بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


25/8/59

جنگ در سوسنگرد : اجراي آتش در طول شب بر روي شهر ، حملة تانكها به شهر از سحرگاه ، انهدام چند تانك در داخل شهر و عقبنشيني بقيه .

تنگتر شدن مداوم ديوار فولاديني كه عراق با تانك در اطراف شهر ساخته است . جنگ خانه به خانه در اولين كوچهها و خيابانهاي شهر ، تلفات سنگين نيروهاي پياده دشمن و كاهش سريع مدافعان محدود شهر به دليل افزايش شهدا و مجروحين . عدم امكان تخلية مجروحان خودي و اسراي دشمن كمبود آذوقه و مهمات و امكانات درماني در شهر . عدم موفقيت عراق در تسخير شهر و خارج شدن از اكثر نقاط اشغالي با فرا رسيدن شب ، استقرار در اولين ساختمانهاي شهر و اجراي آتش مداوم روي شهر و تدارك و تقويت نيرو براي وارد آوردن فشارهاي بعدي .

طرحريزي عمليات مشترك ارتش ، سپاه و نيروهاي نامنظم دكتر چمران براي شكستن محاصره سوسنگرد . تعيين زمان عمليات ( 5 صبح روزبعد ) . اشكالات ايجاد شده در راه شركت نيروهاي ارتش در عمليات و رفع آن با پيگيريهاي سپاه .

گلولهباران انرژي اتمي و تانك فارم و اسكلة هشت گمرك آبادان .

گزارش نقل و انتقالات دشمن در موسيان و گيلان غرب . فعاليت هوائي نيروهاي خودي . گزارش شهرباني انديمشك از همكاري فراريان ارتش سابق با عراق . گزارشي از موقعيت پيرانشهر و جنگل آلواتان ، منطقه امن و سنگر و زندان ضدانقلاب . گزارش فرمانداري نقده از تصرف " حاج عمران " به دست بارزانيها .

بيانات امام خميني در محكوم كردن جريانات ضدانقلابي ( كه تحت عنوان حمايت از بنيصدر و قطبزاده صورت ميگيرد ) و توصيه به پرهيز از اختلافات و تشنجات و انتقاد از روزنامههايي كه در وضع خطير كنوني جنگ به اختلافات دامن ميزنند . موضعگيري آشكار و منفي رئيس جمهور ( بنيصدر ) در قبال سخنان امام پيرامون مطبوعات بازتاب ـ مسائل اخير در راديو كلن ، راديو اسرائيل و راديو قاهره .

25/8/63

ركود جبههها و درگيريهاي محدود با ضدانقلاب در قروه و سردشت

ادامه جريان تسليميها اخطار آقاي هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه تهران به كويت دربارة احتمال واگذاري سه جزيره كويتي به عراق: اگر جزيرة بوبيان را از دست عراق گرفتيم، كويت هيچ گونه حق ادعاي ارضي نسبت به آنجا ندارد؛ بازتاب گسترده اين سخنان در رسانه هاي جهاني.

گزارش يونايتدپرس از كاليفرنيا مبني بر دستگيري 5 نفر به اتهام ارسال غيرقانوني وسايل پيشرفته رادار كشتي، به ايران.

بازتاب ابراز نگراني ايران در سازمان ملل راجع به سخنان وزير دارايي عراق مبني بر اينكه عراق از سلاح شيميايي در صورت لزوم استفاده خواهد كرد.

25/8/66

عملیات نامنظم ظفر 3، با رمز یا رسول الله (ص) در جبهه شمالی، منطقه دربند یخان عراق.

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved