شهید آوینی
شیخ نمر باقر النمر ؛ رهبر شیعیان عربستان

برای دریافت تصویر با کیفیت روی آن کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی تصویرسازی علما

شیخ نمر,شیخ نمر باقر النمر,عربستان,قطیف,شیعیان,رهبر,بازداشت,تصویر سازی,تصویر با کیفیت,عباس گودرزی,رهبر شیعیان عربستان

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo