بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


31/05/61
سخنان یك مقام آگاه در جزیره خارك درباره ادعاهای تلویزیون عراق مبنی بر انصراف شركتهای كشتیرانی جهان از اعزام نفتكشها به این جزیره: به رغم این تبلیغات، صدور نفت از خارك همچنان ادامه دارد. به دنبال حریقی كه چند روز پیش در مخازن ذخیره نفت خارك صورت گرفت، هرگز وقفهای در صدور نفت پیش نیامد. گزارش خبرگزاریهای قطر و عراق از عكسبرداری جنگندههای عراق از جزیره خارك و وضعیت اسكلههای این جزیره. ساندی تایمز: اقدام اخیر عراق ممكن است با اقدام تلافیجویانه ایران روبهرو گردد. حركت 61 تریلر و خودرو حامل مهمات از كویت و عربستان سعودی به عراق. عربستان، اردن و كویت در مرداد ماه امسال جمعاً تعداد 5431 خودرو حامل مهمات به عراق فرستادهاند. طه یاسین رمضان: تعداد نیروهای مصری شاغل در ارتش عراق بین 9 الی 10 هزار نفر است. در یك عملیات مشترك در آذربایجان غربی، 9 روستا از پایگاههای مهم كومله پاكسازی شد همچنین در این عملیات 15 تن از عناصر غیرقانونی كشته و 10 تن دیگر نیز دستگیر شدند. سخنان امام خمینی در دیدار با روحانیون كاروانهای حج و پرسنل دادستانی، درباره لزوم اجرای قوانین در تشكیلات قضایی، مسئله حج و حجاج، بیمحتوا شدن مفاهیم ارزشی و جابهجایی این مفاهیم با مصادیق متباین، حمله اسرائیل به لبنان، اهداف اسرائیل در منطقه و غفلت كشورهای مسلمان، پاسخ به ادعاهای اخیر صدامحسین و مقایسة نظام ارزشی نیروهای مسلح ایران با عراق: ماهیت واقعی شورایامنیت سازمانملل؛ قلدری اسرائیل در مقابل مسلمانان و حمایت امریكا از این كشور؛ ناتوانی صدام در اجرای تهدیدات خود. مصاحبه رادیو تلویزیونی نخستوزیر درباره اهداف صدام از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، برگزاری كنفرانس غیرمتعهد در بغداد، وابستگی جنگ و اقتصاد، پیشبینیهای لازم در تنگناهای احتمالی آینده و توسعه برنامهریزی در سطوح خرد و كلان: رژیم عراق برای كسب یك اعتبار جهانی میخواست رهبری سه ساله جنبش عدمتعهد را برعهده بگیرد. اكنون كه ما در یك موضع قوی قرار گرفتهایم، میتوان از مشكلات اقتصادی صحبت كرد. دشمن میخواهد تا ما را از طریق اقتصادی تحت فشار قرار دهد. مكانیسمی را پیشنهاد كردیم تا تعادلی بین درآمدهای ارزی و مصارف ما باشد. با دنبال كردن این سیاست، در شش ماه دوم سال 1360، از سطح بخش خصوصی در واردات 58 درصد كم كردیم. آغاز به كار اجلاس مقدماتی سیزدهمین كنفرانس وزیران خارجه كشورهای اسلامی در نیجر. پیشنهاد هیئت ایرانی برای افزودن یك بند به پیشنویس دستور كار كنفرانس: اعمال مجازاتهای شدید علیه امریكا كه آشكارا در كنار رژیم صهیونیستی ایستاده است. اعتراض هیئت ایرانی به انتخاب "سعدون حمادی" وزیرخارجه عراق به عنوان گزارشگر عمومی جلسات. خروج هیئت ایرانی از جلسه به هنگام نطق حمادی. حمادی، مسئولیت ادامه جنگ ایران و عراق را متوجه ایران دانست. لواسانی مدیركل امور سیاسی وزارت خارجه ایران پس از ورود به جلسه در یك سخنرانی به زبان عربی، به نطق سعدون حمادی و انتخاب او به عنوان گزارشگر جلسات اعتراض كرد. "شیخالاسلام" و "غرضی" در دیدارهای جداگانه خود با نایب رئیس شورای دولتی ویتنام، وزیرخارجه ژاپن، رئیسجمهور گینه، نایب اول رئیسجمهور سیرالئون و وزیران خارجه غنا و نیجریه، مواضع جمهوری اسلامی ایران دربارة محل برگزاری نشست وزیران خارجه كشورهای عضو جنبش عدمتعهد و مخالفت ایران از برگزاری این نشست در بغداد را تشریح كردند. گزارش ماه نامه انگلیسی زبان "ساوت" دربارة احتمال همكاری هستهای ایران و هند: تجدید برنامههای هستهای ایران در میان كشورهای منطقه خلیج فارس و خاور میانه نگرانی ایجاد خواهدكرد. یك هزار چریك فلسطینی با بدرقه هزاران فلسطینی و لبنانی، بیروت را به مقصد تونس ترك كردند. ورود یك گروه از مبارزان فلسطینی به عراق و شركت نكردن مردم عراق در مراسم استقبال از آنان. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی درباره توطئه بیرون راندن مبارزان فلسطینی از لبنان: آقای رفسنجانی: امریكا از تجزیه نیروهای فلسطینی خوشحال است. بازتاب توطئه اخراج مبارزان فلسطینی از لبنان، در لیبی: خبرگزاری فرانسه: لیبی به دلیل اخراج نیروهای فلسطینی از غرب بیروت، سه روز عزای عمومی اعلام كرد.
31/05/64
بیانیه كنفرانس (فوق‌العاده سران اعراب) و درخواست این كشورها برای قبول آتش بس و پایان دادن به جنگ

درخواست آمریكا مبنی بر برقراری آتش بس و رد راه حل نظامی برای پایان جنگ

امضاء یك قرارداد همكاری در زمنیه حمل و نقل دریایی در مسكو بین عراق و شوروی در هشتمین اجلاس كمیته مشترك این دو كشور.
31/05/65
پیگیری آمادهسازی عملیات حاجعمران با حضور فرمانده كل سپاه؛ میزان هوشیاری دشمن و آمادگی نیروهای خودی، اقدامات شناسایی و مشكلات موجود، طرح مانور یگانهای عملیاتی و زمان عملیات. در حضور فرمانده كل سپاه وضعیت آمادگی نیروهای عملیات دربندیخان و مشكلات اجرای آن بررسی شد، از جمله: پیدانشدن راهكار مناسب و قطعی، كمبود نیرو، آگاهی نسبی دشمن از عملیات، ضعف مهندسی، تداركات و توپخانه. در تهاجم هواپیماهای عراقی به تأسیسات نفت حومه اهواز، دو تن شهید شدند و خسارات كلی به تأسیسات تقویت فشار گاز شماره 4 وارد آمد. اظهارات امامجمعه تهران(آیتالله خامنهای ): بعضیها دائماً ما را نصیحت میكنند كه جنگ را توسعه ندهید. این شعار خود ماست؛ عاملی كه نگذاشته است جنگ توسعه پیدا كند، حلم ما بوده. ما مایلیم روابطمان با دولتهای منطقه از این كه هست دوستانهتر شود؛ آنها هم نصیحت ما را بپذیرند و این قدر در حمایت از صدام پافشاری نكنند. ما اگر بخواهیم از همه مقدوراتمان استفاده كنیم، ممكن است كه كل صدور نفت از خلیج فارس به خطر بیفتد. كسانی كه از عراق حمایت میكنند بدانند كه وقتی لازم باشد ضربهای قاطع و قوی به آنها وارد خواهیم كرد. وزیر امورخارجه در دیدار با نخستوزیر هند: جنبش غیرمتعهدها تاكنون درباره جنگ هیچكار مفیدی انجام نداده است. اولین كاری كه باید انجام دهد اینكه رژیم عراق را به عنوان متجاوز محكوم كند. وزیر نفت دربازگشت از مسكو: «هیچ مانعی برای گسترش روابط دو كشور وجود ندارد.» رادیو كلن: روابط اقتصادی ایران و شوروی احتمالاً به سرعت بهبود خواهد یافت. جانشین ریاست شهربانی جمهوریاسلامی ایران: ماهم اكنون از 12 كشور اسیر داریم و این امر نشاندهنده حضور این كشورها در جنگ با جمهوریاسلامی است. ادامه سركوب كردهای مخالف تركیه در داخل خاك عراق؛ 1000 نفر از كماندوهای تركیه طی دو روز گذشته وارد خاك عراق شدند و 35 عضو حزب چپگرای كارگران كرد را دستگیر كردند. مقاله دیولت درباره اوضاع گروههای مخالف داخلی و وضعیت عمومی جامعه: اتحاد رجوی با عراق و رویگردانی عده زیادی از هوادارانش؛ تلاش طرفداران مهندس بازرگان بر سازماندهی یك گروه مخالف رسمی؛ منتقدان حكومت ایران روشنفكران و افراد ثروتمند و غربزده هستند. اكثر ایرانیها خود را با شرایط موجود وفق دادهاند و خطر جدی قدرت اسلامی را تهدید نمیكند.
31/05/66
تك محدود دشمن در منطقه عملیاتی “ نصر7 “ و مقابله نیروهای خودی ، انهدام چند دستگاه تانك و یك فروند هلیكوپتر عراقی و توقف پیشروی دشمن . گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از تحركات و تعرضات رژیم عراق در مناطق مرزی دو استان ایلام و باختران و حمایتهای مردمی از جبههها در یك ماه گذشته . حمله حدود چهل فروند هواپیمای عراقی به تأسیسات اسكله و راهآهن بندر امام خمینی ، شركت پتروشیمی رازی و كارخانه صنایع آلومینیوم . سقوط یك فروند از هواپیماهای دشمن در این حمله . اقدام متقابل ایران در بمباران تأسیسات صنعتی ـ نظامی عراق در شهرهای دربندیخان ، دهوك و العماره . حمله عناصر سازمان مجاهدین خلق به دو پایگاه ارتش در منطقه سردشت . اعتراف حزب دمكرات به راهزنی و اخاذی . آمار درگیری و حملات ضدانقلاب در پنج ماه اول سال جاری . مصاحبه معاون سیاسی نخستوزیر در مورد روابط ایران و فرانسه ، موضع شوروی در قبال خلیج فارس ، حملات هوایی عراق و سفر دبیركل سازمان ملل متحد به ایران . اعلام وضعیت قرمز در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی بر اثر تجاوز هواپیماهای امریكا . آغاز حركت كاروان جدید نفتكشهای كویتی به همراه كشتی بریجتون از سواحل كویت . عبور كشتی آبی ـ خاكی “ رایلی “ از كانال سوئز و حركت كشتیهای مینروب جدید امریكا به سوی خلیج فارس . بازتاب پایان مرحله اول عملیات مینروبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و خلیج فارس در تلویزیون بی . بی . سی . رادیو بی . بی . سی ، و روزنامه واشنگتنپست . برگزاری دومین جلسه شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق در طول یك هفته اخیر و تفسیر لوموند از تلاشهای سیاسی ایران . وزیرخارجه كویت : « شورای همكاری خلیج فارس هرگونه امیدی را برای پایان دادن به جنگ از دست داده است . كشورهای غربی حق دارند از منافع خود در خلیج فارس دفاع كنند . » دیدار نخستوزیر اردن از سوریه و تلاش وی برای وحدت اعراب در اتخاذ موضعی واحد در قبال جنگ ایران و عراق . تأكید تورگوت اوزال بر بیطرفی تركیه در جنگ ایران و عراق و ضررها و خسارتهای وارده بر تركیه بر اثر تدوام جنگ . وزیرخارجه تركیه : ایران در مقابل تهدیدات سكوت نمیكند ؛ اقدامات ایران دفاعی است . گزارش مجله “ اكونومیست “ و “ نیویورك تایمز “ از ذخایر ارزی ، روابط تجاری خارجی ، تورم داخلی ایران ، حملات هوایی عراق و استفاده ایران از فرصتهای بدستآمده برای افزایش صدور نفت . سانفرانسیسكو كرونیكل ادعا كرد : « با تهدید امریكا ، چین فروش گسترده سلاح به ایران را لغو كرد . » یك گزارش پارلمانی امریكا : تلاش امریكا برای ممانعت از صدور تسلیحات به ایران ناموفق بوده است . تحلیل سردبیر المستقبل از تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ و اتحاد آنها در مقابل تلاشهای سیاسی ایران : ایران دو اصل را در سیاست خارجی خود دنبال میكند : 1ـ حفظ ماهیت و هدف جمهوری اسلامی . 2ـ تأمین شرایط لازم سیاسی برای كسب پیروزی در جنگ .

تك محدود دشمن در منطقه عملیاتی “ نصر7 “ و مقابله نیروهای خودی ، انهدام چند دستگاه تانك و یك فروند هلی‌كوپتر عراقی و توقف پیش‌روی دشمن .

گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از تحركات و تعرضات رژیم عراق در مناطق مرزی دو استان ایلام و باختران و حمایت‌های مردمی از جبهه‌ها در یك ماه گذشته .

حمله حدود چهل فروند هواپیمای عراقی به تأسیسات اسكله و راه‌آهن بندر امام خمینی ، شركت پتروشیمی رازی و كارخانه صنایع آلومینیوم . سقوط یك فروند از هواپیماهای دشمن در این حمله .

اقدام متقابل ایران در بمباران تأسیسات صنعتی ـ نظامی عراق در شهرهای دربندیخان ، دهوك و العماره .

حمله عناصر سازمان مجاهدین خلق به دو پایگاه ارتش در منطقه سردشت . اعتراف حزب دمكرات به راهزنی و اخاذی . آمار درگیری و حملات ضدانقلاب در پنج ماه اول سال جاری .

مصاحبه معاون سیاسی نخست‌وزیر در مورد روابط ایران و فرانسه ، موضع شوروی در قبال خلیج‌فارس ، حملات هوایی عراق و سفر دبیركل سازمان ملل متحد به ایران .

اعلام وضعیت قرمز در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی بر اثر تجاوز هواپیماهای امریكا .

آغاز حركت كاروان جدید نفت‌كش‌های كویتی به همراه كشتی بریجتون از سواحل كویت . عبور كشتی آبی ـ خاكی “ رایلی “ از كانال سوئز و حركت كشتی‌های مین‌روب‌ جدید امریكا به سوی خلیج‌فارس .

بازتاب پایان مرحله اول عملیات مین‌روبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و خلیج‌فارس در تلویزیون بی . بی . سی . رادیو بی . بی . سی ، و روزنامه واشنگتن‌پست .

برگزاری دومین جلسه شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق در طول یك هفته اخیر و تفسیر لوموند از تلاش‌های سیاسی ایران .

وزیرخارجه كویت : « شورای همكاری خلیج‌فارس هرگونه امیدی را برای پایان دادن به جنگ از دست داده است . كشورهای غربی حق دارند از منافع خود در خلیج‌فارس دفاع كنند . » دیدار نخست‌وزیر اردن از سوریه و تلاش وی برای وحدت اعراب در اتخاذ موضعی واحد در قبال جنگ ایران و عراق .

تأكید تورگوت اوزال بر بی‌طرفی تركیه در جنگ ایران و عراق و ضررها و خسارت‌های وارده بر تركیه بر اثر تدوام جنگ . وزیرخارجه تركیه : ایران در مقابل تهدیدات سكوت نمی‌كند ؛ اقدامات ایران دفاعی است .

گزارش مجله “ اكونومیست “ و “ نیویورك تایمز “ از ذخایر ارزی ، روابط تجاری خارجی ، تورم داخلی ایران ، حملات هوایی عراق و استفاده ایران از فرصت‌های بدست‌آمده برای افزایش صدور نفت .

سانفرانسیسكو كرونیكل ادعا كرد : « با تهدید امریكا ، چین فروش گسترده سلاح به ایران را لغو كرد . » یك گزارش پارلمانی امریكا : تلاش امریكا برای ممانعت از صدور تسلیحات به ایران ناموفق بوده است .

تحلیل سردبیر المستقبل از تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ و اتحاد آنها در مقابل تلاش‌های سیاسی ایران : ایران دو اصل را در سیاست خارجی خود دنبال می‌كند : 1ـ حفظ ماهیت و هدف جمهوری اسلامی . 2ـ تأمین شرایط لازم سیاسی برای كسب پیروزی در جنگ .

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved