بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

خرمشهر تا فاو

تدوین و نگارش:

محمد درودیان

 چاپ و صحافی: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ

 چاپ ششم: 1379

شمارگان: 3000 نسخه

قیمت: 9000 ریال

خرمشهر تا فاو جلد دوم از مجموعه سیری در جنگ ایران و عراق می باشد که به بررسی وقایع سیاسی _ نظامی جنگ از آزادی خرمشهر تا تصرف فاو و هم چنین نگاهی به تلاش نافرجام ارتش عراق موسوم به «استراتژی دفاع متحرک» می پردازد.

کتاب حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول تحت عنوان «نگاهی اجمالی به جنگ از بیت المقدس تا بدر» ابعاد و زوایای جنگ از آزادی خرمشهر تا قبل از عملیات والفجر  8(خرداد 61 تا مرداد 64) به صورت اجمالی در 8 مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. نقاط قوت و ضعف خودی و دشمن، دست آوردهای نظامی سیاسی و هم چنین چگونگی ارتقا خودی و در زمینه های سازماندهی و تاکتیک در طول این دوران را از سیر مربوطه می توان دریافت، این مباحث عبارتند از:

1- فتح خرمشهر: سرآغاز مرحله ای جدید در جنگ

2- عملیات رمضان: ورود به داخل عراق

3- عملیات محدود: کسب توان و گرفتن زمان و ابتکار عمل از دشمن (عملیات مسلم بن عقیل _ عملیات محرم)

4- والفجر مقدماتی و 1

5- توجه مجدد به عملیات محدود و گسترش جنگ در سراسر مرز (والفجر 2 و 3 و 4 )

6- عملیات بدر: بازگشت مجدد به هور

8- پس از بدر: گسترش جنگ شهرها و انجام سلسله عملیات محدود (قدس 1 تا 5 و عاشورای 4)

فصل دوم به عملیات بزرگ و سرنوشت ساز والفجر 8 (پیروزی فاو) اختصاص دارد. این فصل شامل مباحث زیر است:

1- بررسی اجمالی وضعیت دشمن _ این مبحث در واقع مقدمه ای برای عملیات فاو است و اوضاع و و اقدامات دشمن قبل از این عملیات را بررسی کرده است.

2- ضرورت انجام عملیات بزرگ، ویژگی های منطقه عملیاتی فاو.

در این مبحث عوامل انتخاب و مشخصات طبیعی منطقه عملیاتی بررسی شده و سپس مزایای منطقه و ویژگی های مثبت عملیات، موانع و محدودیت های منطقه ای و نظامی و تدابیر متخذه برای استفاده از مزایا و رفع معایب مذکور و نیز طراحی مانور عملیات مورد بحث قرار گرفته است، پس از ذکر مسائلی چون چگونگی شناسایی و جمع آوری اطلاعات از دشمن، به شرح عملیات پرداخته شده و در آخر نتایج به دست آمده ارائه شده است.

3- فاو از حضور تا  تثبیت.

در این مبحث تلاشها و اقدامات دشمن برای باز پس گیری فاو و اقدامات خودی برای تثبیت منطقه، سپس نتایج و دستاوردهای نهایی عملیات مورد بررسی قرار گرفته است.

4- استراتژی دفاع متحرک عراق به عنوان عکس العملی در قبال عملیات پیروز والفجر 8 و سرانجام آن مورد بحث قرار گرفته و به تعرضات زمینی متعدد دشمن و فرجام آن پرداخته شده است.

نهایتاً با گزارش آزادی مجدد مهران به مثابه نقطه پایانی تحرکات زمینی چند ماهه دشمن، این مبحث و هم چنین کتاب به پایان می رسد.

آرشیو معرفی کتاب

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved