر براي‌ حلّ مسائل‌ كشور است‌.

20- رئيس‌ جمهور در كشور ما نقش‌ بسيار مهمّي‌ دارد. تبليغات‌ بيگانه‌ مي‌خواهد عكس‌ اين‌ را نشان‌ دهد. آنها دشمنانه‌ حرف‌ مي‌زنند. رئيس‌ جمهور يكي‌ از مؤثرترين‌ و در دستگاه‌ اجرايي‌، مؤثرترين‌ عنصر براي‌ حلّ مسائل‌ كشور است‌. در ميان‌ مسئولان‌ كشور، هيچ‌ مسئولي‌ به‌ قدر رئيس‌ جمهور در قانون‌ اساسي‌ ما امكانات‌ و توانايي‌ها و عرصة‌ عظيم‌ خدمتگزاري‌ ندارد. بودجه‌ كشور و همه‌ مسئولان‌ طراز اول‌ اجرايي‌ كشور در اختيار اوست‌. اوست‌ كه‌ مي‌تواند كشور را آباد كند و از لحاظ‌ علمي‌ و صنعتي‌ و مسائل‌ انساني‌ و يا از لحاظ‌ امنيت‌، كشور را به‌ پيش‌ ببرد. كفايت‌ و توانايي‌هاي‌ اوست‌ كه‌ مي‌تواند زندگي‌ را در كام‌ مردم‌ شيرين‌ كند.

6 . ويژگي‌ انتخاب‌ نهم‌

انتخابات‌ سال‌ 84 نسبت‌ به‌ ساير انتخابات‌، اهميت‌ بيشتري‌ دارد.

21- انتخابات‌ رياست‌ جمهوريِ امسال‌ نسبت‌ به‌ ساير انتخابات‌ها اهميت‌ بيشتري‌ هم‌ دارد؛ و آن‌ به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1384 برنامة‌ چهارم‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ كشور، آغاز مي‌شود. اين‌ اولين‌ برنامه‌ در طول‌ مدت‌ اجراي‌ سند چشم‌انداز بيست‌ ساله‌ است‌. امروز كشور ما به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌ به‌ اين‌ توانايي‌ و قدرت‌ رسيده‌ است‌ كه‌ بتواند آيندة‌ بيست‌ سالة‌ ايران‌ را طراحي‌ كند و چشم‌انداز روشني‌ براي‌ اين‌ مدت‌ در جهت‌ اهداف‌ والا و حقوق‌ طبيعي‌ و شايستة‌ اين‌ ملت‌ ترسيم‌ كند.

اين‌ مدت‌ بيست‌ ساله‌، يعني‌ چهار برنامه‌ پنج‌ ساله‌، اولين‌ برنامه‌ امسال‌ آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه‌، يك‌ مديريت‌ كارآمد، باكفايت‌ و پُرنشاط‌ بايد سر كار باشد تا بتواند سازه‌هاي‌ اين‌ برنامه‌ را مستحكم‌ و استوار كند و پايه‌هاي‌ اين‌ برنامه‌ را به‌ طور عميق‌ و محكم‌ پي‌ريزي‌ كند. اهميت‌ اين‌ انتخابات‌ در اين‌ است‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ مي‌خواهد مديري‌ را انتخاب‌ كند كه‌ بتواند موانع‌ اجراي‌ برنامه‌ را از سر راه‌ ملت‌ ايران‌ بدارد؛ مثل‌ بولدوزري‌ كه‌ موانع‌ را برمي‌ دارد تا جاده‌اي‌ را صاف‌ كند.

يك‌ انسان‌ قوي‌، باكفايت‌، داراي‌ نشاط‌ و شادابي‌ و شوق‌ به‌ كار و احساس‌ مسئوليت‌ خواهد توانست‌ حركت‌ بيست‌ ساله‌ به‌ سمت‌ چشم‌انداز را ـ كه‌ امسال‌ اين‌ شروع‌ انجام‌ مي‌گيرد ـ با قوت‌ و قدرت‌ آغاز كند. مديري‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ در انتخابات‌ برخواهد گزيد، شروع‌ كننده‌ است‌؛ در واقع‌ وارد كنندة‌ كشور در يك‌ دورة‌ جديد و در يك‌ حركت‌ تازه‌ به‌ سمت‌ همان‌ چيزهايي‌ است‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ به‌ آن‌ احتياج‌ دارد.

اين‌ دوره‌، رئيس‌ جمهوري‌ عدالت‌خواه‌ و جدي‌ در مبارزه‌ با فساد.

22- هر دوره‌ خصوصيتي‌ دارد و هر كدام‌ از مسئولان‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌ كارهايي‌ انجام‌ دادند. امروز ما احتياج‌ داريم‌ كه‌ در كشورمان‌ تلاش‌ و پيشرفت‌ و رشد علمي‌ و فناوري‌، همراه‌ با عدالت‌ اجتماعي‌ و مبارزة‌ با فساد باشد. آنچه‌ براي‌ رئيس‌ جمهور آينده‌ بسيار مهم‌است‌، اين‌ است‌ كه‌ با همة‌ وجود در پي‌ كار و تلاش‌ براي‌ مردم‌باشد.

رئيس‌ جمهور بايد بتواند گره‌گشاي‌ زندگي‌ مردم‌ باشد.

23- آنچه‌ در درجه‌ اول‌ اهميت‌ قرار دارد، اين‌ است‌ كه‌ اهتمام‌ همة‌ مردم‌، نخبگان‌ مردم‌ و مسئولان‌ گوناگونِ بخش‌هاي‌ مختلف‌ اين‌ باشد كه‌ رئيس‌ جمهوري‌ انتخاب‌ شود كه‌ بتواند گره‌هاي‌ زندگي‌ مردم‌ را در دوران‌ كنوني‌ باز كند؛ وظايف‌ اين‌ دوره‌ را بشناسد و با قوت‌ و اقتدار به‌ آن‌ عمل‌ كند. ان‌شاءالله مردم‌ كاري‌ كنند كه‌ خداي‌ متعال‌، رئيس‌ جمهوري‌ با اين‌ توانايي‌ها و با اين‌ رويكردها براي‌ اين‌ كشور مقدر كند.

عدالت‌طلبي‌ و مبارزه‌ با فساد بايد در رأس‌ برنامه‌هاي‌ رئيس‌ جمهور باشد.

24- بنده‌ دنبال‌ اين‌ هستم‌ كه‌ شخصي‌ سر كار بيايد و قوة‌ مجريه‌ را اداره‌ كند كه‌ خود را خدمتگزار مردم‌ بداند و توانايي‌ داشته‌ باشد و به‌ آرمان‌هاي‌ امام‌ و نظام‌ اسلامي‌ معتقد و پايبند باشد و حقيقتاً عدالت‌ و مبارزة‌ با فساد براي‌ او حائز اهميت‌ باشد. دعا مي‌كنيم‌ خدا دل‌هاي‌ مردم‌ را به‌ اين‌ سمت‌ هدايت‌ كند كه‌ بتوانند چنين‌ كسي‌ را ـ كه‌ امروز مورد نياز لحظة‌ تاريخي‌ حساسِ اين‌ كشور است‌ ـ انتخاب‌ كنند.

اهميت‌ اين‌ دوره‌: تحقق‌ عدالت‌ و مبارزه‌ با فساد، نه‌ تهديدهاي‌ خارجي‌.

 25- برخلاف‌ برخي‌ تصورها، حساسيت‌ و خطير بودن‌ وضع‌ كنوني‌ كشور، ارتباطي‌ با چالش‌هاي‌ سياست‌ خارجي‌ و تهديدهاي‌ زورگويان‌ جهاني‌ ندارد. چرا كه‌ اين‌ تهديدها هميشه‌ بوده‌ و ملت‌ ايران‌ نيز همواره‌ با عزمي‌ راسخ‌، مشتي‌ پولادين‌ و فكر و تدبير، دشمن‌ را وادار به‌ عقب‌نشيني‌ كرده‌ و باز هم‌ خواهد كرد.

علت‌ حساسيت‌ و خطير بودن‌ مقطع‌ كنوني‌، ضرورت‌ برنامه‌ريزي‌ و تلاش‌ بي‌وقفه‌ براي‌ عيني‌ شدن‌ و ملموس‌ شدن‌ پيشرفت‌هاي‌ زيربنايي‌ كشور در زندگي‌ روزمره‌ مردم‌ است‌. پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ و بخصوص‌ بعد از جنگ‌، كارهاي‌ بسيار مهمي‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ انجام‌ شده‌، زيربناهاي‌ اساسي‌ كشور در بخش‌هاي‌ مختلف‌ از استحكام‌ قابل‌ تكيه‌اي‌ برخوردار شده‌اند و آنچه‌ دوران‌ كنوني‌ را اهميت‌ و حساسيت‌ فراوان‌ مي‌بخشد، ضرورت‌ ملموس‌ شدن‌ اين‌ دستاوردهاي‌ عظيم‌ در زندگي‌ مردم‌ است‌ تا كام‌ مردم‌ از عدالت‌ اجتماعي‌، رفاه‌ و ادامه‌ پيشرفت‌هاي‌ گوناگون‌ شيرين‌ شود.

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved