بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


19/8/58

دستور قعط ارسال تجهيزات نظامي آمريكا به ايران توسط كارتر و توقف واردات امريكا از ايران.

مخالفت ضمني بني‌صدر با گروگانگيري

بني‌صدر به سمت وزير خارجه از سوي شوراي انقلاب منصوب شد.

قطع پرواز هواپيماهاي امريكا به ايران و عدم صدور رواديد براي ايرانيان قطع صدور نفت به امريكا.
19/8/59

تلاش ناموفق دشمن در جبهه سوسنگرد و انهدام به دليل مقاومت شديد خودي در دهلاويه اجراي آتش و عمليات فرعي در برخي جبهههاي جنوب ـ جاسوسي عدهاي از عرب زبانان بستان براي عراق و شركت دربازجويي شكنجه اسراي ايران ـ دستگيري عدهاي از هواداران مجاهدين خلق در آبادان به اتهام ارتباط با دشمن .

تجهيز گروههاي كومله و دمكرات توسط عراق جهت حمله به پادگان پيرانشهر و عمليات نيروي هوايي خودي و سقوط يك جنگنده .

بغداد آبزرور : شبكه مخابرات خرمشهر به شبكه ارتباطي عراق وصل خواهد شد.

صدام حسين در مصاحبه مفصل مطبوعاتي : اگر سه جزيره در دست ايران باقي بماند ، دنيا بايد در انتظار جنگ ديگري باشد . همه حقوق ما بايد تصفيه شود تا ايرانيان و عراقيها و اعراب منطقه خليج ( فارس ) و تمام اعراب آرامش يابند.

عمليات مجدد ماهشهر – آبادان

19/8/63

ادامه روال معمول تبادل آتش و تحركات عادي در جبههها. درگيري نيروهاي خودي با چته هاي حزب دمكرات؛ دستورالعمل ستاد مركزي سپاه جهت مقابله با استفاده افراد كومله از پوشش سپاه.

گزارش اطلاعات شاجا از جلسه جبهه نجات ايران در لندن درخواست وزارت امورخارجه از فرماندهي كل سپاه جهت اعزام نمايندهاي به آلمان براي شركت در يك كنفرانس مربوط به سلاح شيميايي همراه با اسناد و مدارك استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي بر عليه ايران.

19/8/65

جلسات بررسي و توجيه طرح مانور عمليات بزرگ آتي براي فرماندهان گردانهاي عملكننده آغاز شد. تحركات دشمن در منطقه بوارين و جنوب كانال پرورش ماهي در جلسه قرارگاه كربلا بررسي شد.

به رغم تلاش بسيار براي جلوگيري از آگاهي دشمن به منطقه عمليات اصلي، عراقيها به تقويت اين منطقه پرداختهاند. ادامه كوشش براي تأمين نيروي موررد نياز عمليات بزرگ آتي.

اعلام آمادگي دانشجويان پزشكي دانشگاه تهران براي تأمين بخشي از نيازهاي امداد و درمان جبههها.

وزير سپاهپاسداران: ما در زمينه ساخت تجهيزات پدافند شيميايي به خودكفايي رسيدهايم. نخستوزير ابراز اميدواري كرد كه كاتيوشا و مينيكاتيوشاي ساخت داخل تا پايان سال به جبهه ارسال شود.

عوامل كومهله و دمكرات به منظور جلوگيري از همكاري مردم با نظام جمهورياسلامي، تعدادي از مردم را در ديواندره و پيرانشهر به گروگان گرفتند. به ابتكار ايران دو گروه مخالف عراق (بارزاني و طالباني) براي مبارزه با رژيم عراق به توافق رسيدند.

دستگيري دو فردي كه قصد ربودن هواپيمايي در مسير تهران - تبريز و بردن به عراق را داشتند.

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved